Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Семінарське заняття – 2 год.

Читайте также:
  1. Аудиторне заняття
  2. Аудиторне заняття
  3. Аудиторне заняття.
  4. Семінарське заняття – 4 год.

 

Ключові слова та поняття: підприємство, види підприємств залежно від форм власності, види підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду, види підприємств у залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік, види підприємств залежно від мети їх діяльності.

Господарські товариства, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Правове становище кооперативів в Україні. Виробничий кооператив. Підприємства споживчої кооперації.

Поняття та види об'єднань підприємств. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Асоціація. Корпорація. Консорціум. Концерн. Холдингові компанії. Промислово-фінансові групи. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії. Дочірні підприємства. Інші форми об’єднань підприємств.

 

План:

1. Підприємство як організаційна форма господарювання: визначення та ознаки.

2. Види підприємств в Україні

2.1. Види підприємств залежно від форм власності.

2.2. Види підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду.

2.3. Види підприємств у залежності від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік.

3. Об’єднання підприємств.

4. Визначення та ознаки господарського товариства.

5. Види господарських товариств.

5.1. Акціонерне товариство.

5.2. Товариство з обмеженою відповідальністю.

5.3. Товариство з додатковою відповідальністю.

5.4. Повне товариство.

5.5. Командитне товариство.

6. Виробничий кооператив.

7. Громадянин як суб’єкт господарювання.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 12, 34, 42, 46, 47, 52, 76, 77, 79, 86, 95, 106, 107, 110, 114, 116, 129, 131, 167, 193, 199, 204, 208, 222, 268, 275

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 24, 31, 35, 44, 48, 49, 51, 52, 66

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 38, 39, 44, 45, 46, 49, 55, 64, 68, 69, 78, 87, 91, 93, 96, 103, 108, 109, 137, 156, 158, 165, 169, 178, 190,208, 209, 229, 231, 247, 305, 309, 320, 321

 

 

Тема 6: «майнова основа господарювання».

Читається лекція– 2 год

Семінарські заняття – 2 год.

Ключові слова та поняття. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Визначення права власності. Зміст права власності. Право володіння. Право користування. Право розпоряджання. Інші речові права. Право господарського відання. Право оперативного управління. Організаційно-установчі повноваження власника. Обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна. Майно у сфері господарювання. Майнові цінності. Основні фонди. Оборотні засоби. Кошти. Товари. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.План.

1. Поняття та види майна суб’єктів господарювання.

2. Право власності та інші речові права (право господарського відання й право оперативного управління) як основа правового режиму майна у сфері господарювання.

3. Підстави виникнення, використання та припинення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання.

4. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

5. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання.

6. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 10: «Правове регулювання банкрутства». | Тема 11: «Правове регулювання ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». | Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». | ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ| ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)