Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Читайте также:
  1. Класифікації рекреаційної туристської діяльності. Види і форми рекреаційного туризму
  2. Конференція (Загальні збори) студентів інституту (факультету), коледжу (технікуму), ліцею
  3. Конференція студентів Університету
  4. Ліцензування господарської діяльності.
  5. Основними видами діяльності в практичній психології є: психологічне оцінювання; психологічне консультування; корекційна і розвивальна робота; психологічне просвітництво.
  6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

Робота студентів протягом вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури XVIIІ століття» повинна бути свідомою і систематичною. Щодня треба виділяти час для читання художніх творів, рекомендованих програмою. Щодня треба тренувати пам’ять і вчити напам’ять уривки з художніх творів, збагачувати свій культурний досвід. 2-3 рази на тиждень обов’язково слід приділити час роботі в бібліотеці для опрацювання необхідної монографічної та науково-критичної літератури. Перевірка знань художніх творів напам’ять здійснюється викладачем під час практичного заняття або в позаудиторний час.

 

Лекція. На лекціях викладач дає студентам головні напрями вивчення теми, пропонує основну й додаткову літературу з тими, висвітлює найбільш важливі питання, показує приклад аналізу літературних явищ, скеровує процес подальшого самостійного осмислення студентами матеріалу. Лекція не є пасивним для студента видом навчальної діяльності. Вона потребує спеціальної підготовки (читання художніх текстів, уміння поставити запитання, вести діалог з викладачем та ін.).

 

Практичне заняття –один із видів навчальної діяльності студента. На практичному занятті поглиблюються знання, отримані під час лекції та самостійного опрацювання мтеріалу. До практичного заняття студент повинен опрацювати необхідну наукову та науково-методичну літературу з теми, відобразити це у своєму конспекті у зошиті для практичних занять. Це можуть бути опорні схеми, таблиці, тези, план відповіді і т. ін.

Обов’язковим є читання пропонованих до практичного заняття художніх творів, а також ведення читацького щоденника. Художні твори потрібно вміти аналізувати із застосуванням певного виду аналізу, визначеного в плані практичного заняття.

На практичному занятті студент повинен вільно й розлого висловлюватися щодо того чи іншого питання теми, спираючись на художній текст, а також на знання наукової (основної і додаткової) літератури до теми.

Важливим є уміння студента брати участь у дискусії, аналізувати відповідь товариша, робити узагальнення й висновки.

Таким чином, повна готовність студента до практичного заняття передбачає опрацювання основної літератури у визначеному обсязі, вибіркове знайомство з додатковою літературою, оцінюються знання питань практичного заняття, повнота їх викладу, виконання передбачених планом завдань. До уваги береться також активність студентів під час занять, участь у дискусіях.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 259 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Література | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Теми рефератів | ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Компетенції, які необхідно розвивати| ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)