Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

Читайте также:
  1. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  2. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  3. Конференція (Загальні збори) студентів інституту (факультету), коледжу (технікуму), ліцею
  4. Конференція студентів Університету
  5. Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся - перечень вопросов для подготовки к рубежному контролю и к экзаменам по дисциплине: Экология и устойчивое развитие
  6. Мероприятия по контролю и повышению качества строительства
  7. Методи контролю

1. Історична ситуація у Європі XVII століття. Боротьба проти феодалізму та формування національних держав, об’єднання країн під владою монархів. Розвиток капіталістичних відносин. Роль церкви у духовному житті Європи.

2. Інтенсивний розвиток природничих і точних наук, значення відкриттів Галілео Галілея, Ньютона, Декарта, Лейбниця у формуванні нової картини світу. Руйнація традиційного уявлення про Всесвіт і перегляд місця людини в ньому. Криза ренесансних уявлень про гармонійну особистість та ідеальне суспільство.

3. Культура XVII століття як антитеза Відродженню і водночас результат розвитку ренесансних тенденцій на новому етапі.

4. Ренесансний реалізм як продовження демократичних традицій гуманістів Відродження. Основні особливості ренесансного реалізму: прагнення до широкого й правдивого відображення дійсності, історизм, поетизація вільної людини, зв’язок із народною творчістю, життєстверджуючий пафос тощо.

5. Лопе де Вега — засновник іспанського національного театру. Естетичні погляди Лопе де Вега.

6. Героїчна драма Лопе де Вега «Фуенте Овехуна»: історична основа твору, уславлення ідеї свободи в ньому. Головні образи п’єси (Лауренсія, Фрондосо, командор та ін.).

7. Боротьба честі і кохання у п’єсі Лопе де Вега «Зірка Севільї»: особливості розвитку драматургічного конфлікту, система образів, прославлення високих моральних якостей людини у творі.

8. Драматургічна школа Лопе де Вега, його послідовники. Тірсо де Моліна і його п’єси («Севільський пустун, або Кам’яний гість», «Благочестива Марта»), новаторство драматурга.

9. Аларкон — наслідувач драматургічної школи Лопе де Вега. Загальна характеристика п’єс Аларкона «Ткач із Сеговії» і «Сумнівна правда», художні особливості його творів.

10. Класицизм як напрям у літературі та мистецтві. Основні риси класицизму в літературі.

11. Історичні умови розвитку Франції у XVII столітті. Французький класицизм, його основні етапи, представники, національна своєрідність. Роль монархії у формуванні класицизму як художньої системи.

12. Творчість Ф. де Ларошфуко. Основні теми та художня своєрідність афоризмів Ларошфуко. Філософський характер афоризмів Ларошфуко.

13. Естетичні погляди Н.Буало у трактаті «Поетичне мистецтво».

14. П’єр Корнель як представник першого етапу французького класицизму. Естетичні погляди Корнеля.

15. Конфлікт громадського обов’язку і честі, кохання і соціальних обов’язків у трагедії П.Корнеля «Сід». Характери головних героїв.

16. Проблема патріотизму і гуманності у трагедії Корнеля «Горацій». Система образів трагедії. Спільне й відмінне в характерах і поведінці образів Горація й Сіда.

17. Ж. Расін як представник другого етапу французького класицизму. Естетичні погляди Расіна. Лабрюйєр про різницю між творчою манерою Корнеля і Расіна.

18. Зображення людських пристрастей у трагедії Расіна «Андромаха». Глибина психологічного аналізу і драматична напруженість твору.

19. Трагізм моральних конфліктів у п’єсі Расіна «Федра», образи головних героїв твору.

20. Мольєр (Жан-Батист Поклен) — майстер французької класицистичної драми. Естетичні погляди Мольєра. Художні відкриття драматурга. Моральні проблеми у комедіях Мольєра.

21. Викриття лицемірства у п’єсі Мольєра «Тартюф». Історія створення п’єси, система характерів, особливості розвитку конфлікту. Художні особливості п’єси. Узагальнююче значення образу Тартюфа.

22. Зображення соціальних типів епохи і особливості розвитку конфлікту в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Жанрова своєрідність твору. Характеристика головних образів. Засоби створення комічного у п’єсі.

23. Поєднання принципів класицизму і реалізму в комедії Мольєра «Дон Жуан».

24. Підхід до образу Дон Жуана Тірсо де Моліна, Мольєра та інших письменників (Байрон, Пушкін, Леся Українка).

