Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Теореми про складання обертань твердого тіла навколо паралельних осей

Читайте также:
  1. Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.
  2. Вращательное движение твердого тела
  3. Вращательное движение твердого тела
  4. Вращательное движение твердого тела
  5. Движение свободного твердого тела (обобщение метода полюса)
  6. Кинематика твердого тела
  7. Кинематика твердого тела

Нехай тверде тіло D обертається з кутовою швидкістю навколо осі z (рис. 24.3 а), яка, у свою чергу, разом з тілом обертається з кутовою швидкістю навколо нерухомої осі , що паралельна до осі z.

Рух тіла D відносно нерухомої системи можна розглядати як складний рух, у якому обертання тіла D навколо рухомої осі z є відносним рухом, а обертання осі z разом з тілом D навколо нерухомої осі - переносним рухом. При цьому всі точки тіла як у відносному, так і в переносному русі залишаютьсяв площинах, перпендикулярних до осей z і , тобто в паралельних між собою площинах. А тому складний рух тіла D є окремим випадком плоского руху тіла. Для його визначення достатньо розглянути рух плоскої фігури S (рис. 24.3 б), яку отримаємо при перетині тіла площиною, перпендикулярною до осей z і . Складний рух плоскої фігури S по відношенню до нерухомої площини П у кожний момент часу можна розглядати як обертальний рух плоскої фігури навколо її миттєвого центра обертань. При визначенні положення миттєвого центра обертань фігури та її миттєвої кутової швидкості розглянемо три різні випадки.

 

1. Випадок, коли складові обертання відбуваються в один бік (див. рис. 24.3 б). Позначимо точки перетину осей і z з площиною П через А і В. На відрізку АВ існує точка С, абсолютна швидкість якої в даний момент часу дорівнює нулю. При цьому:

(24.5)

Миттєва кутова швидкість обертання дорівнює:

. (24.6)

Таким чином, у цьому випадку справедлива теорема: якщо тіло бере участь одночасно у двох направлених в один бік обертаннях навколо паралельних осей, то його складний рух буде миттєвим обертанням з кутовою швидкістю . Це обертання відбувається в той же бік навколо миттєвої осі, паралельної до даних осей. Положення миттєвої осі визначається співвідношенням (24.5).

 

2. Випадок, коли складові обертання відбуваються в протилежні боки, а їх кутові швидкості відрізняються за модулем. Побудуємо площину П, перпендикулярну до даних осей z і . Плоска фігура S рухається в площині П (рис. 24.4).

Якщо вісь СР є миттєвою віссю обертання, то буде справедливим співвідношення (24.5).

Миттєва кутова швидкість обертання дорівнює:

. (24.7)

Теорема. Якщо тіло бере участь одночасно у двох обертальних рухах навколо паралельних осей з кутовими швидкостями, нерівними за модулем і направленими в протилежні боки, то його складний рух буде миттєво- обертальним з кутовою швидкістю . Це обертання відбувається навколо миттєвої осі, паралельної до даних осей, у бік обертання з більшою кутовою швидкістю. Положення миттєвої осі визначається пропорцією (24.5).

 

3. Випадок, коли складові обертання відбуваються в протилежні боки, а їх кутові швидкості рівні за модулем. Якщо тіло бере участь у двох обертальних рухах навколо паралельних осей з кутовими швидкостями та і при цьому , то складний рух тіла є поступальним (рис. 24.5). Такі два, направлені в протилежні боки, обертання навколо паралельних осей з рівними за модулем кутовими швидкостями називають парою обертань.

Вказівка. Для закріплення матеріалу § 24 необхідно розв’язати задачі із збірника: Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике.– М.: Наука, 1981 (або 1986):

1) №№ 24.1; 24.3 - 24.4; 24.18; 24.20;

2) №№ 24.5 - 24.6; 24.8; 24.10; 24.25; 24.28;

3) №№ 24.14; 24.17; 24.44; 24.45; 24.46.

 

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 313 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Окремі випадки розташування миттєвого центра прискорень | Методичні вказівки до розв'язання задач | Нерухома та рухома центроїди | Рівняння сферичного руху твердого тіла | Теорема Ейлера-Даламбера | Рухомі та нерухомі аксоїди | Прискорення точок твердого тіла при сферичному русі | Рівняння руху вільного твердого тіла | Миттєва гвинтова вісь і миттєвий гвинтовий рух | Твердого тіла |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теорема про складання обертань твердого тіла навколо осей, що перетинаються| ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.036 сек.)