Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

Читайте также:
  1. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  2. III. Систематика
  3. V2: Женская половая система
  4. VI. Избирательная система России
  5. а) одновидова система перевезень;
  6. А. Декартова координатная система
  7. Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления перевозочных документов
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. У чоловіка 57 років діагностовано пухлину простатичного відділу сечівника. Який морфологічний тип епітелію вкриває цей відділ сечівника?

A. Одношаровий призматичний

B. Одношаровий кубічний

C. Перехідний

D. Багатошаровий незроговілий

E. Багатошаровий зроговілий.

2. При мікроскопічному дослідженні гістологічного зрізу одного з органів чоловічої статевої системи виявлені потужні пучки гладкої м'язової тканини, між якими розташовані альвеолярні залозки. Вивідні протоки залозок впадають в порожнину, що вистелена перехідним епітелієм. Визначте, який це орган.

А. Яєчко

В. Передміхурова залоза

С. Придаток яєчка

D. Сім`яні міхурці

Е. Сім`явиносна протока.

3. У чоловіка 63 років діагностовано пухлину перетинчастого відділу сечівника. Який морфологічний тип епітелію може бути субстратом для виникнення новоутворення?

A. Перехідний

B. Одношаровий кубічний

C. Одношаровий призматичний

D. Багатошаровий призматичний

E. Багатошаровий незроговілий.

4. При пошкодженні гематотестикулярного бар'єру внаслідок травми яєчка спостерігається порушення синтезу одного з видів інгібіна. Які клітини, що його синтезують, були при цьому ушкоджені?

А. Клітини Лейдига

В. Сперматоцити 1-го порядку

С. Сперматоцити 2-го порядку

D. Сперматиди

Е. Сустентоцити.

5. У чоловіка 68 років діагностовано пухлину печеристої частини сечівника. Який морфологічний тип епітелію вкриває цей відділ сечівника?

A. Одношаровий призматичний

B. Перехідний

C. Багатошаровий призматичний

D. Багатошаровий незроговілий.

E. Багатошаровий плоский з елементами зроговіння.

6. Однією з причин втрати фертильності сім'яною рідиною є порушення рухливої функції сперматозоїдів. З яких органел сперматид формується хвіст?

А. З ендоплазматичної сітки

В. З мікротрубочок і центріолей

С. З комплексу Гольджи

D. З рибосом

Е. З мітохондрій.

7. При мікроскопічному вивченні біоптату хворого на олігоспермію (недостатню кількість сперматозоїдів у сім`яній рідині) виявлено порушення мітотичного поділу сперматогоній. Недостатня кількість якого гормону гіпофізу може викликати такий стан?

А. Кортикотропіну

В. Фолітропіну

С. Соматотропіну

D. Лютеотропіну

E. Пролактину.

8. На препараті представлено поперечний зріз сім’явиносної протоки людини. Які епітеліальні клітини вистилають його слизову оболонку?

A. Плоскі епітеліоцити

B. Високі призматичні та келихоподібні епітеліоцити

C. Високі призматичні облямовані та низькі базальні епітеліоцити

D. Високі призматичні облямовані епітеліоцити

E. Циліндричні епітеліоцити.

9. У хворого з патологією статевої системи виявлено порушення процесів сперматогенезу у фазі росту. З недостатньою кількістю якого гормона може бути пов'язана ця патологія?

А. Лютеотропіну

В. Пролактину

С. Соматостатину

D. Тестостерону

Е. Кортикостерону.

10. Відомо, що процес утвореня чоловічих статевих клітин здійснюється у звивистих сім’яних канальцях. Визначте найменш зрілі клітинні форми:

А. Сперматида

B. Сперматоцит першого порядку

C. Сперматогонія

D. Сперматоцит другого порядку

E. Сперматозоїд.

11. При обстеженні хворого 30 років з порушенням формування вторинних статевих ознак виявлено низький рівень тестостерону в крові. Які клітини, що синтезують тестостерон, виявляють недостатню секреторну активність?

А. Клітини Сертолі

В. Клітини Лейдіга

С. Епітеліоцити прямих канальців яєчка

D. Епітеліоцити протоків придатка

Е. Епітеліоцити сітки яєчка.

