Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Читайте также:
  1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
  3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

1. Просвітництво як доба в історії світової літератури. Історичні умови. Провідні ідеї Просвітництва. Роль філософії у добу Просвітництва.

2. Просвітницький класицизм: його основні риси і представники.

3. Просвітницький реалізм: його основні риси і представники.

4. Сентименталізм: його основні риси і представники.

5. Рококо як художній стиль. Його характерні риси і представники.

6. Етапи розвитку і специфіка англійського Просвітництва. Основні жанри англійської літератури даного періоду.

7. Концепція людини в романі Д. Дефо «Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Роль описів природи у творі. Ідеї Просвітництва у романі.

8. Поєднання сатирі і утопії в романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». Засоби комічного твору. Алегоризм образів та ситуацій.

9. Основні мотиви лірики Р. Бернса. Художні особливості поезії митця. Ліричний герой Бернса.

10. Зображення психології людських переживань у романах С. Річардсона «Памела, або Винагороджена доброчесність», «Кларисса», «Історія сера Чарльза Грандісона». Художня своєрідність творів С. Річардсона.

11. Особливості сюжету та композиції роману Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди». Образ Тома Джонса. Особливості художнього методу Філдінга.

12. Ідейно-естетичний зміст комедії Р.Б.Шерідана «Школа Лихослів’я». Комізм образів та ситуацій.

13. Ідейно-художні особливості поезії англійських сентименталістів (Джеймс Томпсон, Едуард Юнг, Томас Грей). Основні мотиви їхньої лірики, художні особливості творів.

14. Лоренс Стерн як представник англійського сентименталізму. Роман Л. Стерна «Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена»: основні колізії твору та художні особливості. «Сентиментальна подорож містера Йорика по Франції та Італії»: традиції і новаторство твору.

15. Загальна характеристика французької літератури XVIII століття. Етапи розвитку і своєрідність французького Просвітництва.

16. А.Р. Лесаж — засновник морального роману у французькій літературі XVIII століття. Роман Лесажа «Хромий біс»: тема, ідея, композиція. Роман «Пригоди Жиль Бласа із Сантільяни» як роман виховання.

17. Літературна спадщина Монтеск’є: її філософський та естетичний зміст (трактати «Роздуми про причини величі і падіння римлян», Про дух законів», роман «Перські листи»).

18. Ф.А. Прево і його психолого-реалістичний роман «Історія кавалера де Гріє і Манон Леско». Моральні проблеми твору і його художня своєрідність.

19. Вольтер — видатний діяч французького Просвітництва. Філософські погляди Вольтера. Повісті «Кандід» і «Простодушний»: просвітницькі ідеї у творах, їх художня своєрідність.

20. Дені Дідро як представник французького Просвітництва. Суспільна і літературна діяльність Дідро. Філософські погляди митця. Філософська повість Дідро «Племінник Рамо» і роман «Черниця».21. Соціально-філософські погляди Ж.-Ж. Руссо і його літературна спадщина. Особливості побудови і проблематика філософського роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза», художні особливості твору.

22. Комедія П.О. Бомарше «Севільський цирульник, або даремна обережність»: любовний сюжет і соціальний план твору, образна система, художні особливості п’єси.

23. Комедія П.О. Бомарше «Шалений день, або Одруження Фігаро»: основні сюжетні лінії твору, характеристика образів, засоби створення комічного у п’єсі.

24. Особливості розвитку німецького Просвітництва, його етапи.

25. Г.Е. Лессінг, його філософсько-естетичні погляди в трактаті «Лаокоон».

26. Драматургічна теорія Лессінга і його комедії «Мінна фон Барнхельм» та «Емілія Галотті».

27. Література «Бурі й натиску». Представники даного угруповання, основні мотиви їх лірики.

28. Теорія народності Й.Г. Гердера та її значення для розвитку світової літератури.

29. Естетичні погляди Ф. Шиллера. Розробка жанру балади в творчості Ф. Шиллера. Ідейно-художні особливості балад Шиллера («Рукавичка», «Лицар Тогенбург», «Івікові журавлі» та ін.).

Загрузка...

30. Драматургія Ф.Шиллера штюрмерського періоду. П’єса «Розбійники»: риси романтизму у драмі, антитеза як структуроутворюючий принцип твору, образи головних героїв, художні особливості драми.

31. П’єса Ф. Шиллера «Підступність і кохання»: основний конфлікт драми, образи головних героїв, художні особливості твору.

32. Тема національно-визвольної боротьби у драмі Ф. Шиллера «Вільгельм Телль». Образ Вільгельма Телля. Особливості жанру твору.

33. Основні етапи творчої еволюції Й.В. Гете.

34. Основні мотиви лірики Й.В. Гете. «Вільшаний король» Гете — перлина світової лірики. Міфологічний і символічний плани твору, його ідейно-художній зміст.

35. Творча історія трагедії Й.В. Гете «Фауст». Особливості композиції першої частини «Фауста».

36. Характеристика образів Фауста, Вагнера і Маргарити (перша частина «Фауста»).

37. Роль образу Мефістофеля у трагедії Й.В. Гете «Фауст». Проблема жанру твору.

38. Італійська драматургія XVIII століття. Творчість К. Гольдоні і К. Гоцці.

39. Історичні умови та особливості розвитку російського класицизму. Характерні риси російського класицизму та його представники.

40. Суспільна, наукова і просвітницька діяльність М.В. Ломоносова. Реформа російського віршування Ломоносова. Теорія трьох стилів.

41. Проблематика і художні особливості од Ломоносова.

42. Комічне і трагічне в комедії Д.І. Фонвізіна «Недоросток». Проблема виховання у творі. Образна система твору. Художня своєрідність.

43. Громадянський пафос творчості Г. Державіна («Властителям и судиям», «Вельможа» та ін.).

44. Державін про призначення поета і поезії («Пам’ятник», «Храповицькому», «Лебідь» та ін.).

45. Повість М. Карамзіна «Бідна Ліза» як вершина російського сентименталізму.: тематика і проблематика твору, особливості сюжету і композиції, мова і стиль твору.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Компетенції, які необхідно розвивати | ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ | ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ | Література | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теми рефератів| ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)