Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

Читайте также:
  1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ
  5. Скасування забезпечення позову

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 17, 25, 27, 28, 31, 43, 53, 54, 67, 71, 94, 131, 135, 136, 140, 142, 162, 179, 224, 241, 279, 280, 281, 282, 288, 297

 

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

та інші дидактичні й методичні матеріали:

7, 12, 13, 14, 18, 24, 46, 80

 

Монографії, науково-практичні коментарі законодавства

та інші наукові видання:

8, 9, 10, 12, 14, 59, 61, 62, 66, 80, 88, 108, 109, 185, 211, 216, 225, 228, 243, 265

ТЕМА 9: «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ».

Читається лекція – 4 год.

Семінарське заняття – 4 год.

Ключові слова та поняття: Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Принципи господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності. Правопорушення у сфері господарювання. Межі господарсько-правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.

План.

1. Поняття, мета і функції господарсько-правової відповідальності.

2. Принципи, підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

4. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності.

Поняття та види господарсько-правових санкцій.

Відшкодування збитків.

Штрафні санкції.

Оперативно-господарські санкції

5.4. Адміністративно-господарські санкції.

 

Теми рефератів.

1. Правопорушення у сфері господарювання.

2. Відповідальність за порушення грошових зобов’язань.

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

4. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

5. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

6. Склад та розмір відшкодування збитків.

7. Матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

8. Неустойка, штраф, пеня в цивільному та господарському праві.

9. Види та характеристика оперативно-господарських санкцій.

10. Застосування оперативно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання.

11. Види та характеристика адміністративно-господарських санкцій.

12. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ

 

Закони, підзаконні правові акти, а також

акти міжнародного права:

1, 2, 3, 4, 16, 21, 27, 29, 48, 60, 90, 112, 115, 166, 169, 174, 180, 185, 221, 225, 230, 255, 287

 


Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 96 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 12: «Правове регулювання Фінансової діяльності». | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Роль і значення теми для діяльності працівників міліції та юристів. | Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми. | Перелік процесуальних і службових актів, які складаються під час вивчення теми. | ТА СПОЖИВАЧІВ». | ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ | ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ | Семінарське заняття – 2 год. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ| Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)