Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теплова ефективність процеса проплавлення

Читайте также:
  1. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  2. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  3. Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача
  4. Выбор и описание систем ДУ. Принципиальная тепловая схема ЭУ
  5. Ефективність використання ресурсного потенціалу туристичної сфери регіонів України та Польщі
  6. Модель сталого розвитку в трансформаційних процесах України
  7. Проплавлення

 

Не вся теплова потужність дуги витрачається на процес проплавлення. Значна частина потужності втрачається за рахунок теплопровідності основного металу (на нагрів непроплавленого металу), частина теплоти втрачається при розбризкуванні крапель рідкого металу, при випаровуванні, на нагрів навколишньої газової атмосфери (найбільше при зварюванні в захисних газах), на нагрів шлака, флюса, тощо.

Кількість теплоти (кал×с-1), яка витрачається безпосередньо на проплавлення, можна визначити за формулою

(7.80)
 
 


де γ – густина основного металу, г×см-3 ;

Sпр – тепловміст проплавленого металу, кал×г-1.

(7.81)
 
 

Повний тепловий ККД процеса проплавлення

(7.82)
 
 


Повний тепловий ККД процесу проплавлення прямо пропорційний швидкості зварювання та оберненопропорційний зварювальному струму.

В процесі проплавлення виділяється два етапа.

(7.83)
 
 

1. Нагрів метала дугою. Описується ефективним ККД процесу нагріву

 

де qu – ефективна теплова потужність дуги.

 

 
 

(7.84)
2. Процес проплавлення основного метала. Характеризується термічним ККД процесу проплавлення

 

(7.85)
 
 

Повний тепловий ККД процесу проплавлення

 

Термічний ККД процесу проплавлення залежить від потужності джерела нагріву, зануреності дуги, швидкості зварювання, розмірів виробу, що зварюється. Термічний ККД визначають розрахунковим шляхом для конкретних умов.

Приймаючи до уваги, що μn = Fпр /Fн та якщо Fпр>> Fн ,тобто Fпр /Fн → ∞, то процес зварювання описується ККД проплавлення.

 
 

(7.86)
Якщо Fн > Fпр (Fпр /Fн → 0), то процес зварювання оцінюють ККД наплавки


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 346 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Термодинамічні процеси | Обчислення теплового ефекту | Обчислення теплоємності | Хімічні потенціали | Хімічна спорідненість | Рівноваги | Елементи електрохімії | Основи теорії теплопровідності | Розрахунок нагріву метала дугою | Вплив теплоємності. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Нагрів та розплавлення основного метала| Проплавлення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)