Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

Читайте также:
  1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  5. Скасування забезпечення позову

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24,26, 42, 46, 49, 52, 61, 62, 83, 105, 107, 111, 114, 231, 232, 263, 265

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

7, 12, 13, 14, 18, 24, 36, 46, 72

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

2, 47, 60, 92, 96, 108, 109, 133, 134, 166, 175, 182, 214, 219, 245, 261, 263, 264, 302, 321

 

 

Тема 7: «Господарські зобов’язання».

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття: господарське зобов’язання, зобов’язана сторона (у тому числі боржник), управнена сторона (у тому числі кредитор) виконання обов’язку, майново-господарські зобов’язання, організаційно-господарські зобов’язання, соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання, публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Загальні умови припинення господарських зобов’язань. Розірвання господарського зобов’язання. Недійсність господарського зобов’язання. Наслідки визнання господарського зобов’язання недійсним.

 

План.

1. Поняття господарського зобов’язання.

2. Сторони господарських зобов’язань.

3. Основні види господарських зобов’язань.

4. Підстави виникнення господарських зобов’язань.

5. Загальні умови виконання господарських зобов’язань.

6. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

7. Загальні умови припинення господарських зобов’язань.

8. Розірвання господарського зобов’язання.

9. Недійсність господарського зобов’язання.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 17, 21, 27, 28, 35, 36, 43, 50, 57, 78, 82, 83, 84, 276, 279, 281

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

7, 12, 13, 14, 18, 24, 46, 80

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

8, 9, 10, 12, 14, 59, 61, 62, 66, 80, 88, 108, 109, 185, 211, 216, 225, 228, 243, 265

Тема 8: «Господарський договір».

Читається лекція – 2 год.

Семінарське заняття – 4 год.

Ключові слова та поняття: Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання. Господарсько-договірні зобов’язання.

Зміст договору. Вільне волевиявлення. Примірні договори. Типові договори.

Істотні умови господарського договору. Предмет договору (найменування (номенклатура, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості). Ціна договору. Строк дії договору.

Загальний порядок укладання господарських договорів. Спрощений спосіб укладення господарських договорів. Проект договору. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують досягнення сторонами згоди щодо умов договору. Укладання організаційно-господарських договорів. Укладання господарських договорів за рішенням суду.Порядок зміни господарських договорів. Порядок розірвання господарських договорів.

План.

1. Визначення та ознаки господарського договору.

2. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання.

3. Форма господарського договору.

4. Зміст господарського договору.

4.1. Істотні умови господарського договору.

4.2. Звичайні умови господарського договору.

4.3. Випадкові умови господарського договору.

4.4. Універсальна модель господарського договору.

5. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». | ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Семінарське заняття – 2 год.| ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)