Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СЕЧОВІ ОРГАНИ

Читайте также:
  1. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  2. I. Организационный момент. (1 мин)
  3. II. Административно-организационные документы.
  4. II. Организация дезинфекционных 1 страница
  5. II. Организация дезинфекционных 2 страница
  6. II. Организация дезинфекционных 3 страница
  7. II. Организация дезинфекционных 4 страница
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Відомо, що за добу у нирці утворюється біля 200 літрів первинної сечі. У проксимальному відділі канальців нирки здійснюється реабсорбція із первинної сечі білків, глюкози, електролитів речовина сприяє зворотньому всмоктуванню глюкози?

A. Кисла фосфатаза

B. Лужна фосфатаза

C. Каталаза

D. Гістаміназа

E. Інсулін.

2. Відомо, що нирка поряд із своєю основною функцією детоксикації організму виконує також інші функції, однією з яких є ендокринна. Які з перелічених клітин не входять до складу юкстагломерулярного апарату?

A. Юкстагломерулярні клітини

B. Клітини щільної плями

C. Подоцити

D. Юкставаскулярні клітини

E. Мезангіальні клітини судинних клубочків.

3. У чоловiка 34 рокiв, що хворiє протягом шести рокiв на хронiчне запалення нефронiв з високим рівнем артерiального тиску, виявлено пiдвищений вмiст ренiна в кровi. Якi структури нирки виробляють цю речовину?

A. Дистальнi канальцi

B. Юкстагломерулярнi клiтини

C. Збиральнi трубки

D. Проксимальнi канальцi

E. Петля Генле.

4. На мікропрепараті представлено тканину нирки, на якому видно клітини овальної та неправильної форми, розташовані у трикутнику між приносною та виносною артеріолами і щільною плямою, мають довгі відростки, якими контактують з клітинами мезангія; в цитоплазмі містяться фібрилярні структури. Які клітини мають вищеозначену будову та локалізацію?

A. Юкстагломерулярні клітини

B. Інтерстиційні клітини

C. Подоцити

D. Юкставаскулярні клітини

E. Ендотеліальні клітини.

5. У жінки 30 рокІв в сечІ виявлено форменнІ елементи кров та бІлок. В якому відділі нефрона найбільшою мірою порушено процес формування сечі?

А. В нирковому тільці

В. В проксимальному канальці нефрона

С. В тонкому канальці нефрона

D. В дистальному канальці нефрона

Е. В збірних трубочках.

6. Юкстагломерулярний апарат продукує ренін, який приймає участь у регуляції кров'яного тиску, та еритропоетин, який стимулює кровотворення. Який показник є вирішальним у механізмі активації синтезу реніна?

А. Високий артеріальний тиск

Б. Низький вміст калію у крові

С. Низький вміст натрію у крові

Д. Пересичення крові токсичними речовинами

Е. Високий рівень глюкози у первинній сечі

7. Відомо, що паренхима нирки складається з нефронів, які за місцем локалізації канальців та ниркового тільця поділяють на кіркові, проміжні та юкстамедулярні. Яку кількість нефронів складають останні?

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

E. 25%.

8. На гістологічному препараті нирки в кірковій речовині видно канальці. Просвіт канальців вистелений призматичним епітелієм, який має щіточкову облямівку. Діагностуйте ці канальці.

А. Збірні трубки

В. Проксимальні канальці нефрона

С. Дистальні канальці нефрона

D. Петля Генле

Е. Капсула ниркового тільця.

9. При лабораторному дослідженні з сечі хворого виділений цукор (при нормальному його вмісті в крові). Які структурно-функціональні механізми нирки порушені?

А. Порушені структури ЮГА

В. Реабсорбція в проксимальному відділі

С. Реабсорбція в дистальному прямому канальці

D. Фільтрація

Е. Реабсорбція в дистальному звивистому канальці.

10. На електронограмі показані клітини епітелія проксимального відділу нефрона з облямівкою, яка утворена мікроворсинками, із посмугованістю в базальній частині, створеною інвагінаціями плазмолеми та мітохондріями між ними, видно численні лізосоми. Реабсорбцію яких компонентів сечі зумовлюють численні інвагінації плазмолеми у базальній частині цих клітин?

А. Білків

В. Вуглеводів

С. Солей

D. Води

Е. Гормонів

11. У хворого спостерігається глюкозурія (наявність цукру в сечі). Який відділ нефрону, що забезпечує реабсорбцію глюкози, був при цьому пошкоджений?

А. Низхідний відділ петлі Генле

В. Висхідний відділ петлі Генле

С. Проксимальний каналець нефрона

D. Капсула нефрона

Е. Збірні трубки.

12. Відомо, що сечовивідні шляхи складаються із слизової оболонки, підслизової основи, м'язової та зовнішньої оболонок. Який з органів сечовивідних шляхів має особливості будови, що відрізняються від будови останніх органів цієї системи?

А. Ниркові чашечки

В. Ниркові миски

С. Сечоводи

Д. Сечовий міхур

Е. Сечовипускний канал

13. На гістологічному препараті видно вузьки канальці діаметром близько 15 мкм. Стінка канальців вистелена плоским епітелієм. До якого відділу нефрона належать ці канальці?