12. При обстеженні чоловіка з порушенням фертильних властивостей сперми виявлено ушкодження акросоми сперматозоїдів. Які елементи сперматид, що трансформуються в акросому, були ушкоджені на етапах сперматогенезу?

А. Елементи гранулярної ендоплазматичної сітки

В. Елементи агранулярної ендоплазматичної сітки

С. Елементи комплексу Гольджі

D. Елементи лізосом

Е. Елементи мітохондрій.

13. Під час експерименту зруйновано ендокриноцити сім`яників. Які зміни можна виявити в крові, яка відтікає від сім`яників?

А. Зменшиться вміст естрогенів

В. Зменшиться вміст лютеїнізуючого гормону

С. Зменшиться вміст тестостерону

D. Зменшиться вміст фолікулостимулюючого гормону

Е. Зменшиться вміст простагландинів.

14. На препараті представлено численні зрізи звивистого сім`яного канальця. Між канальцями розташована пухка сполучна тканина, в якій видно великі скупчення клітин полігональної форми, багатих ліпідними включеннями. Які це клітини?

А. Сустентоцити

В. Клітини Лейдіга

С. Сперматогонії

D. Сперматоцити

Е. Сперматиди.

15. Сім’явипорскувальна протока утворюється в результаті злиття двох сім’явиносних протоків. Скільки шарів гладких міоцитів утворюють м’язову оболонку сім’явиносної протоки?

A. Поодинокі м’язові волокна

B. Один циркулярний шар

C. Поздовжній та циркулярний шари

D. Два поздовжніх та циркулярний шари

E. Два циркулярних та поздовжній шари.

16. При дослідженні біоптату яєчка чоловіка, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, було виявлено порушення структури сперматогенних клітин, що локалізовані у базальній зоні звивистих сім'яних канальців. Які з вказаних клітин були при цьому ушкоджені?

А. Сперматоцити 1-го порядку

В. Сперматоцити 2-го порядку

С. Сперматиди

D. Сперматогонії

Е. Сперматозоїди.

17. Внаслідок асептичного запалення калитки після механічної травми виникло порушення всіх компонентів гематотестикулярного бар'єру. Які структури, що входять до його складу, зазнали ушкодження?

А. Капсула сім'яника та магістральні артерії

В. Міжчасточкова сполучна тканина сім'яника та стінка перитубулярних кровоносних капілярів

С. Сустентоцити з базальною мембраною та інтерстиційні клітини

D. Власна оболонка звивистого сім'яного канальця та сустентоцити з базальною мембраною

E. Стінка перитубулярних гемокапілярів, сустентоцити з базальною мембраною та власна оболонка звивистого сім'яного канальця.

18. У хворого на олігоспермію (низьку кількість сперматозоїдів у складі сім'яної рідини) виявлено порушення структури сперматозоїдів внаслідок недостатнього синтезу андрогензв'язуючого білка. Які клітини звивистих сім'яних канальців не забезпечують адекватного рівня цього протеїну?

А. Сперматогонії

В. Інтерстиційні клітини (гландулоцити)

С. Міоїдні клітини

D. Фібробластоподібні клітини

E. Підтримуючі клітини (сустентоцити).

19. У чоловіка з аномаліями розвитку статевої системи виявлено пригнічення фолікулостимулюючої функції гіпофізу внаслідок порушення синтезу інгібіну. Які клітини звивистих сім'яних канальців не забезпечують адекватного рівня цієї біологічно активної речовини?

А. Гландулоцити

В. Сустентоцити

С. Сперматогонії

D. Міоїдні клітини

E. Сперматиди.

20. У чоловіка з аномаліями розвитку статевої системи виявлено порушення синтезу інгібінів. Визначіть функцію інгібіну, що утворюється на стадії індифирентної гонади в процесі розвитку організма чоловічої статі?

А. Редукція парамезонефральної протоки

В. Пригнічення проліферації гоноцитів

С. Пригнічення секреції фолітропіну

D. Пригнічення секреції лютропіну

E. Пригнічення секреції тестостерону

21. У експерименті пошкоджено клітини гіпофіза, що виробляють фолікулостимулюючий гормон. На якому етапі сперматогенезу виникнуть порушення в першу чергу?

