Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

Читайте также:
  1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  5. Скасування забезпечення позову

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 17, 21, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 4, 49, 50, 75, 82, 83, 86, 96, 101, 104, 105, 133, 134, 136, 179, 202, 204, 205, 222, 223, 232, 244, 249, 250, 252, 255, 268, 279, 285

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 48, 52, 64

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

28, 31, 36, 44, 49, 54, 57, 65, 70, 72, 86, 92, 96, 97, 100, 108, 109, 112, 113, 125, 127, 133, 146, 166, 190, 212, 216, 243, 258, 259, 260, 294

 

Тема 13: «ОСОБЛИВОСТІ ПравовОГО регулювання

ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКої діяльності».

Читається лекція– 2 год

Семінарські заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття: Агентська діяльність. Предмет агентського договору. Немонопольні і монопольні агентські відносини. Права ы обов’язки комерційного агента. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського договору.

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір перевезення вантажу. Приймання вантажу. Одержання вантажу. Плата за перевезення вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. Відповідальність перевізника. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного експедирування.

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво.

Поняття та види інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.

Інноваційна діяльність. Види інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза інноваційних проектів. Договір на створення та передачу науково-технічної продукції.

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія). Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Система актів законодавства про комерційну концесію. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

План.

 

1. Комерційне посередництво (агентська діяльність в Україні). Агентський договір.

2. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності.

3. Договір перевезення вантажу. Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне будівництво.

4. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

5. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

6. Інноваційна діяльність в Україні.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». | ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | Семінарське заняття – 2 год. | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | Підручники, навчальні посібники, курси лекцій |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.| Семінарське заняття – 4 год.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.028 сек.)