Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аттестациялау. 1 страница

Читайте также:
  1. Amp;ъ , Ж 1 страница
  2. Amp;ъ , Ж 2 страница
  3. Amp;ъ , Ж 3 страница
  4. Amp;ъ , Ж 4 страница
  5. Amp;ъ , Ж 5 страница
  6. B) созылмалыгастритте 1 страница
  7. B) созылмалыгастритте 2 страница

2. Білім беру қызметкерлерінің кәсіби, мамандығының өсуін, еңбегінің нәтижелі болуына жағдай жасайтын, еңбек ақысын дифференцирлік бағалаудың тиімді жүйесін құру, бұл:

аттестация мақсаты.

3.Мұғалімдерді аттестациялау, бұл:

педагог кадрлардың мамандығын жетілдірудің басты бөлімі.

4.Аттестациялаудың басты принципі...

анықтығы, ерекшелігі, дербестігі, алқа арқылы

шешуі, жіктеп саралау (дифференциация).

5. Білім беру қызметкерлерінің кәсіби, мамандығының өсуін, еңбегінің нәтижелі болуына жағдай жасайтын, еңбек ақысын дифференцирлік бағалаудың тиімді жүйесін құру, бұл:

аттестация мақсаты.

 

«Диагностика» сөзжұмбағы

 


 

 

С

Сұрақтары:

1. Оқу процесінің адамның мүмкіндіктері мен оларды іске асыруына беттеуі.

2. Мүгедек пен дамуында сәл ауытқулары бар балалардың дені сау балалармен бірге олардың әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы бірлескен оқыту.

3. Алдын-ала кұрастырған оқыту бағдарламасы бойынша қамтамасыз етілетін оқытудың бір түрі, ол әдетте бағдарламалы оқулықтар мен оқыту машиналары арқылы іске асырылады.

4. Педагогикалық диагностиканың принциптерің бірі .

5. Болашақ кәсіби еңбектің пәндік және әлеуметтік мазмұны байланысқан және бұл арқылы студенттің оқу қызметін маманның кәсіби қызметіне аударудың шарттары қамтамасыз етілетін оқыту.

6. Ғылыми білім, білік және дағдыларды игеру,шығармашылық қабілеттерді, дүниетанымдық көзқарастарды дамыту бойынша оқушылардың белсенді танымдық қызметін ұйымдастыру мен ынталандырудың педагогикалық процесі.

7. Педагогикалық диагностиканың әдістерінің бірі.

8. Педагогикалық диагностиканың түрі .

9. Жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым.

10. Оқушылардың іздену қызметіне, олардың шынайы өмірлік және оқу қарама-қайшылықтарды айқындау мен шешуге негізделген белсенді дамыта оқыту.

11. Шетел мектептеріндегі оқу жұмысын ұйымдастыру түрі.

  М                  
  Е          
      Н            
        Е        
  Д                
  Ж  
    М            
      Е    
        Н    
    Т            
                                           

  

 

Сұрақтары:

1. «Басқару» деген мағынаны білдіретін сөз.

2. Менеджмент теориясын алғаш ұсынушылардың бірі.

3. «Басқару-қоғамның, оның кез-келген даму сатысындағы, ішкі өзіне тән қасиеті» деген сөз жолдары қай ғалымға тиесілі?

4. «Басқару процесі - өнер» деген ғалым?

5. Мектеп жұмысын басқаратын тұлға?

6. Негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын, оқушыларды олардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес тереңдетіп, салаға бөліп, саралап оқытуды көздейтін, жалпы орта білім беретін оқу орны.

6. Семинарлық (практикалық) сабақтардың жоспары

«ПЕДАГОГИКАНЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ» бөлімі

 

Семинар 1. Тақырып. Педагогиканың даму тарихының әдіснамалық негіздері

Жоспары:

1. Педагогика ғылымының дамуы мен қалыптасуы

2. Адам дамуының ерте кезеңінде тәрбиені ұйымдастыру формалары.

Загрузка...

3. Шетелдік педагогиканың даму кезеңдері.

4. Көне заманнан қазіргі күндерге дейінгі Қазақстанның педагогика ғылымының даму тарихы

5. Кеңес кезіндегі (1917-1991 жж.), тәуелсіз жылдардағы және қазіргі білім беру жүйесі мен педагогикалық ғылымы.

