Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Продовження таблиці 2.1

Читайте также:
  1. Групування стрічок таблиці
  2. ДОДАТОК В Таблиці настроювання гітар зубофрезерного верстата 5К301
  3. Обрамлення таблиці
  4. Приклад побудови таблиці
  5. Приклад. На основі періодичної таблиці охарактеризуйте х.е. з порядковими номерами 21 и 34.
  6. Продовження ,, Правди". Допомога східньоукраїнських земель
  7. Продовження На першу сторінку

 

9 Фактичний обсяг реалізованої продукції, тис. грн. . Ф.
10 Питома вага первісних затрат у собівартості А 0.45 0.5 0.51 0.38 0.41 0.46 0.4 0.39 0.4 0.49
11.Тривалість виробничого циклу, днів Тц 7.5 6.6 5.8 6.8 7.1 4.8 5.9 6.1
12. Залишок видатків майбутніх періодів на початок періоду, тис. грн. Зб. Н.
13. Заплановані витрати майбутніх періодів, тис. грн. Зб. Пл
14. Списання видатків майбутніх періодів на собівартість, тис. грн. Зб. Сп
15. Час на підготовку готової продукції до реалізації, днів Треал 2.5 3.2 3.3 3.5 2.8 2.1 3.4 2.3
16. Фактичний коефіцієнт оборотності обігових коштів Коб. Ф. 5.6 5.4 6.2 6.1 10.8 5.9 8.5 5.9 7.8

 


Продовження таблиці 2.1

Вихідні дані

Показник Позначка Варіант
1 Інтервал постачання або цикл постачань матеріальними цінностями, днів: Тсн                    
1 варіант  
2 варіант  
2 Час приймання, відвантаження матеріальних цінностей, днів Т1 1.8 1.5 1.5 1.5
3 Час транспортування матеріальних цінностей, днів Т2 1.5 2.5 1.5
4 Час контролю і підготовки матеріальних цінностей, днів Т3 0.5 0.7 1.5
5 Технологічна підготовка Ттех 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
6 Планова потреба в матеріальних цінностях, тис. грн. . Пл
7.Собівартість планованого випуску продукції, тис. грн. Спл.
8 Планований обсяг реалізованої продукції, тис. грн. . Пл

 

Продовження таблиці 2.1

 

9 Фактичний обсяг реалізованої продукції, тис. грн. . Ф.
10 Питома вага первісних затрат у собівартості А 0.41 0.4 0.5 0.4 0.46 0.48 0.45 0.5 0.49 0.48
11.Тривалість виробничого циклу, днів Тц 6.8 6.2 5.9 6.3 7.1 5.1 6.3 6.4
12. Залишок видатків майбутніх періодів на початок періоду, тис. грн. Зб. Н.
13 Плановані витрати майбутніх періодів, тис. грн. Зб. Пл
14 Списання видатків майбутніх періодів на собівартість, тис. грн. Зб. Сп.
15 Час на підготовку готової продукції до реалізації, днів Треал 3.1 2.6 3.5 2.9 3.6 2.5 3.5 3.5
16 Фактичний коефіцієнт оборотності обігових коштів Коб. Ф. 5.8 7.2 5.3 6.5 5.3 8.5 4.5 6.4 6.3

 


Таблиця 2.2 – Норматив обігових коштів показники їхнього використання 

Показник Розрахунок Варіант
1 Норматив обігових коштів за матеріальним цінностями, тис. грн.    
Норма запасу матеріальних цінностей, днів    
Середній поточний запас матеріальних цінностей, днів    
Страховий запас, днів    
2 Норматив обігових коштів по незавершеному виробництву, тис. грн.    
Коефіцієнт наростання затрат    
3 Норматив обігових коштів майбутніх періодів, тис. грн.    
4 Норматив обігових коштів у готовій продукції, тис. грн.    
5 Загальна сума нормованих обігових коштів, тис. грн.    
6 Плановий коефіцієнт оборотності обігових коштів    
7 Вивільнення обігових коштів (мінус) або перевитрата (плюс) фактичні у порівнянні з планом, тис. грн.    
8 Тривалість одного обігу, днів:      
За планом    
Фактично    

 


ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Загрузка...

 

Задача 1. Визначити норматив обігових коштів в незавершеному виробництві, якщо виробнича собівартість виробу за плановою калькуляцією 200 грн. (у тому числі витрати на сировину, основні матеріали та покупні напівфабрикати - 120 грн.), тривалість виробничого циклу - 20 робочих днів, а річний план випуску продукції - 8,4 тис. шт.

Задача 2. Визначити показники обертання та відносне вивільнення обігових коштів підприємства, якщо при запланованому випуску продукції в сумі 80 млн. грн. і нормативі обігових засобів, що дорівнює 10 млн. грн., фактичний випуск склав 95 млн. грн.

Задача 3.Норматив обігових коштів підприємства в звітному році склав 958 тис. грн., а обсяг реалізованої продукції - 1560 тис. грн. Як повинен змінитися коефіцієнт обігу, якщо в планованому році передбачається збільшення обсягу реалізації на 15%, а нормативу обігових коштів - тільки на 10%.

Задача 4.Розрахувати норматив обігових коштів у виробничих запасах основних матеріалів та покупних напівфабрикатів виробничого підприємства на планований рік.

Вихідні дані: загальна потреба основних матеріалів і покупних напівфабрикатів за річним кошторисом витрат на виробництво - 4752 тис. грн.; середній обсяг однієї поставки матеріалів і напівфабрикатів - 79,2 тис. грн.; витрати часу на вантажно-розвантажувальні роботи, доставку і складування партії поставки - 2,5 дні; середній час на аналізи і розробку партії поставки - 5 днів.

Задача 5. Розрахувати плановий норматив обігових коштів у запасах готової продукції на складах підприємства, що випускає вироби трьох найменувань, - А, Б, В, і норму їх запасу в днях.

Вихідні дані: річний обсяг випуску за повною собівартістю, тис. грн.: виробу А - 1512, Б - 2484, В - 3024. Середні витрати часу на підбір, комплектування та накопичення транспортних партій за нарядами і замовленням споживачів, днів: виріб А - 3; Б - 2; В - 5; середній час на відвантаження партій виробів, оформлення і подання в Держбанк на інкасо платіжних документів на відвантажені вироби - 3 дня.

Задача 6. Визначити динаміку обертання обігових коштів підприємства, проаналізувати і зробити висновки про роботу з покращання їх використання.

 

Вихідні дані, тис. грн.:

  Попередній рік по звіті Звітний рік
    За планом Фактично
Обсяг реалізованої продукції
Середні залишки нормованих обігових коштів

 

Контрольні питання

1. Обігові фонди й обігові кошти.

2. Нормування обігових коштів.

3. Показники і шляху прискорення обертання обігових коштів.Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 262 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальнорозвиваючі вправи | Самостійних занять для чоловіків і жінок 19-24 років | Плавання | Вправи у положенні лежачи | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на гіпертонічну хворобу 1-ої стадії | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на виразку шлунка, хронічний гастрит і коліт | Зразковий комплексу спеціальних вправ при сколіозах | Аутогенне тренування | Список літератури | Методичні вказівки до рішення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ| Методичні вказівки до рішення

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.044 сек.)