Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.

Читайте также:
  1. I. ПРАВИЛА СЛОВЕСНОГО ОПИСАНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА
  2. II. Предмет и метод банковского права. Банковские правоотношения.
  3. V. Права человека, демократия и благое управление
  4. VII Расправа Сталина с политэмигрантами
  5. Б. Смешанные конституции и теория естественного права в их историческом развитии
  6. Бязательственное право и вещные права в сервисных правоотношениях

Оренда майна та лізинг у сфері господарювання. Умови договору оренди. Основні права та обов’язки орендаря. Орендна плата. Оренда та суборенда державного та комунального майна. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. Припинення договору оренди. Лізинг у сфері господарювання.

Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у товарному складі.

 

План

1. Господарсько-торговельна діяльність і матеріально-технічне постачання та збут.

2. Договір купівлі-продажу.

3. Договір поставки.

4. Контрактація сільськогосподарської продукції.

5. Оренда майна та лізинг у сфері господарювання.

6. Міна (бартер) у господарській сфері.

7. Зберігання у товарному складі.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 7, 15, 28, 32, 36, 50, 53, 57, 115, 126, 142, 175, 181, 238, 248, 256, 280, 281, 282, 284

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

7, 12, 13, 14, 18, 24, 28, 30, 46, 49, 70, 80

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

8, 22, 36, 52, 53, 94, 96, 108, 109, 141, 142, 193, 212, 213, 215, 282, 297, 298

 

Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності».

Читається лекція– 2 год

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Фінансове посередництво. Страхування у сфері господарювання. Допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування.

Банківська система України. Національний банк України. Рада Національного банку України. Організаційно-правові форми банків. Державні банки.

Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Кредитні операції банків. Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та довгострокові банківські кредити. Кредитні ресурси. Факторингові послуги банків. Лізингові операції банків.

Страхування у сфері господарювання. Суб’єкти страхової діяльності у сфері господарювання. Договір страхування.

Фондова біржа. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів.

Аудит і аудиторська діяльність. Державний фінансовий аудит. Рахункова палата. Державна контрольно-ревізійна служба. Аудитор і аудиторська організація. Аудиторська палата України.

План.

1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

2. Правовий статус банків та банківська система України.

3. Банківські операції та їх юридичне забезпечення в Україні.

4. Кредитування у сфері господарювання.

5. Страхування у сфері господарювання.

6. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами.

7. Аудит і аудиторська діяльність.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». | ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | Семінарське заняття – 2 год. | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Підручники, навчальні посібники, курси лекцій| ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.014 сек.)