Білгір болсаң сөйлеп көр!

Тапсырма-1. Педагог-ағартушылардың педагогика ғылымына қосқан үлесін ашып көрсетіңіз.

Тапсырма-2. Шетелдік педагог-ағартушылардың педагогика ғылымына қосқан үлесін ашып көрсетіңіз.

Тапсырма-3. Шетелдік педагог-ағартушылардың ХVII-XVIII ғасырда педагогика ғылымына қосқан үлесін ашып көрсетіңіз.

«Педагогика» сөзжұмбағы

          П                  
        Е            
      Д              
    А            
  Г        
        О            
        Г                
        И    
    К                  
    А      
                           

Сұрақтары:

1. Есту кемістіктері бар балаларды тәрбиелеу және оқыту туралы ғылым, дефектологияның бөлімі.

2. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаушы.

3. Оқытудың мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын ғылыми нақтылайтын педагогикалық теория?

4. БІР адамның басқа бір адамнан айырмашылығын, оның ешкімге ұқсамайтындығы, өзіне тән ерекше қасиеті?

5. Педагогика қай тілден енген?

6. Жасөспірімнің дамуы туралы психологиялық, анатомиялық-физиологиялық, биологиялық, әлеуметтік көзқарастардың жиынтығын қандай ғылым зерттейді?

7. Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау не деп аталады?

8. Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі.

9. Жасөспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы?

10. Төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қозғалыс немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын жоғары саналы күйге қарай өрлеу процесі қалай аталады?

2-тақырып. Педагогика ғылымының ерекшеліктері

Жоспары:

1. Педагогиканың негізгі және жеке категориялары

2. Педагогиканың обьектісі мен пәні

3. Педагогиканың атқаратын қызметтері

4. Педагогиканың бөлімдері мен салалары.

5. Педагог басқа ғылым. байланысы.

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Кесте-1. Педагогиканың негізгі категориялары

 

 


Кесте-2. Педагогиканың қосалқы категориялары

       
 
   
 

 


3-тақырып. Педагогиканың әдіснамалық негіздері

Жоспары:

1. Педагогикалық әдіснама, бағыттары, түрлері

2. Педагогиканың философиялық негіздемелері

3. Педагогикалық ғылыми зерттеу әдістеріне сипаттама.

4. Теориялық зерттеу әдістері

5.Тәжірибелік(эмпирикалық)зерттеу әдістері

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

 

 


Тапсырма-1. Берілген педагогикалық зерттеудің түрлерін табыңыз.

Бағытталу тұрғысынан педагогикалық зерттеулердің түрлері

 

 


4-тақырып. Педагогиканың аксиологиялық негіздері.

Жоспары:

1. Педагогикалық зерттеулердің құрылымы және логикасы

2. Педагогиканың гуманистік әдіснамасының негіздемесі

3. Педагогиканың аксиологиялық негізі

4. Білім берудегі құндылықтар жүйесі, түрлері, қазіргі кездегі басты құндылықтар

5. Пед-қ неология, праксиология

Шығармашылық тапсырма. Суретті толтырыңыз.

 


5-тақырып. Тұтас педагогикалық процесс – мұғалім іс-әрекетінің субъектісі

Жоспары:

1. Тұтас педагогикалық процесс, ерекшеліктері

2. Тұтас педагогикалық процесс компоненттері

3. Тұтас педагогикалық процестің қызметтері

4. Тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары мен принциптері.

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Кесте-1. Педагогикалық процестің қызметтері

6-тақырып. Тұтас педагогикалық процестегі оқу және оқудан тыс әрекеттердің бірлігі.

Жоспары:

1.Педагогикалық процесс: субъект-субъектілік қарым-қатынас.

2. Тұт пед-қ процестің қозғаушы күші

3. Педагогикалық жағдаят

4. Педагогикалық жағдаяттарды шешудің жолдары

Педагогикалық жағдаят.

