Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Читайте также:
  1. АВТОР ПРОТИВ ВОЛИ ПРИНУЖДЕН ЗАНЯТЬСЯ НЕМНОГО ИСТОРИЕЙ
  2. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із дітьми дошкільного віку
  3. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із дітьми, підлітками та юнаками шкільного віку
  4. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із особами літнього віку
  5. Вибір видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності для занять із особами першого і другого зрілого віку
  6. Права і обов’язки практичних психологів.
  7. Теми практичних занять

 

№ з/п Тема К-ть год. Модуль
1. Просвітництво як доба в історії світової літератури     1-й
2. Ідеї Просвітництва в романі Д. Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо»
3. Сатира і утопія в романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»
4. Творчість Ф. Шиллера     2-й
5. Творчість Й.-В. Гете
6. Російський класицизм і творчість М. Ломоносова
7. Повість М. Карамзіна «Бідна Ліза»

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ПРОСВІТНИЦТВО ЯК ДОБА В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

План

1. Історичні умови розвитку літератури та мистецтва XVIII століття. Просвітництво як доба в історії світової літератури. Провідні ідеї Просвітництва. Роль філософії.

2. Просвітницький класицизм. Його характерні риси і представники.

3. Просвітницький реалізм. Його характерні риси і представники.

4. Сентименталізм. Його філософське підгрунтя, основні риси, представники.

5. Рококо як художній стиль. Його характерні особливості й представники.

Завдання

· Укласти ОСС «Літературні напрями доби Просвітництва та їх представники» (на окремому аркуші).

Література

Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література XVII–XVIII ст. : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко. – Х. : Ранок, 2003. – 224 с.

Ніколенко О.М. Просвітництво як доба в історії світової культури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України / О.М. Ніколенко. – 2003. - № 1. – С. 53-56.

Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII–XVIII вв. : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / С. Д. Артамонов. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1988. – 608 с.

Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили / Д. С. Наливайко. – К. : Мистецтво, 1985. – 287 с.

Безвершук Ж. О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури : конспект лекцій з курсу для студ. пед. вузів / Ж. О. Безвершук. – К. : КДПІ, 1991. – 259 с.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ІДЕЇ ПРОСВІТНИЦТВА В РОМАНІ Д. ДЕФО «ЖИТТЯ Й НЕЗВИЧАЙНІ ТА ДИВОВИЖНІ ПРИГОДИ РОБІНЗОНА КРУЗО»

План

1. Специфіка англійського Просвітництва. Етапи його розвитку. Основні жанри англійської літератури даного періоду.

2. Життєвий і творчий шлях Д. Дефо, його місце в історії англійської та світової літератури.

3. Головна тема та особливості розвитку сюжету в романі “Робінзон Крузо”. Своєрідність композиції.

4. Образ Робінзона. Втілення в ньому просвітницької концепції людини.

5. Художні особливості роману (роль описів природи, точність деталей і подробиць, характер оповіді тощо).

6. Філософське і виховне значення твору. Поняття “робінзонада”. Традиція “робінзонади” у світовій літературі.

Завдання

· Дібрати цитати до характеристики образів.

· Скласти хронологічну таблицю до 2-го пункту плану.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 289 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Компетенції, які необхідно розвивати | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Теми рефератів | ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ| Література

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)