Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11

Читайте также:
  1. V. Загальна характеристика відходів, що видаляються
  2. А) Характеристика методів візуалізації сечової системи, показання до застосування, їх можливості та обмеження.
  3. А. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ПРЕДИКАТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
  4. А. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
  5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОВ
  6. АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТУПАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ТЕЛА
  7. Б) Характеристика методів візуалізації статевої системи, показання до застосування, їх можливості та обмеження.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..2

1. Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11……….4

1.1. Історія створення та розвитку підприємства…………………………...4

1.2. Структура управління підприємством………………………………….6

1.3. Загальна характеристика технології виробництва …………………….8

1.4. Асортимент продукції та сировинна база підприємства……………..14

1.5. Споживачі та конкуренти продукції підприємства …………………..17

2. Аналіз господарської діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11………………………………………………….…………………………...18

2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства………………………………………………………………..18

2.2. Аналіз основних засобів та активів підприємства……………………21

2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати………………………………………………………………………….26

2.4. Аналіз собівартості продукції підприємства………………………….29

2.5. Аналіз прибутку та рентабельності……………………………………30

3. Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 …………………………………………………………….33

ВИСНОВОК………………………………………………………………………40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………42

ДОДАТКИ………………………………………………………………………...45

Вступ

Хлібопекарна промисловість – одна з провідних високомеханізованих галузей.

Асортимент продукції нараховує до 350 найменувань хлібобулочних, бубличних, сухарних, кондитерських та інших виробів.

Підприємства хлібопекарної промисловості відрізняються великою різноманітністю структури та потужності.

Крім основних дільниць, випускаючих масові сорти хлібобулочних виробів, на хлібопекарних підприємствах виділяють дільниці, спеціалізовані по випуску бубличних, сухарних, кондитерських та макаронних виробів.

Особливості хлібопекарного виробництва полягають в наступному:

- всі підприємства, за виключенням спеціалізованих по випуску бубликів, сухарів і пряників, випускають продукцію у співвідношенні з щоденною зміною замовлення. Термін виконання кожного замовлення як по кількості, так і по номенклатурі вираховується годинами і завжди менше доби;

- випуск продукції кожного підприємства тісно пов'язується зі збутом, так як вироблена, але не реалізована в день випуску продукція являє собою зворотні відходи виробництва;

- як готова продукція, так і незавершена, виключає можливість довгого зберігання.

Вказані можливості дуже впливають на організацію і планування господарської діяльності хлібозаводу.

Метою практики є: зміцнення та практична реалізація набутих теоретичних знань, ознайомлення з організацією виробництва, організацією економічної роботи на підприємстві та його зовнішньоекономічної діяльності, з сучасними прийомами та методами діяльності низового управлінського персоналу, ознайомлення з обсягом функціональних обов’язків службових осіб низового адміністративно-управлінського персоналу. Послідовний економічний аналіз основних розділів і показників господарської діяльності підприємства – об’єкта практики. Слід всебічно розглянути господарську діяльність, проаналізувати основні форми бухгалтерської та статистичної звітності за допомогою загальноприйнятих методів економічного аналізу. Ознайомитися з організаційною та виробничою схемою підприємства, його технологічним процесом.Завданням практики є:

· зміцнити та поглибити теоретичні знання, здобуті в університеті шляхом вивчення досвіду роботи підприємства;

· ознайомитися з практичними навичками виконання обов’язків службових осіб низового адміністративно-управлінського персоналу.

Предметом дослідження є робота працівників планово-економічного відділу підприємства.

Об’єктом дослідження – Дочірнє підприємство ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11».

Основні форми бухгалтерської та статистичної звітності підприємства:

Ø форма №1 «Баланс»;

Ø ф. №2 «Звіт про фінансові результати»;

Ø ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів»;

Ø ф. №4 «Звіт про власний капітал»;

Ø ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»;


Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 781 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Структура управління підприємством | Загальна характеристика технології виробництва | Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства | Структура та динаміка оборотних активів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Фінансові результати діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Показники фінансової стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Показники фінансової стійкості та стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Mock Exam Paper| Історія створення та розвитку підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)