Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Читайте также:
  1. VI. Список Основной РЕКОМЕНДУЕМОЙ
  2. Б) список жителей никогда не бывает совершенно точным, так как постоянно происходит пополнение и выезд. В территориальной выборке заложен учет текучести в принципе”.
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. Библиографический список
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бухтарева Е.Ф., Ильенко-Петровская Г.П., Твердохлеб Г.В., Товароведение пищевых жиров, молока и молочных продук­тов.— М.: Экономика, 1985.

2. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.— М.: Легкая промышленность, 1984.

3. Довідник по прийому, зберіганню та реалізацп продовольчих товарів тваринного походження.— К.: Техніка, 1990.— Т.2.

4. ДСТУ 2661-94. Молоко коров'яче питне. Загальні технічні умови.

5. ДСТУ 2212-93. Молочна промисловість. Молоко і кисломо­лочні продукти. Терміни та визначення.

6. РСТУ УССР 248-90. Сир із коров'ячого молока.

7. Вершки, що заготовляються. Технічні умови 1326-88.

8. Вершки для дітей. Технічні умови 1901-90.

9. Напій молочно-фруктовий. Технічні умови 1932-83.

10. Сметанка для дитячого та дієтичного харчування. Технічні умови 1961-85.

11. Молоко пастеризоване для дитячого харчування. Технічні умо-ви2016-91.

12. Гігієнічні вимоги до якості продовольчої сировини та харчових продуктів. СанПін 2.3.2 560-96.

13. ДСТУ 1277-92. Сир Лиманський розсольний. Технічні умови.

14. ДСТУ 1434-92. Сири плавлені (український асортимент). За­гальні технічні умови.

15. Бринза гуцульська. Технічні умови 1602-82.

16. Сир дієтичний. Технічні умови 1791-82.

17. Сири сичужні тверді (український асортимент). Загальні технічні умови 1799-83.

18. Сири м'які. Загальні технічні умови 1848-85.

19. Сир пошехонський. Технічні умови 1899-85.

20. Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі. ДСТУ 3662-97.

21. Технология цельномолочных продуктов и молочнобелкового концентратов: Справочник / Е.А. Багданова, Р.Н. Хандак, З.С. Зобкова и др.— М.: Агропромиздат, 1989.— 311с.

22. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.— М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1984.— 344 с.

23. Ильенко-Петровская Т.П., Бухарева З.Ф. Товароведение пи­щевых жи-ров, молока и молочных товаров: Учебник для то­варовед, фак. торг, вузов.— М.: Экономика, 1980.— 304 с.

24. Глазачев В.В. Технология кисломолочных продуктов.— М.: Пищ. пром-сть, 1974.

25. Дьяченко П.Ф. и др. Технология молока и молочных продук­тов.— М.: Пищ. пром-сть, 1974.

26. Сирохман І.В., Задорожний І.М.,ПонамарьовП.Х. Товарознав­ство продовольчих товарів. Київ, Лібра, 1997.— 632 с.

27. Козлов В.Н., ЗатиркаА.Ф. Технология молочно-белковых про­дуктов.— К: 1988.— 168 с.

28. Химический состав пищевых продуктов / Под ред. А.А. Нек-ровского.— М.': Пищ. пром-сть, 1977.— 227 с.

29. Твердохлеб Г.В. и др. Технология молока и молочных продук­тов.— М.: Агропромиздат, 1991.

30. Дуденко Н.В., Павлоцкая Л.Ф. и др. Биологическая химия. — Харьков: Прапор, 1999.

 

ЗМІСТ

1. Питне молоко 1

1.1. Хімічний склад молока 1

1.2. Способи обробки молока 8

1.3. Асортимент і вимоги до якості молока 9

1.4. Показники якості 15

1.5. Процеси, які відбуваються під час транспортування та зберігання молока 16

1.6. Дефекти молока 17

2. Сухі та згущені молочні продукти 21

2.1. Основи консервування молока 21

2.2. Вимоги, що надаються до сировини 232.3. Загальні технологічні процеси виробництва молочних консервів 24

3. Морозиво 47

3.1. Класифікація 47

3.2. Харчова цінність та хімічний склад 47

3.3. Сировина 48

3.4. Технологія виробництва та її вплив на якість 49

3.5. Асортимент морозива 53

3.6. Зберігання 55

3.7. Показники якості 55

3.8. Дефекти морозива 57

3.9. М`яке морозиво 58

4. Кисломолочні продукти 60

4.1. Значення в харчуванні, сутність процесу кисломолочного бродіння 60

4.2. Кисломолочні дієтичні продукти 65

4.3. Сметана, кисломолочний сир та сиркові вироби 77

5. Масло вершкове 87

5.1. Хімічний склад та харчова цінність 87

5.2. Класифікація вершкового масла 89

5.3. Сировина для вершкового масла 90

5.4. Технологія виробництва 91

5.5. Асортимент 97

5.6. Фасування, пакування, маркування 102

5.7. Зберігання й транспортування масла 104

5.8. Оцінка якості 105

6. Сири 112

6.1. Головні технологічні процеси виробництва сирів та їх вплив на якість продукції 112

6.2. Класифікація сирів та особливості біохімічних процесів під час дозрівання окремих груп сирів 121

6.3. Смак та запах сирів, їх дефекти 129

Список літератури 139

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 397 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Вплив сировини на якість сирів | Вплив бактеріальної закваски на якість сичужних сирів | Процес сичужного створоження білків молока | Біохімічні та фізико-хімічні процеси при обробці згустку, постановці сирного зерна та формуванні сирної маси | Біохімічні процеси під час дозрівання сирів | Тверді сичужні сири | М'які сичужні сири | Плавлені та інші перероблені сири | Смак та запах сирів, їх дефекти | Вимоги до якості сирів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зберігання сирів| События

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)