Жағдаят-1.Биыл сіздің балаңыздың сыныбында оқитындардың бәрінде ұялы телефон бар, тек сіздің балаңызда ғана ұялы телефон жоқ. Үйде балаңыз ұялы телефон алып бер деп мазаңызды алады. Сабаққа барғысы келмейді. Алып беруге жағдайыңыз көтермейді. Сіз не істейсіз?

Жағдаят-2.Үзіліс кезінде балалар дәлізде жүгіріп ойнап жүрді. Кенет Арман бір оқушының аяғына шалынып құлап түсті. Осының салдарынан оның қолы сынғанын байқадыңыз. Арманның ата-анасы келіп, сол оқушыны мектепте қалдырмайтынын, мектепте қалдырмас үшін барлық жағдайды жасайтынын айтып айғайлады. Сіз сол сыныптың сынып жетекшісі ретінде қандай әрекетке барар едіңіз?

Жағдаят-3.Ана тілі сабағынан «Әке мен бала» әңгімесін өтіп жатып, балармен өз әкелері туралы әңгіме жүргізбек болып байқамастан Дамирға «Сенің әкең саған қандай өсиет айтады?» - деп сұрадыңыз. Осы кезде сынып оқушылары оның әкесі жоқ деп мазақтағандай дауыспен шу ете қалды. Осы кезде Дамир долданып сыныптан шығып кетті. Сіз Дамирды сыныпқа қайта қалай кірізер едіңіз? Сынып оқушылары Дамирды енді мазақтамас үшін қандай педагогикалық әдісті пайдаланар едіңіз?

Тапсырма: Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасқа байланысты жағдаят, бейнежағдаят жазып келіңіз.

7-тақырып. Жеке тұлға дамуының көпқырлылығы

Жоспары:

1. «Жеке тұлға» , «индивид» ұғымдары.

2. Жеке тұлғаның даму факторлары: тәрбие, орта, тұқымқуалаушылық

3. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру, іс-әрекет түрлері (ойын, оқу, еңбек, таным және т.б.).

4. Жеке тұлға дамуының қозғаушы күштері, кұндылық бағдары, дүниетанымы, белсенділігі.

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Тапсырма-1.Берілген ұғымдардың мәнін ашыңыз.

Тапсырма-2.Жеке тұлғаның ерекшеліктерін ашыңыз.

 

Тапсырма-3.Жеке тұлғаның құндылық бағдары, дүниетанымы,

белсенділігін анықтаңыз.

«Индивид» сөзжұмбағы

        И  
        Н    
  Д                  
        И  
          В  
  И                  
          Д      
                               

Сұрақтары:

1. Қазақ халық талдауы бойынша 3-тен 7жасқа дейінгі жас кезеңі.

2. Саналы түрде ғылыми білімді, заңдылықтарды, фактілерді жинақтау процесі.

3. Оқыту процесін зерттейтін педагогиканың саласы .

4. Прагматизм бағытының негізін салушы.

5. Белгілі әрекетке итермелейтін, бағыттайтын себеп,түрткі .

6. Білім мазмұнын анықтауда, оқу бағдарламалары мен оқулықтарды жазып шығаруда ескерілетін маңызды принцип .

7. Адамға тікелей әсер ететін заттардың я құбылыстардың адам санасында бейнелеу процесі .

8-тақырып. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда балалардың жас және жеке ерекшеліктері

Жоспары:

1. Балалардың дамуының жас кезеңдері.

2. Балалардың жеке ерекшеліктері: морфологиялық, физиологиялық, психологиялық, әлеуметтік.

З. Оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін есепке алу.

4. Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың дамуы мен ерекшеліктері

5. Жеткіншектер мен жасөспірімдердің дамуы мен тәрбиесінің ерекшеліктері

Тапсырма-1.Оқушылардың дара ерекшеліктері мен қабілеттерін ашып көрсетіңіз.

 

9-тақырып. ҚР білім беру жүйесі мақсаты, міндеттері

Жоспары:

1. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсат, міндеттері мен мемлекеттік саясатының ұстанымдары

2. ҚР білім беру жүйесінің құрылымы мен бағыттары

3. Шағын жинақты мектеп, ерекшеліктері.

4. Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері

5. Үздіксіз және қосымша білім беру

 


10-тақырып. ҚР білім беру жүйесінің заңнамалық негіздері

Жоспары:

1. Білім беру мазмұнын белгілейтін Қазақстандық және халықаралық құжаттар.

