Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестові завдання. 1. У хворого при рентгеноізотопному скануванні виявлено навність в кровоносних

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

 

1. У хворого при рентгеноізотопному скануванні виявлено навність в кровоносних судинах пристінного тромбу. Який епітелій при його пошкодженні бере участь в тромбоутворенні?

А. Ендотелій

В. Мезотелій

С. Одношаровий кубічний епітелій

Д. Одношаровий призматичний епітелій

Е. Багатошаровий епітелій

 

2. На Електронограмі представлена судина, що має вид ендотеліальної трубки, що сліпо закінчується, не має базальної мембрани і перицитів. Ендотелій цих судин фіксований опорними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Яка це судина?

А. Гемокапілляр

В. Лімфокапілляр

С. Артеріола

Д. Венула

Е. Артериоло-венулярний анастомоз

 

3. На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з ендотелію з базальною мембраною, розташованою на прошарку сполучної тканини. М'язові клітини відсутні. Зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

А. Артерія еластичного типу

В. Артерія м'язового типу

С. Артеріола

Д Вена м'язового типу

Е. Вена безм’язового типу

 

4. Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнуваом солями срібла. В результаті цього були виявлені витягнуті шестигранні клітини з нерівними, зубчатими краями. Назвіть ці клітини.

А. Ендотеліоцити

В. Мезотеліоцити

С. Міоцити

Д. Фібробласты

Е. Адіпоцити

 

5. На електроннограмі видно капіляр з фенестрованним епітелієм і преривистою базальною мембраною. До якого типу відноситься цей капіляр?

А. Соматичному

В. Вісцеральному

С. Синусоїдному

Д. Лакунарному

Е. Лімфатичному

 

6. На препараті добре видно клубочкова мережа капілярів, розташованих між двома артеріолами. У якому органі можна виявити цю мережу?

А. У нирці

У. У селезінці

С. В тимусі

Д. У серці

Е. У печінці

 

7. Прижиттєве дослідження виявило мікроскопічні судини, по яких кров, минувши капіляри, виливається з артеріол у венули. Як називаються ці судини?

А. Синуси

В. Судини «чудової мережі»

С. Артеріоло-венулярні анастомози

Д. Артеріоли

Е. Венули

 

8. На гістологічному препараті видно дрібна кровоносна судина, що містить в підендотеліальному шарі валик з подовжньо розташованих міоцитів, скорочення яких привело до закриття просвіту судини. Назвіть цю судину.

А. Артерия м'язового типу

В. Артерия змішаного типу

С. АВА замикаючого типу

Д. Простой АВА

Е. Складний АВА

 

9. Відомо, що И.М. Сеченов образно назвав артеріоли «кранами» кровоносної системи організму. Які гістологічні особливості артеріол з'явилися приводом для такого порівняння?

А. Добре розвинені еластичні мембрани

В. Навність ендотеліальних складок

С. Навність міоцитів в зовнішній оболонці

Д. Навність клапанів

Е. Навність сфінктерів

 

10. На гістологічному препараті представлена кровоносна судина, внутрішня оболонка якої утворює клапани. Які судини мають клапани?А. Вени голови

В. Вени шиї

С. Вени волокнистого типу

Д. Вени ніг

Е. Вены тулубу

 

11. На серії електроннограм видно, що формені елементи крові, що утворюються в червоному кістковому мозку екстраваскулярно, проходять через стінки кровоносних капілярів і потрапляють в потік крові. До якого типу відносяться ці капіляри?

А. До соматичного

В. До вісцелярного

С. До синусоїдального

Д. До фенестрованого

Е. До лімфатичного

 

12. На гістологічному препараті в трабекулі паренхіматозного органу видно тонкостінна вена із зяючим просвітом і відсутністю м'язової оболонки. Яка це вена?

А. Верхня порожниста вена

В. Нижняя порожниста вена

С. Бедренна вена

Д. Ниркова вена

Е. Селезіночна

 

13. На гістологічному препараті шкіри видно дуже коротка судина капілярного типу, який сполучає артеріолу і венулу. Як називається такий анастомоз?

А. Полушунт

В. Істиний простий

С. Істинний із спеціальним скоротливим пристроєм

Д. Істинний епітеліоїдного типу

Загрузка...

Е. Істинний складний

 

14. У яких судинах спостерігається найбільша загальна поверхня, яка створює оптимальні умови для двостороннього обміну речовин між тканинами і кров'ю?

