Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фізичний смисл хімічної періодичності

Періодичні зміни властивостей хімічних елементів обумовлені правильним повторенням електронної конфігурації зовнішнього енергетичного рівня (валентних електронів) їх атомів зі збільшенням заряду ядра.

Графічним зображенням періодичного закону є періодична таблиця. Вона містить 7 періодів і 8 груп.

Період - горизонтальні ряди елементів з однаковим максимальним значенням головного квантового числа валентних електронів.

Номер періоду означає число енергетичних рівнів у атомі елемента.

Періоди можуть складатися з 2 (перший), 8 (другий і третій), 18 (четвертий і п’ятий) або 32 (шостий) елементів, в залежності від кількості електронів зовнішнього енергетичного рівня. Останній, сьомий період незавершений.

Усі періоди (крім першого) починаються лужним металом (s-елементом), а закінчуються благородним газом (ns2 np6).

Металічні властивості розглядаються як здатність атомів елементів легко віддавати електрони, а неметалічні - приєднувати електрони через намагання атомів набрати стійкої конфігурації із заповненими підрівнями. Заповнення зовнішнього s- підрівня вказує на металічні властивості атома, а формування зовнішнього p- підрівня - на неметалічні властивості. Збільшення кількості електронів на p- підрівні (от 1 до 5) підсилює неметалічні властивості атому. Атоми з повністю сформованою, енергетично стійкою конфігурацією зовнішнього електронного шару (ns2 np6) хімічно інертні.

У великих періодах перехід властивостей від активного металу до благородного газу відбувається більш плавно, ніж в малих періодах, оскільки відбувається формування внутрішнього (n - 1) d- підрівня при збереженні зовнішнього ns2 - шару. Великі періоди складаються з парних і непарних рядів.

У елементів парних рядів на зовнішньому шару ns2 - електрони, тому переважають металічні властивості і їх ослаблення зі збільшенням заряду ядра невелике; в непарних рядах формується np- підрівень, що пояснює значне ослаблення металічних властивостей.

Групи - вертикальні стовбці елементів з однаковим числом валентних електронів, що дорівнює номеру групи. Розрізняють головні і побічні підгрупи.

Головні підгрупи складаються з елементів малих і великих періодів, валентні електрони яких розташовані на зовнішніх ns- и np- підрівнях.

Побічні підгрупи складаються з елементів лише великих періодів. Їх валентні електрони перебувають на зовнішньому ns- підрівні и внутрішньому (n - 1) d- підрівні (або (n - 2) f- підрівні).

В залежності від того, який підрівень (s-, p-, d- або f-) заповнюється валентними електронами, елементи періодичної системи розподіляються на: s- елементи (елементи головної підгрупи I и II груп), p- елементи (елементи головних підгруп III - VII груп), d- елементи (елементи побічних підгруп), f- елементи (лантаноїди, актиноїди).

В головних підгрупах згори донизу металічні властивості підсилюються, а неметалічні слабшають. Елементи головних і побічних груп значно відрізняються за властивостями.Номер групи показує найвищу валентність х.е. (крім O, F, елементів підгрупи Купруму і VIIІ групи).

Спільними для елементів головних і побічних підгруп є формули вищих оксидів (і їх гідратів). У вищих оксидів і їх гідратів елементів I - III груп (крім бора) переважають основні властивості, с IV по VIII - кислотні.

Група I II III IV V VI VII VIII (крім інертних газів)
Вищий оксид Е2О ЕО Е2О3 ЕО2 Е2О5 ЕО3 Е2О7 ЕО4
Гідрат вищого оксиду ЕОН Е(ОН)2 Е(ОН)3 Н2ЕО3 Н3ЕО4 Н2ЕО4 НЕО4 Н4ЕО4

Для елементів головних підгруп спільними є формули водневих сполук. Елементи головних підгруп I - III груп утворюють тверді речовини - гідриди (Гідроген в степені окиснення - 1), а IV - VII груп - газоподібні. Водневі сполуки елементів головних підгруп IV групи (ЕН4) - нейтральні, V групи (ЕН3) - основи, VI и VII груп (Н2Е і НЕ) - кислоти.

Від положення елементів у періодичній системі залежать властивості атому, пов’язані з його електронною конфігурацією: атомний радіус - у періоді злева направо зменшується, а в підгрупі зверху донизу зростає; енергія іонізації - у періоді зростає, а у підгрупі зменшується; електронегативність - у періоді зростає, а у підгрупі зменшується.

Загрузка...

За положенням елемента у періодичній системі можна прогнозувати його основні властивості як середні усіх його сусідів:


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Структура периодической Системы Д. И. Менделеева.| Приклад. На основі періодичної таблиці охарактеризуйте х.е. з порядковими номерами 21 и 34.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.17 сек.)