Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми.

Читайте также:
  1. Болонський процес має на меті створити "європейські стандарти" переліків напрямів та специальностей
  2. Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
  3. Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
  4. Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
  5. Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
  6. Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.
  7. Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.

Агентський договір.

Договір перевезення вантажу.

Договір підряду на капітальне будівництво.

Інвестиційний договір.

Договір комереційної концесії.

 

Тема 14: «Правове регулювання ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ діяльності».

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. Запропонована тема має неабияку значимість для підготовки працівників міліції та юристів, оскільки дозволяє обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у цій сфері регулювання господарських відносин, а також забезпечити захист прав суб’єктів господарювання і споживачів, гарантованих Конституцією України (стаття 18 - Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права). Водночас, уможливлюється кваліфікація відповідних протиправних діянь, зокрема передбачених статтями глави 12 - «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушеня (стаття 155-1 - Порушення порядку проведення розрахунків, стаття 155-2 - Обман покупця чи замовника, стаття 160-2 - Незаконна торговельна діяльність, стаття 164 - Порушення порядку провадження господарської діяльності), стаття 188-2 - Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стаття 188-3 - Невиконання вимог органів державного контролю за цінами); а також статтями розділу 8 Кримінального кодексу України – «Злочини у сфері господарської діяльності» (стаття 200 - Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення, стаття 201 – Контрабанда, cтаття 202 - Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг, стаття 203 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності, стаття 207 - Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, стаття 208 - Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, стаття 225 - Обман покупців та замовників тощо).

Ключові слова та поняття. Зовнішньоекономічна діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестиції. Спільні підприємства. Вільні економічні зони в Україні.

Обсяг знань, умінь студента після вивчення теми. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності. Одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.Іноземні інвестиції. Правове регулювання інвестування за кордон. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Особливості створення та функціонування спільних підприємств. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Тема 6: «майнова основа господарювання». | Тема 7: «Господарські зобов’язання». | Тема 8: «Господарський договір». | ТЕМА 9: «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ». | Тема 10: «Правове регулювання банкрутства». | Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми.| ТА СПОЖИВАЧІВ».

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.04 сек.)