Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фінансові результати діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

Читайте также:
  1. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей
  2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
  3. Б) основний зміст діяльності у після воєнний час Р. Шухевича.
  4. Визначення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
  5. ВІДПОВІДІ ТАРЕЗУЛЬТАТИ ОБЧИСЛЕНЬ
  6. Життєдіяльності людини
  7. Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11
№ п/п Показник Значення Відхилення
+/- %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 408 403 376 043 - 32 360 -7,92
Собівартість реалізованої продукції 340 496 301 949 - 38547 11,32
Валовий прибуток 67 907 74 094 6 187 9,11
Інші операційні доходи 29 906 3 270 - 26 636 -89,07
Адміністративні витрати 16 412 16 452 0,24
Витрати на збут 49 552 50 481 1,87
Інші операційні витрати 29 453 4 542 -24 911 -84,58
Прибуток від операційної діяльності 2 396 5 889 3 493 145,78
Інші фінансові доходи
Інші доходи 0,0 0,0
Фінансові витрати 3 922 2 594 -1 328 -33,86
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування -2 092 3 436 64,24
Податок на прибуток 1 633 242,35
Чистий прибуток - 2 569 1 803 29,82

 

Фінансовими результатами діяльності підприємства за 2012р. є чистий прибуток у розмірі 1 803 тис. грн., що на 4372 тис. грн. більше ніж в 2011р. Причиною зростання суми прибутку в 2012 році, порівняно з 2011 роком є:

1) збільшення валового прибутку на 6 187 тис. грн.;

2) збільшення операційного прибутку на 3 493 тис. грн..

Рентабельність – це відношення прибутку до вартості елементів виробництва, що сприяли його створенню. Економічний аналіз рівня рентабельності ( прибутковості ) та причин її зміни має важливе значення для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Рентабельність характеризує рівень віддачі витрат та використання засобів виробництва.

Аналіз рентабельності підприємства здійснено шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів):

· коефіцієнта рентабельності активів;

· коефіцієнта рентабельності власного капіталу;

· коефіцієнта рентабельності діяльності;

Проведемо аналіз рентабельності активів, власного капіталу та діяльності підприємства. Показники рентабельності зображені у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Показники рентабельності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

№ п/п Показник Значення показників Відхилення
2011р. 2012р. Абсолютне відх., тис.грн. Відносне відх., %
Коефіцієнт рентабельності активів -0,078 0,038 0,116 -148,72
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,228 0,149 0,377 -165,35
Коефіцієнт рентабельності діяльності -0,006 0,005 0,011 -183,33

 

З таблиці 2.11 видно, що коефіцієнт рентабельності активів знизився на 148,72%, це сталося через збільшення значення активів у 2012 році.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу збільшився на 165,35% , це сталося через те, що темпи збільшення прибутку є більшими за темпи збільшення необоротних активів.

Коефіцієнт рентабельності діяльності збільшився на 183,33%, оскільки підприємство реалізувало більше продукції ніж у попередньому році. 

 

Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності

Аналіз фінансового стану підприємства є однією з необхідних умов подолання кризових явищ, завоювання певного становища на ринку, підтримання своїх позицій, а в перспективі – нарощування обсягів продажу, а отже і прибуток.

Спроможність підприємства вчасно розраховуватись з поточною заборгованістю, розширювати діяльність, підтримувати платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан.

Фінансова стійкість забезпечує стабільну платоспроможність на перспективу, в основі якої лежить збалансованість активів і пасивів, доходів і витрат та грошових потоків.

Показники фінансової стабільності ДП ПАТ “Київхліб” Хлібокомбінат №11 зображені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 328 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 | Історія створення та розвитку підприємства | Структура управління підприємством | Загальна характеристика технології виробництва | Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства | Показники фінансової стійкості та стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Структура та динаміка оборотних активів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.| Показники фінансової стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.019 сек.)