Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?

Читайте также:
  1. Види рекреаційних комплексів. Умови формування рекреаційних потреб
  2. Виды факторинга
  3. Використання структурно-логічних схем для формування основних понять квантової фізики
  4. Відкриття банківського рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
  5. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  6. Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  7. Джерела формування доходів місцевих бюджетів

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Ознака, за якою підприємство відносять до групи малих підприємств.

1. Чисельність працюючих.

2. Розмір статутного фонду.

3. Розмір отримуваного прибутку.

4. Обсяг діяльності підприємства.

2. До прямого державного регулювання діяльності підпри­ємств належить:

1. Податкова та кредитна політика держави.

2. Ліцензування діяльності, розміщення державного замовлення на виробництво.

3. Стимулювання розвитку малих підприємств, створення робочих місць, регулювання цін.

4. Антимонопольне регулювання, контроль якості продукції, контроль за розміщенням та будівництвом підприємств.

Найбільш централізованим управлінням характеризується таке об'єднання підприємств.

1. Концерн.

2. Корпорація.

3. Консорціум.

4. Асоціація.

4. З метою постійної координації господарської діяльності та без права втручання у виробничу і комерційну діяльність ство­рюється об'єднання підприємств:

1. Асоціація.

2. Холдинг.

3. Корпорація.

4. Концерн.

5. Підприємство, що засноване на власності відповідної тери­торіальної громади, — це:

1. Комунальне підприємство.

2. Орендне підприємство.

3. Казенне підприємство.

4. Спільне підприємство.

6. He може бути об'єктом продажу:

1. Казенне підприємство.

2. Комунальне підприємство.

3. Приватне підприємство. .

4. Спільне підприємство.

7. Підприємства можуть об'єднуватися в:

1. Асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.

2. Асоціації, консорціуми та командитні товариства.

3. Корпорації, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю.

4. Корпорації, консорціуми, концерни, спільні підприємства.

8. Концентрація виробництва означає:

1. Усуспільнення виробництва шляхом збільшення розмірів підприємств, зосередження робочої сили, засобів виробництва і випуску продукції на все більш великих підприємствах.

2. Зосередження діяльності підприємства на виготовленні певної продукції.

3. Поєднання в одному виробництві багатьох виробництв;

4. Всі відповіді правильні.

Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці "мінімальної рентабельності" при зменшенні постійних витрат?

1. Зменшиться.

2. Збільшиться.

3. Не зміниться.

4. Не залежить від зміни лише загальних витрат.

Яким чином зміниться обсяг діяльності в точці "мінімальної рентабельності" при зростанні капіталу підприємства?

1. Збільшиться.

2. Зменшиться.

2. Не змінюється.

3. Зростає за умови зменшення постійних витрат.

Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?

1. Весь взаємозв'язок економічних, соціальних та політичних умов функціонування підприємства,

2. Зміни на ринку діяльності підприємства.

3. Внутрішні проблеми, з якими стикається підприємство.

4. Зміна власника підприємства.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 1022 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИСНОВКИ | Людина чи група людей, якими управляють. | Потребах та винагородах. | Регулювання. | Г) контрольна. | Чи розрізняються поняття "основні фонди підприємства" та "матеріально-технічна база підприємства"? | Систему оплати праці можна назвати ефективною, за інших рівних умов, якщо | Дохід підприємства характеризує. | До якої групи активів відноситься поточна дебіторська заборгованість ? | Який з наслідків буде спостерігатися на підприємстві у випадку зростання середнього розміру оборотних активів підприємства у звітному періоді (за інших рівних умов)? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
а) одновидова система перевезень;| Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефектив­ності використання виробничих потужностей підприємства?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)