А. У фазі розмноження

В. У фазі формування

С. У фазі росту

D. У першому поділі дозрівання

Е. У другому поділі дозрівання

22. На гістологічному препараті представлено орган з великою кількістю канальців, стінка яких утворена власною оболонкою, що складається з базального, міоїдного і волокнистого шарів. На базальній мембрані розташовані підтримуючі клітини (сустентоцити) та сперматогенний епітелій. Вкажіть, який орган представлено на препараті.

A. Сім`яні міхурці

B. Передміхурова залоза

C. Придаток сім`яника

D. Сім`явиносна протока

E. Сім`яник.

23. При мікроскопії еякулята ліквідатора аварії на атомній електростанції виявлено олігоспермію - недостатню кількість сперматозоїдів. Які структури статевої системи, в котрих відбувається сперматогенез, зазнали ушкодження?

А. Звивисті сім'яні канальці

В. Прямі канальці

С. Сітка сім'яника

D. Виносні канальці

E. Протока придатку.

24. При травмі калитки внаслідок автомобільної аварії у чоловіка виявлено порушення епітеліального вистелення прямих сім'яних канальців. Який епітелій зазнав ушкодження?

А. Одношаровий призматичний

В. Одношаровий плоский

С. Одношаровий кубічний

D. Дворядний

E. Перехідний.

25. Внаслідок аномалії ембріонального розвитку у хворого виникла дисплазія (порушення розвитку) яєчка. Визначте, яка ембріональна структура, що є джерелом для розвитку гонад, зазнала ушкодження на етапах ембріогенезу.

А. Мезенхіма та целомічний епителій первинної нирки

В. Гонобласт, мезенхіма та епітелій статевих валиків

С. Протока первинної нирки

D. Протока остаточної нирки

E. Парамезонефральна протока.

26. Відомо, що при агенезії (відсутності розвитку) сім'яника спостерігається порушення формування похідних гоноцитобластів. Які клітини статевої системи є прямими похідними цих ембріональних клітин?

А. Клітини Лейдіга

В. Сустентоцити

С. Епітеліоцити канальців придатка

D. Епітеліоцити протоку придатка

Е. Гоноцити і сперматогенні клітини

27. При клінічному обстеженні хворого з порушенням фертильних властивостей сперми виявлено аномалію розвитку сперматогоній. Визначте, яка ембріональна структура, що є джерелом розвитку сперматогоній, зазнала ушкодження на етапах ембріогенезу.

А. Гонобласт

В. Целомічний епителій індиферентної статевої залози

С. Мезенхіма індиферентної статевої залози

D. Епітелій протоки первинної нирки

E. Епітелій протоки остаточної нирки.

28. У хворого з порушенням фертильних властивостей сім'яної рідини виявлено виникнення неповноцінних статевих клітин та їх фрагментів. Які клітини беруть участь у їх фагоцитозі?

А. Клітини Сертолі

В. Клітини Лейдіга

С. Епітеліоцити прямих канальців яєчка

D. Епітеліоцити протоків придатка

Е. Епітеліоцити сім`явиносної протоки

29. При обстеженні хворого на аплазію (порушення розвитку) яєчка виявлено вроджену аномалію виносних канальців сім'яника. Які ембріональні структури, що є джерелом розвитку виносних канальців, зазнали ушкодження?

А. Канальці первинної нирки

В. Нижня частина мезонефрального протоку

С. Нижня частина парамезонефрального протоку

D. Верхня частина мезонефрального протоку

Е. Верхня частина парамезонефрального протоку.

30. У пацієнта внаслідок порушення формування похідних мезенхіми первинної нирки спостерігається дисплазія (порушення розвитку) сім'яника. Формування яких похідних мезенхіми первинної нирки порушено у цих умовах?

А. Епітелію прямих канальців

В. Епітелію канальців сітки сім'яника

С. Клітин Лейдіга

D. Сустентоцитів

Е. Гоноцитів і сперматогенних клітин

31. У хлопчика під час клінічного обстеження виявлено гіперплазію (надмірний розвиток) сім'яних пухирців. Порушення яких ембріональних структур спричинило цю аномалію?

