Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. Волокна Пуркинье

Читайте также:
  1. II. Ретикулярные волокна
  2. А. Атипові м'язові волокна целомічного типу
  3. В условном эксперименте в исчерченном мышечном волокне разрушили Т­-систему. Изменится ли способность мышечного волокна к сокращению? / измениться.
  4. Г. Волокна Пуркинье
  5. Коллагеновыми волокнами и основным веществом
  6. На месте перерезки нервного волокна возник грубый соединительно-тканный рубец. Как это отразится на процессе регенерации нервного волокна? / Регенерация нерва не произойдет.

В. Скоротливі кардіоміоцити

С. Секреторні кардіоміоцити

Д. Гладкі міоцити

Е. Проводящі кардіоміоцити

 

6. У стінці кровоносних судин і стінці серця розрізняють декілька оболонок. Яка з оболонок серця по гістогенезу і тканинному складу подібна до стінки судин?

А. Ендокард

В. Міокард

С. Перікард

Д. Епікард

Е. Епиіард і міокард

 

7. В результаті інфаркту міокарду наступила блокада серця: передсердя і шлуночки скорочуються несинхронно. Пошкодження яких структур можуть з'явитися причиною такого явища?

А. Секреторних кардіоміоцитів

В. Пейсмекерних клітин синопредсердного вузла

С. Скоротливих міоцитів шлуночків

Д. Нервних волокон n. vagi

Е. Симпатичних нервових волокон

 

8. У хворого перикардитом в перикардіальній порожнині накопичується серозна рідина зміненого хімічного складу. З порушенням діяльності яких клітин перикарду пов'язаний цей процес?

А. Гладких міоцитів

В. Фибробластів

С. Макрофагів

Д. Клетин ендотелію

Е. Клетин мезотелія

 

9. У хворого, страждаючого ендокардитом, виявлена патологія клапанного апарату внутрішньої оболонки серця. Які тканини утворюють клапани серця?

А. Сполучна тканина, ендотелій

В. Серцева м'язова тканина, ендотелій

С. Волокнистий хрящ, ендотелій

Д. Гіалиновий хрящ, ендотелій

Е. Еластичний хрящ, ендотелій

 

10. На гістологічному препараті видно артерія м'язового типу, забарвлена орсеїном. Які структурні елементи судини виявляються цим фарбником?

А. Гладкі м'язові клітини

В. Ендотеліоцити

С. Перицити

Д. Еластичні мембрани

Е. Коллагенові волокна

 

11. Стінки артерій складаються з трьох оболонок. При описі двох оболонок було вказано, що вони містять судини судин. Які це оболонки?

А. Внутрішня і зовнішня

В. Средня і зовнішня

С. Внутрішня і середня

Д. Підендотеліальний шар і внутрішня еластична мембрана

Е. Наружна еластична мембрана і адвентиція

 

12. У стінці кровоносних судин і в стінці серця розрізняють декілька оболонок, представлених різними видами тканин. Яка тканина присутня в стінці серця, але відсутня в кровоносних судинах?

А. Мезотелій

В. Ендотелій

С. Гладка м'язова тканина

Д. Пухка сполучна тканина

Е. Еластичні волокна

 

13. На гістологічному препараті серця людини видно оболонка, яка представлена пухкою волокнистою сполучною тканиною з незначною кількістю адипоцитів і розрізами великих кровоносних судин, покрита мезотелієм. Яка це оболонка?

А. Ендокард

В. Міокард

С. Епікард

Д. Перикард

Е. Клапаны

 

14. На гістологічному препараті поперечного розрізу кровоносної судини видно добре виражена середня оболонка, що містить велику кількість еластичних елементів і відносно трохи гладких міоцитів. Яка це судина?

А. Підключична артерія

В. Сонна артерія

С. Легенева артерія

Д. стегнова артерія

Е. Ниркова артерія 

15. При розтині померлого чоловіка 57 років були знайдені глибокі зміни кровоносної судини, зокрема – підендотеліального шару внутрішньої оболонки, в якому виявлені вапняні відкладення. У якій судині відбулися дані зміни?