25. Бароко як доба, художній напрям і стиль. Основні риси бароко. Видатні представники бароко у літературі, живописі, музиці, архітектурі.

26. Консептизм як стильова течія бароко. Франсіско де Кеведо-і-Вільєгас — видатний представник поезії бароко. Жанрове розмаїття творчості Кеведо. Досягнення у жанрі памфлету, крутійського роману та ін. Лірика Кеведо, її основні мотиви та художня самобутність.

27. Поняття про культизм (культеранізм). Луїс де Гонгора-і-Арготе як творець «культистської» поезії. Особливості стилю митця. Ідейне та жанрове розмаїття лірики Луїса де Гонгори. Риси бароко у творчості Луїса де Гонгори.

28. Педро Кальдерон де ла Барка як митець барокової доби. Особливості світогляду Кальдерона. Жанрове і тематичне розмаїття його творчості.

29. Драма Кальдерона «Життя — це сон»: особливості розвитку драматургічного конфлікту, композиція, система образів, поетика, стиль.

30. Загальна характеристика англійської літератури XVII століття. Етапи розвитку літератури Англії XVII століття, їх головні особливості та представники.

31. Джон Мільтон — видатний представник літератури XVII століття. Три періоди творчості Мільтона. Еволюція його поглядів і творчого методу.

32. Ідейно-художній зміст поем Мільтона «Втрачений рай» і «Повернений рай», біблійні мотиви в них і зв’язок із суспільним життям того часу. Узагальнюючий смисл образів.

33. Героїчні мотиви у драмі Мільтона «Самсон-борець», зображення Самсона та його подвигів.

34. Поняття про «метафізичну поезію». Джон Донн — засновник «метафізичної школи» англійських поетів. Основні теми й мотиви лірики Дж.Донна, її художня своєрідність.

35. Загальна характеристика історичної ситуації у Німеччині XVII століття. Велика Тридцятирічна війна та її вплив на суспільне і культурне життя народу. Основні жанри німецької літератури XVII століття.

36. Я.-К. Гріммельсгаузен, його життєвий і творчий шлях. Роман «Незвичайні пригоди Сімпліциссимуса»: особливості композиції, широка панорама тогочасного життя, народний герой, мова твору.

37. Основні тенденції розвитку російської літератури XVII століття.

38. «Повесть о Горе-Злосчастии» — пам’ятник російської літератури XVII століття. Доля невідомого героя з народу, котрий порушив заповіді батька. Проблеми моралі й гуманізму у творі. Зв’язок «Повісті...» з фольклором.

39. «Повість про Савву Грудцина» як перший досвід створення російського роману. Поєднання у творі історичної оповіді, любовно-авантюрної новели, церковно-дидактичної легенди та любовно-сімейної повісті. Літературна традиція і новаторство «Повісті...»

40. Церковна реформа XVII століття і «розкіл» російської церкви. Життя і літературна діяльність протопопа Авакума. «Житіє протопопа Авакума»: ідейно-художній зміст, жанр, стиль твору.

41. Хоку — поетичний жанр японської літератури, історія хоку, основні риси жанру. Мацуо Басьо (Дзінсітіро) — майстер японського хоку. Основні теми й мотиви творчості Мацуо Басьо. Філософський характер його хоку. Роль художньої деталі як органічної частини цілісної картини світу.

46. Просвітництво як доба в історії світової літератури. Історичні умови. Провідні ідеї Просвітництва. Роль філософії у добу Просвітництва.

47. Просвітницький класицизм: його основні риси і представники.

48. Просвітницький реалізм: його основні риси і представники.

49. Сентименталізм: його основні риси і представники.

50. Рококо як художній стиль. Його характерні риси і представники.

51. Етапи розвитку і специфіка англійського Просвітництва. Основні жанри англійської літератури даного періоду.

52. Концепція людини в романі Д. Дефо «Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо». Роль описів природи у творі. Ідеї Просвітництва у романі.

53. Поєднання сатирі і утопії в романі Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера». Засоби комічного твору. Алегоризм образів та ситуацій.

54. Основні мотиви лірики Р. Бернса. Художні особливості поезії митця. Ліричний герой Бернса.

55. Зображення психології людських переживань у романах С. Річардсона «Памела, або Винагороджена доброчесність», «Кларисса», «Історія сера Чарльза Грандісона». Художня своєрідність творів С. Річардсона.

56. Особливості сюжету та композиції роману Г. Філдінга «Історія Тома Джонса, знайди». Образ Тома Джонса. Особливості художнього методу Філдінга.

