Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.

Читайте также:
  1. Братства и их роль в развитии культуры.
  2. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  3. Джерела вивчення культури Київської русі.
  4. Досягнення І проблеми культури незалежної україни.
  5. Дух братства
  6. Енеоліт України. Формування трипільської культури.

21. Розвиток української освіти в ХVI – першій половині ХVII ст.: головні тенденції, типи шкіл.

22. Острозький культурний осередок та його роль у розвитку української культури.

23. Книжкова справа в Україні в ХVI – першій половині ХVII ст. Поширення книгодрукування.

24. Українська література ХVI – першої половини ХVII ст.: традиційні та нові жанри.

25. Основні тенденції розвитку архітектури й образотворчого мистецтва України литовсько-польської доби.

26. Загальна характеристика історичних умов розвитку культури України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.

27. Києво-Могилянська академія – перший вищий навчальний заклад України європейського типу. Роль П. Могили у розвитку культури України.

28. Українська барокова література: драматичне письменство, козацькі літописи, проповідницька та публіцистична проза, поезія.

29. Г. С. Сковорода як видатний діяч української культури.

30. Українська барокове зодчество. Козацьке бароко в архітектурі Полтавщини.

31. Особливості розвитку українського живопису та графіки в другій половини ХVII – ХVIII ст.

32. Українське музичне й театральне мистецтво другої половини ХVII – ХVIII ст.

33. Українське національно-культурне відродження ХIХ – початку ХХ ст.: сутність, етапи та чинники розвитку.

34. Українська освіта в ХІХ – на початку ХХ ст.: тенденції розвитку, здобутки та проблеми.

35. Провідні досягнення української науки в ХІХ – на початку ХХ ст. (етнографія, історія, філологія, педагогіка, математика, фізика, хімія, біологія, фізіологія, медицина).

36. Розвиток української мови та асиміляційні заходи російського самодержавства щодо української культури в ХІХ ст. (Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р.).

37. Літературне життя України ХІХ – початку ХХ ст. Народження нової української літератури (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка та інші).

38. Становлення та розвиток професійного театру в Україні в ХІХ ст. Роль і місце Полтави в цьому процесі.

39. Архітектура та скульптура України ХIХ – початку ХХ ст.: стилістичні напрями.

40. Музичне мистецтво України ХIХ – початку ХХ ст.

41. Розвиток українського живопису та графіки в ХIХ – на початку ХХ ст.

42. Українська культура в роки боротьби за державну незалежність (1917 – 1920 рр.).

43. Радянська політика „українізації” та її вплив на розвиток культури України в 1920-х – на початку 1930-х рр.

44. Національна культура в умовах сталінського тоталітаризму 1930-х рр. „Розстріляне відродження” в українській культурі.

45. Розвиток української культури в роки Другої світової війни та в перше повоєнне десятиріччя (1945 – 1953).

46. Українська культура в роки хрущовської „відлиги” (1953 – 1964 рр.). „Шістдесятництво”.

47. Кризові явища в культурі УРСР 1970 – 1980-х рр. Дисидентський рух в Україні та його вплив на культурний розвиток.48. Культура УРСР у 1985 – 1991 рр.: тенденції розвитку та проблеми.

49. Проголошення незалежності України 1991 р. та формування сучасної української культури.

50. Проблеми розвитку культури України у ХХІ ст.

Практичні завдання (виносяться на самостійне вивчення)

1. Візантійсько-руський стиль як домінуючий стиль архітектури часів Київської Русі.

2. Готичний стиль як стиль в архітектурі епохи Середньовіччя.

3. Театр як вид мистецтва.

4. Скіфська пектораль – пам’ятка образотворчого мистецтва скіфської доби.

5. Ярослав Мудрий як будівничий культури Київської Русі.

6. „Остромирове євангеліє” як пам’ятка образотворчого мистецтва й давньоруської літератури часів Київської Русі.

7. Фреска як жанр образотворчого мистецтва середньовічної доби.

8. Різьблення по дереву як різновид декоративно-прикладного мистецтва.

9. Золоті ворота як визначна пам’ятка фортифікаційної архітектури часів Київської Русі.

10. Луцька фортеця як визначна пам’ятка фортифікаційної архітектури ХІ – ХІІІ ст.

Загрузка...

11. Собор святої Софії як визначна пам'ятка культової української архітектури та монументального живопису часів Київської Русі.

12. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства в Україні.

13. „Пересопницьке євангеліє” – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI ст.

14. Ікона Святої Трійці як видатна пам’ятка образотворчого мистецтва XV ст.

15. П. Могилата його роль у розвитку української культури.

16. Г. С. Сковорода як видатний діяч української культури.

17. Полтавській Свято-Успенський собор як визначна пам'ятка культової архітектури епохи бароко.

18. Хрестовоздвиженський монастир у Полтаві як визначна пам’ятка культової архітектури епохи бароко.

19. М. В. Гоголь як видатний український письменник і драматург.

20. Місце та роль І. П. Котляревського в українській і світовій літературі.

21. Т. Г. Шевченко як український літератор, художник і громадський діяч.

22. Ансамбль Круглої площі в Полтаві як один із найвизначніших містобудівних ансамблів доби класицизму.

23. Будинок Полтавського губернського земства – пам'ятка історії й архітектури початку ХХ ст.

24. Інститут шляхетних дівчат як пам’ятка архітектури першої половини ХІХ ст.

25. Пам’ятник Т. Г. Шевченку в Полтаві як визначна модерна скульптура початку ХХ ст.Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 568 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ | Тема 3. Культура Київської Русі | Тема 1. Загальне поняття про культуру,її матеріальні та духовні цінності | Тема 2. Культура на українських землях у найдавніші часи | Методичні рекомендації до семінарського заняття | ТЕМА 5. Культура України литовсько-польської доби | ТЕМА 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва | ТЕМА 7. Українське національно-культурне відродження | Методичні рекомендації до семінарського заняття | Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань| ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ РАБОТЕ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)