Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів.

Читайте также:
  1. VLOOKUP (шуканезначення;масивкомірок;номерполя;діапазонперегляду).
  2. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  3. Визначення маси судна
  4. Визначення посадки судна
  5. Класифікації рекреаційної туристської діяльності. Види і форми рекреаційного туризму
  6. Концентрування мікрокількостей алюмінію й заліза з природних вод екстракцією 8-оксихіноліном з наступним фотометричним визначенням
  7. Ліцензування господарської діяльності.

Зазначена тема має важливе значення для підготовки працівників міліції та юристів, оскільки розуміння сутності та змісту понять і категорій господарського законодавства має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Саме із правильним розумінням цих понять нерозривно пов’язується і захист прав громадян, гарантованих Конституцією України. Поряд із тим, стає можливою правильна кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 -«Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» (стаття 97 - Самовільне будівництво будинків або споруд, стаття 155-2 - Обман покупця чи замовника, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (стаття 202 - Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг, стаття 203 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності, стаття 225 - Обман покупців та замовників та ін).

Ключові слова та поняття.Агентська діяльність. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Підрядні відносини у капітальному будівництві. Поняття та види інвестицій та інвестиційної діяльності. Інноваційна діяльність. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. Предмет агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. Немонопольні і монопольні агентські відносини. Передача прав комерційного агента. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Обов’язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах. Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського договору. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання.

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення. Плата за перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного експедирування.

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.

Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза інноваційних проектів. Договір на створення та передачу науково-технічної продукції. Законодавство про інноваційну діяльність.

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Система актів законодавства про комерційну концесію. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Тема 5: «Правовий статус окремих видів субєктів господарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Тема 6: «майнова основа господарювання». | Тема 7: «Господарські зобов’язання». | Тема 8: «Господарський договір». | ТЕМА 9: «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ». | Тема 10: «Правове регулювання банкрутства». | Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.| Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.052 сек.)