Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Читайте также:
  1. АВТОР ПРОТИВ ВОЛИ ПРИНУЖДЕН ЗАНЯТЬСЯ НЕМНОГО ИСТОРИЕЙ
  2. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із дітьми дошкільного віку
  3. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із дітьми, підлітками та юнаками шкільного віку
  4. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із особами літнього віку
  5. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із особами першого і другого зрілого віку
  6. Теми практичних занять
  7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1: «господарськЕ правО та ЗАКОНОДАВСТВО».

Читається лекція– 4 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття:, господарське право, предмет правового регулювання господарського права, метод правового регулювання господарського права, господарська діяльність, підприємництво, самостійність, ініціативність, систематичність, ризиковість, господарські правовідносини, організаційно-господарські відносини, виробничо-господарські відносини, внутрішньо-господарські відносини, норми господарського права, господарське законодавство.

 

План.

1. Господарське право як галузь вітчизняного права.

1.1. Предмет господарського права.

1.2. Методи правового регулювання господарських відносин.

2. Визначення, ознаки та види господарської діяльності.

3. Характеристика господарських відносин та їх видів.

4. Юридичне розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами правовідносин.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 5, 25, 72, 87, 98, 99, 101, 102, 108, 109, 118, 119, 120, 139, 151, 174, 177, 179, 184, 187, 189, 193, 195, 196, 203, 215, 242, 291, 297

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

3, 6, 7, 10, 12, 13, 13, 15, 18, 24, 28, 29, 31, 35, 39, 46, 49, 54, 59, 63, 65, 76

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

38, 39, 44, 45, 78, 93, 94, 96, 104, 106, 108, 109, 124, 125, 139, 143, 144, 147, 148, 154, 157, 167, 198, 200, 205, 207, 229, 233, 247, 279, 284, 313

 

Тема 2. правове регулювання державного впливу

На господарську діяльність.

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття: участь органів державної влади та місцевого самоврядування, форми реалізації державою економічної політики, основні напрями економічної політики держави, прогнозування та планування економічного та соціального розвитку, засоби державного регулювання господарської діяльності, єдина регуляторна політика.

 

План.

1. Участь держави та органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

Ліцензування господарської діяльності.

Патентування у господарській діяльності.

5. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності.

Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.

7. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів.

 

Теми рефератів.

1. Легітимація суб’єктів господарювання.

2. Правове регулювання малого підприємництва в Україні.

3. Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва.

4. Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном.

5. Здійснення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами.Питання для самостійного вивчення.

1. Чому в період трансформації до ринкової економіки необхідність державного регулювання економіки нагальніша, ніж в умовах розвинутої ринкової економіки?

2. Чи однакові поняття «державне управління економікою» і «державне регулювання економіки»?

3. Яке співвідношення державного регулювання економіки (підприємництва) та саморегулювання ринку ?

4. Які типи та мета державного регулювання підприємницької діяльності?

5. В якому нормативному акті закріплене державне регулювання підприємництва в Україні?

6. Чи ідентичні поняття “державна підтримка підприємництва” та «державне регулювання підприємництва»?

7. Які сфери підприємництва регулюються державою найбільше ?

8. Якімета та форми державного регулювання ринку цінних паперів?

9. Які підстави проведення позапланових виїзних перевірок підприємців?

10. Які контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємців?

11. Який зміст поняття «мале підприємництво»?

12. Які основні заходи державних програм розвитку малого підприємництва в Україні?

13. Які критерії для визначення суб'єктів малого підприємництва встановлені законодавством України?

14. На яких суб'єктів підприємництва поширюється спрощена система оподаткування, обліку і звітності?

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 353 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 8: «Господарський договір». | ТЕМА 9: «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ». | Тема 10: «Правове регулювання банкрутства». | Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ| ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.027 сек.)