А. Артерії

В. Лімфатична

С. Артеріолі

Д. Вені м'язового типу

Е. Вені волокнистого типу

 

16. На гістологічному препараті в стінці кровоносної судини видно дві еластичні мембрани, які мають вид звитих блискучих пластинок. Яка це судина?

А. Крупна артерія м'язового типу

В. Мілка артерія м'язового типу

С. Артерія еластичного типу

Д. Артеріола

Е. Вена з сильним розвитком м'язових елементів

 

17. При розтині померлого курця були виявлені глибокі зміни серцево-судинної системи. Так, на гістологічному препараті артерії видно змінена внутрішня оболонка. Які з вказаних елементів відносяться до інтими судини?

А. М’язові клітини

В. Мезотелій

С. Ендотелій

Д. Зовнішня еластична мембрана

Е. Судини судин

 

18. На гістологічному препараті стінки серця видно поперечно-посмугована м'язова тканина, між волокнами якої знаходяться тонкі прошарки сполучної тканини з численними капілярами. Назвіть цей шар?

Загрузка...

А. Ендокард

В. Епікард

С. Міокард

Д. Перикард

Е. М’язово-еластичний шар

 

19. До кардіоцентру звернувся хворий зі скаргами на порушення серцевого ритму. Які клітини серця є водіями ритму?

А. Пейсмекерні

В. Клетини пучка Гіса

С. Переходні клітини

Д. Клетини «волокон Пуркіньє»

Е. Секреторні

 

20. На гістологічному препараті стінки серця основну масу міокарду утворюють кардіоміоцити, які за допомогою вставних дисків утворюють функціональні м'язові волокна. З'єднання якого типу забезпечують електричний зв'язок сусідніх клітин?

А. Десмосома

В. Полудесмосома

С. Щільний контакт

Д. Простий контакт

Е. Щільовий контакт

 

21. На гістологічному препараті стінки серця основну масу міокарду утворюють кардіоміоцити, що формують за допомогою вставних дисків функціональні м'язові волокна. З'єднання якого типу забезпечують механічне зчеплення сусідніх клітин?

А. Десмосома

В. Полудесмосома

С. Щільний контакт

Д. Простий контакт

Е. Нексус

 

22. Стінки судин різних типів мають значні морфологічні відмінності. Чим обумовлена поява специфічних особливостей будови різних судин?

А. Вмістом катехоламінів в крові

В. Впливом ендокринної системи

С.Регуляцією центральної нервової системи

Д. Індуктивним впливом вегетативних нейронів

Е. Гемодинамічними умовами

 

23. Артерії крупного калібру під час систоли розтягуються і повертаються в початкове положення під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровообігу. Які елементи стінки судин забезпечують дану функцію?

А. Колагенові волокна

В. М’язові волокна

С. Ретикулярні волокна

Д. Еластичні волокна

Е. Сполучна тканина


 

 

Тема 38: «Вени. Микроциркуляторное русло»

 

Зміст. Гемомікроциркуляторне русло. Гемокапілляри. Будова ендотелію. Артеріоло-венуллярні анастомози. Класифікація вен. Залежність будови стінки вен від гемодинамічних умов. Органні особливості вен.

Лімфатичні судини. Класифікація, будова лімфатичних судин різних типів. Особливості будови лімфатичних капілярів і капілярів поста, участь в міркоциркуляції.

 

Контрольні питання

1. Класифікація вен.

2. Зв'язок особливостей будови вен різних типів з гемодинамічними умовами.

3. Види і будова вен м'язового типу.

4. Особливості будови і локалізація вен безмышечного типу.

5. Клітинний склад стінок капілярів.

6. Основні типи кровоносних капілярів.

7. Класифікація артериоло-венулярних анастомозів.

 

Питання, винесені на СРС

1. Загальний план будови стінок вен.

2. Уявлення про мікроциркуляторне русло, його складові.

3. Будова артеріол і венул.

4. Функції і будова лімфатичних судин.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 234 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: D. 2-й нейрон, вставний | Додаткова література | E. Сітківка | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. | Тестові завдання | А. Адреналін |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мікропрепарати| Тестові завдання

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.012 сек.)