Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нагрів та розплавлення основного метала

Читайте также:
  1. Аналіз основного рівняння молотильного барабана
  2. Доля основного металла в металле наплавки
  3. К анализу расположения поля допуска основного отверстия радиального подшипника 6 класса точности
  4. Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту
  5. Ловушка четвертая: повреждение основного инстинкта – последствие неволи
  6. На структуру основного метала

Здійснюється за рахунок теплової енергії електричної дуги. В процесі розплавлення відбувається утворення фізичного контакту за рахунок змочування кромок рідким металом, утворення загальної для двох металів, що зварюються, зварювальної ванни, кристалізація металу, яка забезпечує утворення моноліта.

Зварювальна ванна характеризується наступними параметрами (рис.7.24):

НК – глибина кратера;

Н – глибина проплавлення;

L – довжина зварювальної ванни;

В – ширина зварювальної ванни.

 

Контури зварювальної ванни представляють собою ізотерми для точок, що відповідають температурі плавлення. Параметри зварювальної ванни залежать від теплофізичних властивостей основного металу, режиму зварювання, складу та фізичних параметрів навколишньої атмосфери, від положення зварного шва у просторі, тощо.

 

 

 

 


 

 

Розрізняють два вида дуги: занурена та поверхнева.

При поверхневій дузі має місце невелика глибина кратера НК і відносно велика кількість розплавленого металу безпосередньо під дугою (Δ = Н – НК).

При зануреній дузі глибина кратера має значно більшу величину, рідкий метал під дугою витіснений у хвостову частину зварювальної ванни, що створює сприятливі умови для плавлення металу великих товщин.

(7.70)
 
 

Геометричні параметри зварювальної ванни піддаються розрахунку, однак мають велику похибку, так як не враховують приховану теплоту плавлення металу, коливання режимів зварювання та інших факторів. Визначимо довжину зварювальної ванни на прикладі наплавлення валика на масивне тіло потужним швидкорухомим джерелом теплоти (рисунок 7.24).

 
 

(7.71)
При R = 0

(7.72)
 
 


t = tв – час перебування металу у рідкому стані (с).

(7.73)
 
 

З іншого боку tв може бути визначене через швидкість зварювання та довжину зварювальної ванни

 

(7.74)
 
 

З формул (7.72) та (7.73) випливає

 

Довжина зварювальної ванни буде прямопропорційна ефективній потужності джерела (qu = ηu × q = ηu × 0.24 × I×U ) або прямопропорційна зварювальному струму та оберненопропорційна теплопровідності λ та температурі плавлення основного металу. Теоретично довжина зварювальної ванни не залежить від швидкості зварювання. Однак, експериментально доведено, що швидкість зварювання впливає на геометрію шва.

Для характеристики зварного шва вводиться ряд параметрів (рисунок 7.25 ).

 

 

 


На рисунку 7.25 наведені наступні позначення:

В – ширина зварного шва;

Н – глибина проплавлення;

Fн, Fпр – площі поперечного перерізу відповідно

наплавленого та проплавленого металу;

с – посилення

Для характеристики зварювальної ванни вводять наступні коефіцієнти:

 
 

(7.75)
а) коефіцієнт форми проплавлення

де В і Н – ширина та глибина зварювальної ванни;

 

 
 

б) коефіцієнт повноти проплавлення

 
 

(7.77)
(7.76)
в) коефіцієнт площ

 
 

(7.78)
г) коефіцієнт повноти валика

 
 

(7.79)
д) коефіцієнт форми валика

Для отримання якісного зварного шва потрібно ψв >7.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Перший закон термодинаміки | Термодинамічні процеси | Обчислення теплового ефекту | Обчислення теплоємності | Хімічні потенціали | Хімічна спорідненість | Рівноваги | Елементи електрохімії | Основи теорії теплопровідності | Розрахунок нагріву метала дугою |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вплив теплоємності.| Теплова ефективність процеса проплавлення

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)