Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТА СПОЖИВАЧІВ».

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів.Дана тема має важливе методологічне значення для підготовки працівників міліції та юристів, оскільки науково коректне розуміння сутності та змісту фундаментальних понять і категорій господарського права та законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Такі поняття, як «правопорушення у сфері господарювання», «господарсько-правова відповідальність», «господарські санкції» та інші активно використовуються у нормативно-правових та інтерпретаційних актах, а також у актах застосування норм права. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав суб’єктів господарювання і споживачів, гарантованих Конституцією України: стаття 3 - Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави; ч. 4 ст. 13 – «держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки»;.ч. 4 ст. 42 «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів» тощо.

З іншого боку, стає можливою кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 155-2. Обман покупця чи замовника, стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності, стаття 167 - Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, стаття 168 - Випуск у продаж нестандартної продукції, стаття 168-1 - Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, стаття 169 - Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів, стаття 170 - Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції, стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності, стаття 188-2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (cтаття 202 - Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг, стаття 203 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності, стаття 225 - Обман покупців та замовників, стаття 227 - Випуск або реалізація недоброякісної продукції).Ключові слова та поняття.Захист прав і законних інтересів суб‘єктів господарської діяльності. Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Розгляд господарських спорів господарськими судами. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Поняття захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарської діяльності та споживачів. Механізм захисту прав та законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності.

Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання. Адміністративний захист прав та законних інтересів суб‘єктів господарської діяльності. Претензійний порядок врегулювання спорів. Судовий захист прав суб‘єктів господарювання.

Загрузка...

Способи і механізми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Визнання наявності або відсутності прав. Визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів. Визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом. Відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення. Присудження до виконання обов’язку в натурі. Відшкодування збитків. Застосування штрафних санкцій. Застосування оперативно-господарських санкцій. Застосування адміністративно-господарських санкцій. Установлення, зміни і припинення господарських правовідносин.

Захист прав суб‘єктів підприємницької діяльності при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

Порядок розгляду справ у господарських судах. Розгляд справ у міжнародних судових інстанціях


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 95 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 6: «майнова основа господарювання». | Тема 7: «Господарські зобов’язання». | Тема 8: «Господарський договір». | ТЕМА 9: «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ». | Тема 10: «Правове регулювання банкрутства». | Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.| ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.052 сек.)