Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники фінансової стійкості та стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.

Читайте также:
  1. Вплив параметрів на якісні показники
  2. Етапи становлення та розвитку фінансової науки.
  3. Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11
  4. Зміст і структура фінансової системи
  5. ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ
  6. Критерії і показники рівня культури торгівельного обслуговування
  7. Основні макроекономічні показники
№п/п Показники 2011р. 2012р. Відхилення (+/-)
Коефіцієнт фінансування 1,91 2,88 0,97
Коефіцієнт платоспроможності 0,34 0,26 -0,08
Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,22 -0,06 0,16
Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими засобами -0,13 -0,02 0,11
Коефіцієнт фінансового левериджу 0,00 0,00 0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,34 0,26 -0,08
Коефіцієнт фінансової залежності 2,91 3,88 0,97
Коефіцієнт фінансової стабільності 1,87 2,85 0,98
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів 0,53 0,35 -0,18
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,66 0,74 0,08

 

Коефіцієнт фінансування складає 2,88 при нормативі менше 1, свідчить про те, що на 1 грн. власних коштів підприємства припадає 2,88 грн. залучених коштів. відмічається погіршення цього значення за 2011р.

Коефіцієнт платоспроможності відповідно аналітичних даних погіршився, свідчить що питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в діяльність комбінату складає 26%, проти 34% в 2011р.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу відповідно попереднього року поліпшився, але не відповідає нормативному значенню і свідчить, що власний капітал використовується для фінансування поточної діяльності хлібокомбінату.

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових коштів. Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість підприємства і незалежність його від кредиторів. Нормативне значення Кавт > 0,5. Мінімальне значення цього показника Кавт = 0,5 свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами. В нашому випадку ми бачимо, що підприємство не здатне виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів. Крім того значення показника зменшується на протязі двох років що є негативною тенденцією.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами запасів показує наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування. Збільшення показника має позитивне значення. Нормальне значення цього показника становить Кзап = 0,6-0,8. По підприємству, що аналізується, значення цього показника у 2012 році збільшилося, але нормативному значенню ще не відповідає.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Теоретичне значення 0,85-0,90. Частка стабільних джерел фінансування в їх загальному обсязі не досягає нормативного значення в 2011-2012 рр.

Коефіцієнт фінансової залежності показує скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу. Цей показник обернений до коефіцієнту автономії. Збільшення коефіцієнту у часі свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо він дорівнює 1, то підприємство не має позикових коштів. Динаміка показника свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.Коефіцієнт фінансової стабільності показує забезпеченість заборгованості власними коштами; перевищення власних коштів над позичковими свідчить про фінансову стійкість підприємства. Нормативне значення має бути > 1. Показник має негативну динаміку. Його значення не досягає мінімально допустимого, тобто позикові кошти перевищують власні.

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів доповнює коефіцієнт автономії. Показує скільки позикових коштів припадає на одиницю власного капіталу. Нормальне мінімальне значення = 0,5. Нормативне значення = 1. Збільшення значення цього показника свідчить про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки. Тенденція збільшення даного показника для аналізованого підприємства свідчить про погіршення його фінансової стійкості.

Загрузка...

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу показує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних фінансових ресурсів (джерел). Збільшення цього показника має негативне значення, що перевищує його критичне значення, яке має бути < 0,5.

 

 

ВИСНОВОК

Отже, під час проходження практики на ДП ПАТ “Київхліб” Хлібокомбінат №11 я ознайомилась з роботою даного підприємства в цілому та з роботою і принципом організації управління підприємством. Під час проходження практики я ретельно збирала інформацію про роботу підприємства, яка мені була необхідна для написання даного звіту по практиці.

Хлібокомбінат №11 це приклад налагодженої роботи персоналу, застосування новітніх технологій. Він забезпечує споживачів смачними, корисними, безпечними хлібобулочними та кондитерськими виробами. ДП ПАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат №11” – стратегічно зорієнтоване підприємство європейського рівня, здатне постійно розвиватись і удосконалюватися задля власного благополуччя та благополуччя суспільства.

Успішну діяльність підприємства відмічено багатьма дипломами, продукція хлібокомбінату неодноразово нагороджувалася медалями за якість, дизайн. Так наприклад у 2004 році ДП ПАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат №11"отримав диплом переможця Всеукраїнського конкурсу якості продукції "100 кращих товарів України" у номінації "Продовольчі товари". Дипломами фіналістів Всеукраїнського конкурсу якості були удостоєні печиво "Цитрусовий смак", батони "Нива", калачі українські. У квітні 2004 року знак "Київська якість" отримали хліб пшеничний київський та печиво "Оболонська суміш". Хлібокомбінат №11 нагороджений пам'ятним знаком "Лідер харчової та переробної промисловості України 2004 р."

На території комбінату функціонує повний комплекс по забезпеченню безперебійної діяльності підприємства, що створює для підприємства хороший імідж.

За роки співпраці підприємства з партнерами воно зуміло не лише налагодити тісну співпрацю, створити коло постійних замовників, але і бути лише одним підприємством в ПАТ “Київхліб”, що веде таку активну виробничу діяльність.

За час існування заводу в нестабільному економічному середовищі управлінський персонал зміг вивести підприємство на належний йому рівень; підняти рентабельність, прибутковість; завоювати довіру та авторитет споживачів; залучити до співпраці відповідальних постачальників сировини та допоміжних матеріалів; розвинути зовнішньоекономічну діяльність.

Вміле керування підприємством, впровадження нових технологій виробництва продукції, удосконалення праці, ведення інноваційної політики на кожному робочому місці приведуть підприємство до успіху і визнання.

 

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 382 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Загальна характеристика ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 | Історія створення та розвитку підприємства | Структура управління підприємством | Загальна характеристика технології виробництва | Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства | Структура та динаміка оборотних активів ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. | Фінансові результати діяльності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Показники фінансової стабільності ДП ПАТ «Київхліб» Хлібокомбінат №11 за 2011-2012р.| Методы педагогических исследований.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)