57. Ідейно-естетичний зміст комедії Р.Б.Шерідана «Школа Лихослів’я». Комізм образів та ситуацій.

58. Ідейно-художні особливості поезії англійських сентименталістів (Джеймс Томпсон, Едуард Юнг, Томас Грей). Основні мотиви їхньої лірики, художні особливості творів.

59. Лоренс Стерн як представник англійського сентименталізму. Роман Л. Стерна «Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена»: основні колізії твору та художні особливості. «Сентиментальна подорож містера Йорика по Франції та Італії»: традиції і новаторство твору.

60. Загальна характеристика французької літератури XVIII століття. Етапи розвитку і своєрідність французького Просвітництва. А.Р. Лесаж — засновник морального роману у французькій літературі XVIII століття.

61. Літературна спадщина Монтеск’є та Ф.А. Прево. Філософський та естетичний зміст, моральні проблеми.

62. Вольтер — видатний діяч французького Просвітництва. Філософські погляди Вольтера. Повісті «Кандід» і «Простодушний»: просвітницькі ідеї у творах, їх художня своєрідність.

63. Дені Дідро як представник французького Просвітництва. Суспільна і літературна діяльність Дідро. Філософські погляди митця. Філософська повість Дідро «Племінник Рамо» і роман «Черниця».

64. Соціально-філософські погляди Ж.-Ж. Руссо і його літературна спадщина. Особливості побудови і проблематика філософського роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза», художні особливості твору.

65. Комедії П.О. Бомарше «Севільський цирульник, або даремна обережність» та «Шалений день, або Одруження Фігаро»: любовний сюжет і соціальний план творів, образна система, засоби створення комічного, художні особливості п’єс.

66. Особливості розвитку німецького Просвітництва, його етапи. Г.Е. Лессінг, його філософсько-естетичні погляди в трактаті «Лаокоон».

67. Література «Бурі й натиску». Представники даного угруповання, основні мотиви їх лірики. Теорія народності Й.Г. Гердера та її значення для розвитку світової літератури.

68. Естетичні погляди Ф. Шиллера. Розробка жанру балади в творчості Ф. Шиллера. Ідейно-художні особливості балад Шиллера («Рукавичка», «Лицар Тогенбург», «Івікові журавлі» та ін.).

69. Драматургія Ф.Шиллера штюрмерського періоду. П’єса «Розбійники»: риси романтизму у драмі, антитеза як структуроутворюючий принцип твору, образи головних героїв, художні особливості драми.

70. П’єса Ф. Шиллера «Підступність і кохання»: основний конфлікт драми, образи головних героїв, художні особливості твору.

71. Тема національно-визвольної боротьби у драмі Ф. Шиллера «Вільгельм Телль». Образ Вільгельма Телля. Особливості жанру твору.

72. Основні етапи творчої еволюції Й.В. Гете. Основні мотиви лірики Й.В. Гете. «Вільшаний король» Гете — перлина світової лірики. Міфологічний і символічний плани твору, його ідейно-художній зміст.

73. Творча історія трагедії Й.В. Гете «Фауст». Особливості композиції першої частини «Фауста».

74. Характеристика образів Фауста, Вагнера і Маргарити. Роль образу Мефістофеля у трагедії Й.В. Гете «Фауст». Проблема жанру твору.

75. Італійська драматургія XVIII століття. Творчість К. Гольдоні і К. Гоцці.

76. Історичні умови та особливості розвитку російського класицизму. Характерні риси російського класицизму та його представники.

77. Суспільна, наукова і просвітницька діяльність М.В. Ломоносова. Реформа російського віршування Ломоносова. Теорія трьох стилів. Проблематика і художні особливості од Ломоносова.

78. Комічне і трагічне в комедії Д.І. Фонвізіна «Недоросток». Проблема виховання у творі. Образна система твору. Художня своєрідність.

79. Громадянський пафос творчості Г. Державіна («Властителям и судиям», «Вельможа» та ін.). Державін про призначення поета і поезії («Пам’ятник», «Храповицькому», «Лебідь» та ін.).

80. Повість М. Карамзіна «Бідна Ліза» як вершина російського сентименталізму.: тематика і проблематика твору, особливості сюжету і композиції, мова і стиль твору.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 1769 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Компетенції, які необхідно розвивати | ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ | ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ | Література | ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Теми рефератів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ| Модернізм і постмодернізм

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.044 сек.)