Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Панасюк О.Т., Попович Є.М. Замченко А.О.

Читайте также:
  1. Иустин (Попович), преп. О духе времени

Здійснюється відповідно до Глави 18 КзПП

Контроль– систематична перевірка суб'єктом контролю виконання контрольованим об'єктом установлених вимог для отримання інформації та вжиття необхідних заходів для досягнення визначеного результату. Нагляд слід розглядати як здійснення спеціальними державними органами спостереження за дотриманням об'єктами управління правил, передбачених нормативними актами.

Нагляд виконується суб'єктом, не пов'язаним із об'єктом нагляду відносинами підпорядкування. Контроль може відбуватися і щодо підпорядкованих суб'єктів.

1) Державний нагляд за охороною праці, за додержанням законодавчих та інших н-п актів здійснюють: ---ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;( Держслужба з надзвичайних ситуацій); --- що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки (Державна інспекція з ядерного регулювання);----що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки;(теж Держслужба з надзвичайних ситуацій);---що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної безпеки;( знову Держслужба з надзвичайних ситуацій)--- що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Державна санітарно-епідеміологічна служба України)

2) +++Також згідно ст 263 КзПП місцеві державні адміністрації і ради у межах відповідної території забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці, формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення, здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці. Згідно ст 259 КзПП Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання.

Види нагляду і контрою за дотриманням законодавства про охорону праці:

- попереджувальний нагляд і контроль

- попередній нагляд і контроль

- поточний

- подальший наляд і контроль

2) Контроль на підприємстві: Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо

роботодавцю.(де більше 50 осіб). Створюється для : організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших н-п з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.+++ контролює: використання за призначенням коштівфонду охорони праці; відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів колективного та індивідуального захиступрацюючих; своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконуютьроботи підвищеної небезпеки тощо.

 

95. Поняття та види трудових спорів.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Дисциплінарні і недисциплінарні. | Стаття 41. | Стаття 43-1. Розірвання без попередньої згоди | Венедиктов, Болотіна, Прилипко | Порядок надання соціальних відпусток | Островерх А.М. | Загальна - регулюється КЗпП і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників, крім працівників, для яких встановлена спеціальна ДВ. | Іншин М.І., І,М. Ваганова, Дмитренко Ю.П., Ковригін В.С. | Сіроха Д.І., Яковлєв В.В., Хуторян Н.М. | Сіроха Д.І., Яковлєв В.В., Хуторян Н.М. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Андріїв В.М., Пилипенко П.Д, О.І. Жолнович, З.Я. Козак, Мірошниченко О.| Дуюнова О.М., Запара С.І., Кабанець В.О., Лазор В.В.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)