Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Будова і принцип роботи
  4. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  5. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

Задача 1. Визначити середньорічну вартість основних фондів цеху. Вартість основних виробничих фондів, млн. грн.:

 

На I січня Що вводяться Що вибувають

з I травня з I вересня,

Будинки 450 45 20

Силове устаткування 105 28 13

Робоче устаткування 180 95 30

Підйомно-транспортне

устаткування 33 7 -

Інструмент 15 5 8

Господарський інвентар 20 5 10

Задача 2. Визначити зростання фондоозброєності праці на підприємстві, якщо відомо, що середньорічна вартість основних виробничих фондів - 8,5 млн.грн., кількість продукції, виробленої в звітному році, - 14,2 млн.грн., виробітку на одного працюючого на підприємстві в звітному році - 3,5 тис.грн. У плановому році передбачено збільшити випуск продукції на 0,2 млн.грн., а виробітку продукції на одного працюючого - на 0,3 тис.грн.

Задача 3. Виходячи з наведених даних, визначити структуру основних фондів у відносних розмірах (питома вага активної і пасивної частин і показники динаміки з кожної групи).

Підприємство має такий склад основних виробничих фондів на I січня базового і звітного періодів, тис. грн.


 

Групи основних фондів На I січня базового року На I січня звітного року
Основні фонди – разом У тому числі:
Будинки і споруди
Передатні пристрої
Силові машини й устаткування
Робітники, машини й устаткування
Вимірювальні і регулюючі пристрої і лабораторне устаткування
Транспортні засоби
Інструмент
Виробничий і господарський інвентар

 

Задача 4. Визначити середньорічні основні виробничі фонди. Основні виробничі фонди заводу на початок планованого року - 5320 тис.грн. У лютому за планом намічено ввести в експлуатацію нові фонди на суму 140 тис.грн., у травні - на 2200 тис.грн. Вартість основних фондів, намічених до вибуття з I листопада, - 180 тис.грн.

Задача 5. Визначити показники використання основних фондів і озброєності робітників основними фондами, а також коефіцієнти зносу і придатності основних фондів на кінець року, якщо відомо, що початкова вартість основних фондів на початок року склала 10 млн.грн., а на кінець - 12,1 млн.грн. Залишкова вартість їх на кінець року була 11,3 млн.грн. За звітний період валова продукція склала 25 млн.грн. Максимальна кількість робітників у зміні -3200 осіб.

Задача 6. Визначити показники використання основних виробничих фондів, а також обсяг додаткової продукції, виробленої в плановому році в результаті збільшення обсягу основних фондів і за рахунок їхнього кращого використання порівняно із звітним роком.

Вихідні дані

(млн. грн.)

Показник Рік
Звітний Планований
Середньорічна вартість ос­новних виробничих фондів 15,6 17,8
Обсяг валової продукції 38,2 49,6

 

Контрольні питання

1. Поняття про основні виробничі фонди, їхній склад і структура.2. Методи оцінки основних виробничих фондів.

3. Амортизаційні відрахування, методика розрахунку і порядок використання.

4. Показники використання основних виробничих фондів.


 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 221 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Енергоспоживання при виконанні фізичних вправ | Загальнорозвиваючі вправи | Самостійних занять для чоловіків і жінок 19-24 років | Плавання | Вправи у положенні лежачи | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на гіпертонічну хворобу 1-ої стадії | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на виразку шлунка, хронічний гастрит і коліт | Зразковий комплексу спеціальних вправ при сколіозах | Аутогенне тренування | Список літератури |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні вказівки до рішення| Продовження таблиці 2.1

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)