А. Проксимальний прямий каналець

В. Низхідний відділ петлі нефрона

С. Дистальний звивистий каналець

D. Дистальний прямий каналець

Е. Проксимальний звивистий каналець.

14. У хворого спостерігається поліурія (виділення більш 3 л добової сечі). При лабораторному аналізі питома вага сечі нижче норми, що свідчить про порушення концентраційної функції нирок. Який відділ нефрона, котрий концентрує солі та сечовину усередені канальців, було при цьому пошкоджено?

А. Ниркове тільце

В. Капсула нефрона

С. Проксимальний відділ нефрона

D. Петля Генле

Е. Дистальний відділ нефрона.

15. На гістологічному зрізі мозкової речовини нирки виявляються канальці, стінка яких вистелена кубічним епітелієм, цитоплазма клітин світла. Під електроним мікроскопом виявля ється глибока складчатість мембран базально поверхні. Щіточкова облямівка відсутня. Що це за канальці?

А. Проксимальні прямі

В. Дистальні звивисті

С. Проксимальні звивисті

D. Петлі Генле

Е. Збиральні трубки.

16. У хворого спостерігається постійна спрага та виделення сильно разведеної сечі, що може бути пов`язано не тільки з патологією сечовидільної системи, але і з порушеннями гормо нальної регуляції. З порушенням секреції якого гормона гіпоталамуса найбільш імовірно пов`язана ця патологія?

А. Окситоцина

В. Вазопресина

С. Гонадоліберина

D. Соматостатина

Е. Кортиколіберина.

17. У ділянці стінки дистального канальця спостерігається скупчення ядер, відсутня базальна мембрана. Каналець знаходиться між приносною та виносною артеріолами клубочка. В стінках артеріол на цій ділянці діагностується гладкі м`язові клітини. Яку назву має це структурне утворення?

А. Юкстагломерулярні клітини ЮГА

В. Мезангіальні клітини ЮГА

С. Щільна пляма ЮГА

D. Клітини Гурмагтига

Е. Інтерстиціальні клітини.

18. У людини 58 років виникли скарги на затримку сечовиведення. При обстеженні діагностовано доброякісну пухлину у ділянці трикутника сечового міхура. З якої тканини, ймовірно, вона походить?

A. З багатошарового незроговілого епітелію

B. З багаторядного циліндричного епітелію

C. З багатошарового плоского епітелію

D. Із залозистого епітелію

E. З гладкої м’язової тканини.

19. Юкстагломерулярні клітини нирок виробляють ренін, який приймає участь в підтримці артериріального тиску. Які клітини, крім юкстагломерулярних, мають здатність продукувати ренін?

А. Подоцити

В. Ендотеліоцити капілярів судинного клубочка

С. Юкставаскулярні клітини Гурмагтіга

D. Клітини щільної плями

Е. Інтерстиційні клітини.

20. У людини 62 років виникли скарги на порушення сечовиведення. При обстеженні діагностовано пухлину сечовипускного каналу у ділянці зовнішнього отвору сечівника. Яка вона за походженням?

A. З перехідного епітелію

B. З багаторядного циліндричного епітелію

C. З багатошарового плоского епітелію

D. Із залозистого епітелію

E. З гладкої м’язової тканини.

21. Відомо, що в нирках крім клітин, які сприяють звуженню судин, є клітини, які чинять антигіпертензивну дію (знижують тиск). Де знаходяься ці клітини?

А. В складі стінки приносної артерії

В. В складі клітин ниркового клубочка

С. В складі капсули нефрона

D. В стінці дистального канальця

Е. В інтерстиційній тканині та стінці збірних трубок.

22. В основі природженого нефрогенного сечовиснаження полягає резистентність (стійкість) деяких структур нефрона до дії вазопресина (антидіуретичного гормона). Які частини нефрона мають рецептори до дії вазопресина?

А. Проксимальні звивисті та прямі канальці

В. Низхідні та висхідні відділи петлі Генле

С. Проксимальні звивисті канальці та збірні трубки

D. Дистальні звивисті канальці та збірні трубки

Е. Капсула та клубочок нефрона.

23. Відомо, що простагландини нирки викликають зниження тиску в судинах. Де в нирці знаходяться клітини, які виробляють вказані біологічно активні речовини?

А. У складі стінки приносної артеріоли

В. У складі стінки виносної артеріоли

С. В інтерстиційній тканині та в стінці збиральних трубок

D. В стінці дистального канальця

Е. В стінці проксимального канальця.

24. При фізичному навантеженні збільшується циркуляція крові через нирки. Відомо, що в процесі сечоутворення приймають участь не всі нефрони одночасно. Частина структур приймає участь в регуляції кровообігу. Які структури забезпечують швидкий відток крові з нирки, тобто відіграють роль шунтів?

А. Короткі кіркові нефрони

В. Проміжні кіркові нефрони

С. Юкстамедулярні нефрони

D. Ниркові колонки

Е. Мозкові промені.

