Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклад. На основі періодичної таблиці охарактеризуйте х.е. з порядковими номерами 21 и 34.

Читайте также:
  1. Виправлення роботи на основі рецензій
  2. ДОДАТОК В Таблиці настроювання гітар зубофрезерного верстата 5К301
  3. Задание 9. Прочитайте предложения. К какому функциональному стилю они относятся? Охарактеризуйте употреблённые в них предлоги и предложные сочетания.
  4. Охарактеризуйте общие и отличительные черты в предоставлении финансовых услуг на отдельных финансовых рынках.
  5. Початки періодичної преси
  6. Приклад побудови таблиці
  7. Приклад.

Для характеристики хімічного елемента за періодичною системою Д.І.Менделєєва слід розглянути:

1. Положення в періодичній таблиці (порядковий номер; період, ряд; група, підгрупа; атомна маса).

2. Будову атому (заряд ядра; состав ядра - кількість протонів p11, нейтронів n01 и електронів ē; число енергетичних рівнів і підрівнів; написати формулу електронної конфігурації; квантові комірки; за числом і характером валентних електронів визначити тип елементу).

3. Формули і хімічний характер сполук (вищого оксиду і гідроксиду; водневих сполук).

4. Порівняти із сусідами (за періодом, за групою).

a) Порядковий номер елемента Z = 21 означає: заряд ядра атома елемента (Скандію): 6521Sc – +21; число протонів p11: 21Sc – 21 p11; число електронів ē: 21Sc – 21ē; число нейтронів n01 = Ar – Z = 65 – 21 = 44 – 44n10

Формула будови атома

6521Sc ( 21p11; 44n10 ; 21ē)
склад ядра

Скандій перебуває в IV періоді; номер періоду означає число енергетичних рівнів - 4.

Скандій розташований у побічній підгрупі. Значить, його валентні електроні будуть розміщуватися на 4s- и 3d-підрівнях.

Електронна формула Скандію

21Sc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
  [Ar]  

або у вигляді скороченого запису: [Ar] 3d14s2.

Електронна формула у вигляді квантових комірок:

21Sc [Ar]

Скандій – d- елемент. Електронна будова атому завершується s- електронами, тому елемент буде виявляти металічні властивості.

Формула вищого оксиду – Sc2O3, гідроксиду – Sc(OH)3 виявляють слабкі основні властивості. Сполук з Гідрогеном не утворює.

b) Порядковий номер 34 має селен Se. Елемент розташований у IV періоді, значить в атомі є 4 енергетичних рівня. Он розташований у головній підгрупі VI групи; його валентні електрони розподілені на 4s и 4p-підурівнях.

Електронна формула Селену: 34Se 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4

Зовнішній рівень у вигляді квантових комірок такий:

Атом Селену має 6 валентних електронів; тому вища валентність дорівнює 6, що відповідає номеру групи.

Селен - p- елемент, тому буде виявляти властивості неметалу.

Вищий оксид SeO3, його гідроксид H2SeO4 і газоподібна воднева сполука H2Se мають кислотний характер.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Фізичний смисл хімічної періодичності| Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1, с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)