А. У артеріях

В. У венах

С. В капілярах

Д. У артеріолах

Е. У венулах

 

15. У гістологічному препараті видно судина мікроциркуляторного русла, в якому слабо виражений підендотеліальний шар, внутрішня еластична мембрана дуже тонка. У середній оболонці визначається 1 шар спіральних направлених гладких міоцитів. Назвіть цю судину.

А. Капилляр соматичного типу

В. Капіляр фенестрованого типу

С. Капилляр синусоїдального типу

Д. Артеріола

Е. Венула

 

16. Відомо, що ендотелій капілярів бере участь в регуляції судинного тонусу шляхом вироблення специфічних чинників. На які структури діють ці чинники?

А. Гладкі міоцити

В. Перицити

С. Адвентиційні клітини

Д. Базальну мембрану

Е. Коллагенові волокна

 

17. При мікрозйомці гемокапіляра в його стінці видно клітини, які оточені аморфною речовиною і знаходяться зовні від перицитів. Які це клітини?

А. Ендотеліоцити

В. Мезотеліоцити

С. Міоцити

Д. Адвентиційні клітини

Е. Міофібробласти

 

18. На електронній мікрофотографії видно гемокапилляр з суцільним ендотеліальним вистиланням і безперервною базальною мембраною. Як називається даний гемокапіляр?

А. Соматичний

В. Фенестрований

С. Перфорірований

Д. Лімфокапіляр

Е. Синусоїдний

 

19. Хворий 62 років звернувся до лікаря зі скаргами на набряки ніг. Які судини мікроциркуляторного русла разом з лімфатичними капілярами виконують дренажну функцію, регулюючи гематолимфатическое рівновагу між кров'ю і позасудинною рідиною?

А. Артеріолы

В. Венуиы

С. Прості АВА

Д. Атипичні АВА

Е. Полушунти

 

20. Введення міченого Н-тимідину дозволяє реєструвати проліферативну активність клітин дрібних кровоносних і лімфатичних судин. Які клітини беруть участь в регенерації даних судин?

А. Ендотеліоцити

В. Адвентициальні

С. Перицити

Д. М’язові клітини

Е. Всі вище перелічені

 

21. На гістологічному препараті видно стінка крупної судини. Зовнішня оболонка товще внутрішньої і середньої приблизно в 4 рази і містить подовжньо лежачі пучки гладких міоцитів, розділених прошарками сполучної тканини. Внутрішня оболонка утворює клапани. Яка це судина?

А. Нижня порожниста вена

В. Бедрена вена

С. Артерия м'язового типу

Д. Артерія змішаного типу

Е. Грудна лімфатична протока

 

22. При сильному охолодженні шкіра блідне. Цьому сприяють гістофункциональні особливості судинної системи – скорочення судин мікроциркуляторного русла. Які саме судини в цьому беруть участь?

А. Артеріолы

В. Венули

С. Всі судини мікроциркуляторного русла

Д. Гемокапіляры

Е. Лімфокапиляри

 

23. На гістологічному препараті брижі видно дрібні судини, в яких гладкі міоцити у складі м'язової оболонки не утворюють пласт, а розташовуються одиночно. Назвіть дану судину.

А. Артеріола

В. Венула

С. Лімфокапіляр

Д. Гемокапіляр

Е. Вена дрібного калібру.


Тема 39: «Розвиток серцево-судинної системи»

Зміст.Ембріогенез серцево-судинної системи. Джерела розвитку. Закладка і розвиток серця. Утворення і подальша перебудова системи зябрових артерій. Закладка кардинальної, пупкової і жовткової венозних систем, їх подальша перебудова.

Кровообіг плоду.

Контрольні питання

1. Закладка і розвиток серця.

2. Утворення і подальша перебудова системи зябрових артерій.

3. Утворення і подальша перебудова системи кардинальних вен.

4. Кровообіг плоду.

Питання, винесені на СРС

1. Джерела розвитку всіх компонентів стінки серця і судин.

2. Утворення і подальша перебудова системи пупкових вен.

3. Утворення і подальша перебудова системи жовткових вен.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Додаткова література | E. Сітківка | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. | Тестові завдання | А. Адреналін | Мікропрепарати |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Волокна Пуркинье| Тестові завдання

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.014 сек.)