Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виправлення роботи на основі рецензій

Читайте также:
  1. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  2. Аналіз роботи очісувального апарату
  3. Будова і принцип роботи
  4. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  5. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  6. В результаті виконання даної роботи студент повинен
  7. В результаті виконання даної роботи студент повинен

ЗМІСТ

Передмова ……………………………………………………..  
Виконання контрольних робіт та їх оформлення …………..  
Контрольна робота №2 ……………………………………….  
Розмовна тема …………………………………………………  
Тексти для додаткового читання та перекладу ……………..  
   
   
   
   
   
   

Передмова

Навчально-методичний комплекс призначений для розвитку практичних вмінь та навичок використання граматичного матеріалу, навичок читання й перекладу текстів загальної тематики та говоріння англійською мовою.

Навчально-методичний комплекс містить контрольні завдання №2 та №3, кожне з яких складається з 12 варіантів, розмовної теми, текстів для самостійного читання та перекладу, а також робочу програму з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», навчально-методичну карту, список рекомендованої літератури та зразок лексико-граматичного тесту.

Перші три завдання націлені на розвиток навичок самостійного читання та повного розуміння англійського тексту з використанням словника, відповідь на запитання, що розвиває у студентів уміння пошукового читання для отримання інформації. Наступні завдання спрямовані на контроль засвоєння граматичного матеріалу, вивченого на певному етапі оволодіння англійською мовою. Для успішного виконання запропонованих вправ, студенти повинні самостійно розібрати відповідний граматичний матеріал за рекомендованими підручниками.


Виконання контрольних робіт та їх оформлення

1. Кількість контрольних завдань, виконаних на кожному курсі, визначаються навчальним планом вищого навчального закладу.

2. Кожне контрольне завдання цього посібника пропонується у 12-ти варіантах, Ви повинні виконати один з 12-ти варіантів.

3. Виконувати контрольну роботу треба в окремому зошиті. Зразок оформлення обкладинки надає кафедра мовної підготовки фахівців.

4. Контрольна робота має бути виконана охайно, чітко. При виконанні контрольної роботи треба залишити в зошиті широкі поля для зауважень, пояснень та методичних вказівок рецензента.

Матеріал контрольної роботи треба розмістити згідно наступного зразку:

 

Ліва сторінка Права сторінка
Поля Французький текст Український текст Поля
       

 

5. Контрольні роботи повинні бути виконанні у тій послідовності, в якій вони надані у навчально-методичному комплексі.

6. Контрольні роботи повинні бути направлені для перевірки та рецензування згідно встановленого строку.

7. Якщо контрольна робота виконана без дотримання вказівок або неповністю, вона повертається без перевірки.

Виправлення роботи на основі рецензій

1. Отримавши від рецензента перевірену контрольну роботу, уважно прочитайте рецензію, ознайомтесь з зауваженнями рецензента, проаналізуйте помилки.

2. Користуючись вказівками рецензента, опрацюйте ще раз учбовий матеріал та виконайте контрольну роботу.

3. Тільки після виконання усіх вказівок рецензента та виправлення усіх помилок, слід приступати до роботи з іншим контрольним завданням.

4. Перевірені контрольні роботи є навчальними документами, які необхідно зберігати, бо під час заліку або екзамену перевіряються знання матеріалу, який увійшов до контрольної роботи.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 243 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста. | III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста | The Evolution of Mining Technology | Famous scientists | III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста. | III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста. | I. Прочитайте та усно перекладіть текст. | I. Прочитайте та усно перекладіть текст | III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста. | Mining Education in Great Britain |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Условия и порядок проведения конкурса.| III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)