Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проплавлення

Читайте также:
  1. Теплова ефективність процеса проплавлення

 

При дуговому зварюванні реалізуються два процеси:

розплавлення електродного металу та проплавлення основного металу. Це відбувається за рахунок теплової енергії анодних і катодних плям. Наприклад, при зварюванні на постійному струмі прямої полярності, електродний матеріал розплавляється за рахунок катодної плями, а проплавлення основного металу відбувається за рахунок теплоти анодної плями. Розподілення енергії між анодними та катодними плямами нерівномірне (дивись теорію дугового розряду).

З точки зору ефективного регулювання процеса зварювання, було б доцільно регулювати розподілення теплоти між анодною та катодною плямами, але практично це виконати дуже складно.

(7.87)
Продуктивність процеса q дугового зварювання оцінюється
 
 

величиною

 

де qпр – продуктивність процеса проплавлення (вага проплав-

леного металу в одиницю часу), г×с-1;

qн – продуктивність наплавлення (вага наплавленого мета-

(7.88)
 
 

лу в одиницю часу), г×с-1.

(7.89)
 
 


(7.90)
 
 

Величина qн залежить і від qр – продуктивністі розплавлення електродного матеріалу

 

де ψ – коефіцієнт втрат електродного матеріалу (для

автоматичного дугового зварювання ψ = 0,01 – 0,02;

для ручного дугового зварювання ψ = 0,05 – 0,2).

 

(7.91)
 
 

Питома продуктивність процеса проплавлення aпр (г × А-1 × год-1)

 

 

 
 

(7.92)
Питома продуктивність процеса наплавлення

 

Існують аналітичні залежності для визначення площин Fн

(7.93)
 
 

та Fпр.
 
 

(7.94)
де m1 – коефіцієнт, величина якого залежить від: коефіцієнта

втрат ψ; коефіцієнта αр розплавлення електродного

матеріала; ефективного ККД процеса нагріву; густи-

ни основного метала; електричної напруги зварювання;

m2 – коефіцієнт, що залежить від густини основного

метала та тепломісткості проплавляємого основного

метала.

 

Для останньої формули величина термічного ККД ηТ при qu/Vзв = const буде збільшуватись із збільшенням ефективної потужності та швидкості зварювання. Тому з підвищенням ηТ Fпр збільшується, а саме із збільшенням зварювального струму та швидкості зварювання. Для регулювання процеса проплавлення на практиці частіше використовують параметр швидкість зварювання.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 184 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Обчислення теплового ефекту | Обчислення теплоємності | Хімічні потенціали | Хімічна спорідненість | Рівноваги | Елементи електрохімії | Основи теорії теплопровідності | Розрахунок нагріву метала дугою | Вплив теплоємності. | Нагрів та розплавлення основного метала |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теплова ефективність процеса проплавлення| На структуру основного метала

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)