А. Статевих шнурів

В. Виростів сечостатевого синуса

С. Вростань епітелію статевих валиків

D. Парамезонефральної протоки

Е. Канальців первинної нирки.

32. При обстеженні хворого з патологією статевої системи виявлено порушення течії фази дозрівання в сперматогенезі. Які наступні клітини сперматогенного ряду не зможуть утворюватись при блокуванні першого поділу дозрівання?

А. Сперматогонії

В. Сперматоцити I порядку

С. Сперматоцити II порядку

D. Сперматиди

E. Сперматозоїди.

33. Внаслiдок травми яєчка крововиливом в паренхiмi пошкодженi звивисті сiм'янi канальцi. Яка функцiя яєчка при цьому ушкоджується?

A. Утворення статевих клiтин

B. Ерекцiя статевого члена

C. Проведення сперми

D. Утворення рiдкої частини сперми

E. Усi названi функцiї.

34. При обстеженні хворого з патологією статевої системи виявлено порушення течії фази дозрівання в сперматогенезі. Які наступні клітини сперматогенного ряду не зможуть утворюватись при блокуванні другого поділу дозрівання?

А. Сперматогонії

В. Сперматоцити I порядку

С. Сперматоцити II порядку

D. Сперматиди

E. Сперматозоїди.

35. При мікроскопічному аналізі зрізу яєчка в звивистих сім'яних канальцях виявлено клітини, що займають найбільш периферичне (базальне) положення в сперматогенному епітелії. Більшість з них діляться. Які клітини було виявлено?

А. Сперматоцити 1-го порядку

В. Сперматоцити 2-го порядку

С. Сперматогонії

D. Сперматиди

Е. Сперматозоїди.

36. У однієї з клітин сперматогенного епітелію в процесі диференціювання спостерігається сплощення ядра, формування акросоми і джгутику. Визначте, яка це клітина.

А. Сперматоцит 1-го порядку

В. Сперматоцит 2-го порядку

С. Сперматогонія

D. Сперматида

Е. Сперматозоїд.

37. При мікроскопічному аналізі стінки звивистого сім'яного канальця спостерігається переважний вміст сперматид у складі сперматогенного епітелію, поява в просвіті канальця зрілих сперматозоїдів. Для якої фази сперматогенезу характерна ця картина?

А. Розмноження

В. Росту

С. Першого поділу дозрівання

D. Другого поділу дозрівання

Е. Формування.

38. У хворого, що переніс дію іонізуючого випромінювання, виявлено недостатню спіралізацію хромосом у фазі росту в сперматогенезі. В якій стадії профази першого поділу мейозу в сперматоцитах першого порядку повинна відбуватися максимальна спіралізація хромосом?

А. У лептотені

В. У зіготені

С. У пахітені

D. У діплотені

E. У діакінезі.

39. При обстеженні новонародженого виявлена аномалія розвитку передміхурової залози. Яке ембріональне джерело було ушкоджено протягом пренатального онтогенезу?

А. Парамезонефральна протока

В. Канальці первинної нирки

С. Статеві шнури

D. Вирости сечостатевого синуса

Е. Мезонефральна протока.

40. У хлопчика під час клінічного обстеження виявлено гіперплазію (надмірний розвиток) сім'яних пухирців. Порушення яких ембріональних структур спричинило цю аномалію?

А. Статевих шнурів

В. Виростів сечостатевого синуса

С. Вростань епітелію статевих валиків

D. Парамезонефральної протоки

Е. Канальців первинної нирки.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 346 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: C. Нейросекреторні нейроцити | C. Еферентна | B. Нейролемоцити | E. Вени | A. Саркоретикулум | А. Внутрішня та зовнішня еластичні мембрани | ЕНДОКРИННА СИСТЕМА | ТРАВНА СИСТЕМА | ДИХАЛЬНА СИСТЕМА | ШКІРА ТА ЇЇ ПОХІДНІ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СЕЧОВІ ОРГАНИ| ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)