Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Читайте также:
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ
 3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 1. Поняття маркетингу та його цілей.
 2. Сутність та функції маркетингу.
 3. Понятійний апарат маркетингу.
 4. Основні елементи комплексу маркетингу.
 5. Ринкова орієнтація компанії.
 6. Класифікація маркетингу.
 7. Сутність та еволюція маркетингової концепції. Основні етапи та принципи сегментування ринків.
 8. Споживчий ринок.
 9. Промисловий ринок.
 10. Концепція «4 Рs»: виникнення, переваги і недоліки, характеристика елементів
 11. Сутність маркетингової товарної політики.
 12. Маркетингова концепція товару.
 13. Концепція життєвого циклу товару.
 14. Процес розробки нових товарів.
 15. Конкурентоспроможність товарів.
 16. Маркетингове середовище підприємства.
 17. Навколишнє бізнес-середовище підприємства: суб’єкти, сили та умови.
 18. Дослідження внутрішнього середовища підприємства.
 19. Конкурентоспроможність товару: її сутність, загальна концепція та методи визначення.
 20. Принципи та етапи маркетингових досліджень.
 21. Методи дослідження ринку.
 22. Кон'юнктура ринку та методи її оцінювання.
 23. Сутність маркетингового ціноутворювання.
 24. Маркетингова політика розподілу.
 25. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.
 26. Система маркетингового планування.
 27. Формування маркетингової товарної політики фірми.
 28. Маркетингова діяльність в мережі Інтернету.
 29. Поняття товарної марки та її просування.
 30. Товарний асортимент і товарна номенклатура: сутність, характеристики та процеси управління.
 31. Основні принципи, види та форми маркетингової діяльності.
 32. Роль пропаганди в просуванні товару.
 33. Основні засоби маркетингових комунікацій.
 34. Сутність, завдання та функції посередницької діяльності.
 35. Види стимулювання збуту.

36. Сутність маркетингової товарної політики.

37. Основні функції ціни.

38. Сутність маркетингових комунікацій.

39. Реклама, її види, особливості формування.

40. Паблік рилейншз: сутність, основні форми.

41. Маркетинговий контроль та маркетинговий аудит.

 1. Сутність ринкового позиціювання товарів
 2. Планування нових товарів
 3. Організація та канали збуту продукції.
 4. Складання бюджету комплексу маркетингових комунікацій.
 5. Форми прямого маркетингу.
 6. Сутність і види персонального продажу.
 7. Сутність політики збуту товару.
 8. Маркетингові системи розподілу.
 9. Основні стратегії збуту товару.
 10. Загальні принципи вибору каналів розподілу.
 11. Розподіл товарів у логістичній системі.
 12. Основні типи та характеристика оптових торговців.
 13. Основні типи та характеристика організацій роздрібної торгівлі.
 14. Основні принципи вибору посередника.
 15. Організація відділу маркетингу.
 16. Види організаційних структур маркетингу.
 17. Маркетинг у комп’ютерних мережах. Основні переваги онлайнового маркетингу.
 18. Сутність логістики розподілу.
 19. Застосування сучасних інформаційних технологій в маркетинговій діяльності

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Базова

1. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 106 с.

3. Маркетинг. Підручник. / За наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – Київ.: Лібра, 2004. – 705 с.

5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – 4-е европейское изд. – М.: Вильямс, 2008.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 231 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Вимоги до оформленняконтрольноъ роботи | Варіанти СДЗ | КОНТРОЛЬНА РОБОТА | ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА | ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА | ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок виконання аналітичного звіту за матеріалами реального підприємства, ринку або галузі| ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.071 сек.)