25. У людини 72 років виникли скарги на порушення сечовиведення. При обстеженні діагностовано пухлину сечовипускного каналу у ділянці біля сечового міхура. Яка вона за походженням?

A. З перехідного епітелію

B. З багаторядного циліндричного епітелію

C. З багатошарового плоского епітелію

D. Із залозистого епітелію

E. З гладкої м’язової тканини.

26. На гістологічному препараті - стінка трубчатого органу. Слизова оболонка утворює складки, вистелена перехідним епітелієм. В м`язовій оболоці визначаються 2 шари: внутрішній - повздовжній, зовнішній - циркулярний. Що це за орган?

А. Стравохід

В. Трахея

С. Сечовод

D. Маткова труба

Е. Голодна кишка.

27. При обстеженні юнака з порушенням процесу сечоутворення виявлено знижений вміст реніна в крові. На якому етапі сечоутворення це відобразиться в першу чергу?

А. Реабсорбції в проксимальному канальці нефрона

В. Реабсорбції в дистальному канальці нефрона

С. Реабсорбції в збірних трубочках

D. Фільтрації в нирковому тільуі

Е. Реабсорбції в тонкому канальці нефрона

28. У людини 65 років виникли скарги на порушення сечовиведення. При обстеженні діагностовано пухлину сечовипускного каналу у проміжній частині. Яка вона за походженням?

A. З перехідного епітелію

B. З багаторядного циліндричного епітелію

C. З багатошарового плоского епітелію

D. Із залозистого епітелію

E. З гладкої м’язової тканини.

29. У чоловіка діагностовано сечокам`яну хворобу. Під час сечовиділення сечовим каменем було травмовано епітелій сечовода. Яким чином буде відбуватися регенерація пошкодженої епітеліальної вистилки сечовода?

А. За рахунок внутрішньоклітинної регенерації

В. За рахунок покровних клітин епітелію

С. За рахунок проміжних клітин епітелію

D. За рахунок базальних клітин епітелію

Е. Регенерація неможлива.

30. При обстеженні юнака з порушенням процесу сечоутворення виявлено знижений вміст реніна в крові. На якому етапі сечоутворення це відобразиться в першу чергу?

А. Реабсорбції в проксимальному канальці нефрона

В. Реабсорбції в дистальному канальці нефрона

С. Реабсорбції в збірних трубочках

D. Фільтрації в нирковому тільці

Е. Реабсорбції в тонкому канальці нефрона

31. У дитини 7 років хворої на гломерулонефрит діагностовано анемію (зменшення кількості чевоних клітин крові). Порушення якої функції нирок призвело до розвитку цього патологічного стану?

A. Детоксикаційної

B. Регуляції осмотичного тиску крові

C. Підтриманні кислотно-лужної рівноваги

D. Ендокринної

E. Всі відповіді вірні.

32. При електронній мікроскопії у кірковій речовині нирки визначаються структури, що вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіточкова облямівка та глибокі складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу нефрона належать описані структури?

A. Звивистого дистального канальця

B. Проксимального канальця

C. Петлі Генле

D. Ниркового тільця

E. Прямого дистального канальця.

33. Біопсийний матеріал нирки досліджується методом електронної мікроскопії. На відібраних електронних мікрофотографіях видно: фенестрований ендотелій з базальною мембраною, з зовнішньої сторони до якої прилежать епітеліальні клітини з відростками. Вкажіть, яке утворення нирки представлено на електронній мікрофотографії.

A. Петля нефрона

B. Фільтраційний бар`єр

C. Юкстагломерулярний апарат

D. Проксимальний відділ нефрона

E. Дистальний відділ нефрона.

34. Вiдомо, що захворювання нирок класифiкуються в залежностi вiд ураження того чи iншого вiддiлу нефрону. Яка iз означених нижче структур не входить до складу нефрона?

A. Збiрна трубка

B. Тонкий каналець

C. Капсула клубочка

D. Проксимальний звивистий каналець

E. Дистальний звивистий канадець

35. У зародка людини на продольному зрізі виявлені канальці, які видчиняються одним кінцем у вторинну порожнину тіла, а другим - з`єднуються між собою, утворюючи мезонефральну протоку. Яку назву має ця стадія розвитку нирки?

А. Стадія мезонефроса

В. Стадія вторинної нирки

С. Стадія метанефроса

D. Стадія тулубової нирки

Е. Стадія пронефроса.

36. Під впливом шкідливих екологічних чинників пошкоджено епітеліальну вистилку сечового міхура. Яким чином буде відбуватись регенерація пошкодженого епітелію?

А. Регенерація неможлива

В. Завдяки внутрішньоклітинній формі регенерації

С. Завдяки проміжним клітинам епітелію

D. Завдяки покровним клітинам епітелію

Е. Завдяки базальним клітинам епітелію.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 150 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: А. Скелетної м`язової тканини | C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум | А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани | ЕНДОКРИННА СИСТЕМА | ТРАВНА СИСТЕМА | ДИХАЛЬНА СИСТЕМА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ| ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)