2. ҚР «Білім туралы» Заңы.

3. ҚР 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

4. Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесі, шетел педагогикасындағы 12 жылдық білім беру тәжірибелері.

5. Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейінді оқыту ерекшеліктері.

Кесте 1.Оқытудың 12 жылдық білім беру жүйесінің ерекшеліктері

 

 

 

 


ТӘРБИЕ ТЕОРИЯСЫ

11-тақырып. Тәрбиенің мән-мазмұны

Жоспары:

1. Тәрбиенің мақсаты мен мәселелері.

2. Тәрбие тұжырымдары, дәстүрлі және инновациялық тұғырлар

3. Тәрбиенің қарым-қатынас стильдері: авторитарлық, демократиялық, либералдық, еркін, прагматикалық, аксиологиялық, ұжымшылдық, жекелік.

4. Дүниеге көзқарас, маңызы, қызметтері, түрлері, ішкі құрылымы

Шығармашылық тапсырма: Кестені толтырыңыз.

Тапсырма-1.«Тәрбие» ұғымының мәнін ашыңыз.

Білгір болсаң сөйлеп көр!

Тапсырма-2.Ағартушы-ғалымдардың тәрбие туралы ой-пікірлеріне тоқталыңыз.

12-тақырып. Тәрбие әдістері.

Жоспары:

1. Тәрбие әдістері

2. Тәрбие әдістерінің классификациясы

3. Жеке тұлғаның сана-сезімін қалыптастыру әдістері.

4. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлықты қалыптастыру әдістері.

5. Ынталандыру әдістері.

Тапсырма-1.Кестені толтырыңыз.

13-тақырып. Тәрбиенің заңдылықтары

Жоспары:

1. Тәрбиенің заңдылықтарының мәні.

2. Тәрбиенің принциптері туралы.

Сәйкесін табыңыз.

14-тақырып. Тәрбие формалары

Жоспары:

1. Тәрбиені жүзеге асыру құралдары

2. Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру формалары.

Шығармашылық тапсырма: Кестені толтырыңыз, мән-мағынасын ашыңыз.

Кесте-2.Тәрбиенің қызметтері

15-тақырып.. Тәрбиенің түрлері

Жоспары:

1. Адамгершілік тәрбиесінің мақсат, міндеттері, мазмұны, әдістері, құралдары.

2. Дене тәрбиесі, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары. Салауатты өмір салтын қалыптастыру.

3. Еңбек тәрбиесі, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары.

4. Ақыл-ой тәрбиесі мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары.

 

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз.

Кесте-1.Адамгершілік тәрбиесінің мәні, мақсаты, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары

16-тақырып.. Тәрбиенің түрлері.

Жоспары:

1. Эстетикалық және этикалық тәрбиенің, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары.

2. Экологиялық тәрбиесі, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары.

3. Экономикалық тәрбие, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары.

4. Саяси және праволық тәрбие, мәні, мақсат, міндеттері, мазмұны әдістері мен құралдары.

5. Патриотизм, толеранттылық, ұлтаралық қатынастар тәрбиесі, мәні, мазмұны әдістері мен құралдары.

Шығармашылық тапсырма. Кестені толтырыңыз

Тапсырма-1.Эстетикалық тәрбиенің негізгі компоненттері

 

17-тақырып. Ұжым және ұжымның қалыптасу жолдары

Жоспары:

1. Ұжым теориясы

2. Оқушылар ұжымының даму кезеңдері

3. Ұжымның перспективалары

4. Ұжымда тәрбиелеудің құралдары мен дәстүрлері.

Білгір болсаң сөйлеп көр!

 

18-тақырып. Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушылар ұжымының өзара байланысы және өзара әрекеті


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 1074 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: КУРС САЯСАТЫ 1 страница | КУРС САЯСАТЫ 2 страница | КУРС САЯСАТЫ 3 страница | КУРС САЯСАТЫ 4 страница | КУРС САЯСАТЫ 5 страница | Баланы жетектеу. | Гегель. | Акселерация. | Принцип. | Интеграция. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
М. Чошанов.| Аттестациялау. 2 страница

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.194 сек.)