Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

Читайте также:
  1. В экскурсионном обслуживании
  2. Заочная экскурсия в краеведческий музей
  3. Не допускаються: виділення жирним шрифтом, курсивом, підкреслення.
  4. Підручники, навчальні посібники, курси лекцій
  5. РАЗДЕЛ I. ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ И ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК
  6. Учебные экскурсии по физике

та інші дидактичні й методичні матеріали:

7, 12, 13, 14, 18, 24, 28, 36, 45, 61, 68, 77, 78, 79

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

23, 30, 58, 80, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 102, 108, 109, 116, 117, 126, 144, 168, 191, 203, 208, 209, 292, 311

Тема 10: «Правове регулювання банкрутства».

Читається лекція– 2 год

Семінарське заняття – 2 год.

 

Ключові слова та поняття: Неспроможність суб’єкта підприємництва. Банкрутство. Суб’єкт банкрутства (банкрут). Кредитори неплатоспроможних боржників. Права кредиторів щодо неплатоспроможних боржників. Збори (комітет) кредиторів. Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. Досудова санація. Судові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. Ліквідаційна процедура. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. Приховування банкрутства. Умисне доведення до банкрутства.

 

План.

1. Законодавство про банкрутство.

2. Поняття неспроможності суб’єкта господарювання.

3. Відновлення платоспроможності боржника.

4. Банкрутство як правовий інститут.

5. Сторони у справі про банкрутство.

6. Стадії провадження у справах про банкрутство.

7. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.

7.1. Розпорядження майном боржника.

7.2. Мирова угода.

7.3. Санація (відновлення платоспроможності) боржника.

7.4. Ліквідаційна процедура.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 12, 48, 60, 78, 130, 137, 163, 164, 204, 219, 278, 279

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

7, 12, 13, 14, 18, 24, 28, 40

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

71, 73, 76, 79, 96, 108,109, 111, 114, 129 131, 186, 226, 257, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 278

Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Читається лекція – 2 год.

Семінарські заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття: Господарсько-торговельна діяльність. Види господарсько-торговельної діяльності. Форми господарсько-торговельної діяльності.

Матеріально-технічне постачання та збут. Договір поставки. Предмет, кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. Якість товарів, що поставляються. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. Комплектність товарів, що поставляються. Особливі умови поставок.

Контрактація сільськогосподарської продукції. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Особливості виконання договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації.Енергопостачання. Договір енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання. Правила користування енергією.


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». | ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | Семінарське заняття – 2 год. | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ| Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)