Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Правове регулювання праці жінок за трудовим законодавством

Читайте также:
  1. Адаптація працівників
  2. Аналіз фонду оплати праці наведено нижче.
  3. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення
  4. Вертикальне регулювання контактних проводів
  5. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
  6. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві
  7. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.

 

Болотіна, Прилипко

Конвенція МОП № 103 про охорону материнства встановлює вимоги щодо підвищеної охорони праці жінок. + Конституції України знаходиться під захистом держави.

Щодо КзПП, то в ньому ціла Глава 12(статті 174-186) присвячена особливостям регулювання права жінок. Стаття 174 КзПП. Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних або робіт щодо санітарного та побутового обслуговування), а також залучення жінок до перенесення і пересування речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Стаття 175 КзПП. залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.

Особливі норми встановлені щодо охорони праці вагітних жінок та матерів, які мають малолітніх дітей:

• Ст 184 КзПП забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років.

• За тією ж 184 КзПП не допускається звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

• Ст 51. для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях скорочена тривалість робочого часу.

• Ст 176 КзПП. Забороняється залучати вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направляти їх у відрядження

• Ст 178 КзПП. Відповідно до медичного висновку вагітним жінкам може бути знижено норми виробітку або переведено на легшу роботу.

• Ст 179 КзПП. на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів. Крім цієї відпустки, за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

• Згідно ст 232 спори з участю вагітних жінок/ з дітьми до 3 років або дитиною інвалідом або з участю одиноких матерів вирішуються в спеціальному порядку районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами.

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття та становлення трудового права | Предмет трудового права України | Відмежування трудового права від інших галузей права | Гарантії забезпечення права громадян на працю | Загальне і спеціальне законодавство про працю: поняття, критерії диференціації, правила застосування | Правовий статус працівника як суб’єкта трудового права | Правовий статус іноземців як учасників трудових відносин | Правовий статус профспілок як суб’єктів трудового права | Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового права | Поняття та правовий статус трудового колективу як суб’єкта трудового права |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості правового статусу жінок та неповнолітніх в трудових правовідносинах| Правове регулювання праці неповнолітніх за трудовим законодавством.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.004 сек.)