Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. Адреналін

В. Андроген

С. Кортикостерон

D. Гідрокортизон

Е. Альдостерон

 

2. На гістологічному препараті надниркових визначаються розгалужені тяжи епітеліальних клітин, що формують рихлу мережу. Вміст ліпідних включень в цитоплазмі цих клітин незначний, часто зустрічаються темні клітини. Яка зона кори надниркових представлена на препараті?

А. Клубочкова

В. Суданофобна

С. Суданофільна

D. Сітчаста

Е. Х-зона

 

3. На ЕМ-фотографії клітини кори надниркової залози виявлені крупні овальні мітохондрії з везикулами кристами. У утворенні яких гормонів вони беруть участь?

А. Мінералокортикоїдних

В. Глюкокортикоїдних

С. Андрогенстероїдних

D. Адреналіну

Е. Норадреналіна

4. На препараті надниркових під клубочковою зоною розташовані дрібні темні клітини, цитоплазма яких не містить ліпідів. Як називається ця зона?

А. Клубочкова

В. Пучкова

С. Суданофільна

D. Суданофобна

Е. Сітчата

 

5. На ЕМ-фотографії кіркової речовини надниркових видно епітеліальні клітини з широкою базальною і вузькою апікальній частинами. У цитоплазмі клітин мало ліпідних включень, агранулярна ЭПС представлена дрібними бульбашками, мітохондрії містять пластинчасті кристы. У якій зоні надниркових локалізується даний вид клітин?

А. Пучковій

В. Сітчатій

С. Суданофобній

D. Х -зоні

Е. Клубочковій

 

6. До ендокринолога звернулася жінка з ознаками вірилізму (розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). У якій зоні кори надниркових можливий патологічний процес?

А. Клубочковій

В. Суданофобній

С. Пучковій

D. Сітчастій

Е. Х-зоні

 

7. До ендокринолога звернулася жінка з ознаками вірилізму (розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). З порушенням продукції якого гормону надниркових пов'язана дана патологія?

А. Альдостерон

В. Андрогенстероїдний гормон

С. Кортикостерон

Д. Кортизон

Е. Гідрокортизон

 

8. На ЕМ-фотографії кіркової речовини надниркових видно крупні клітини, кубічної і призматичної форми. На поверхні, зверненій до капілярів, є мікроворсинки. У цитоплазмі багато ліпідних включень, в мітохондріях визначаються везикули кристы. У якій зоні надниркових локалізується даний вид клітин?

А. Пучкова

В. Сітчата

С. Суданофобна

D. Х -зона

Е. Клубочкова

 

9. На ЕМ-фотографії кіркової речовини надниркових видно крупні клітини, кубічної і призматичної форми. На поверхні, зверненій до капілярів, є мікроворсинки. У цитоплазмі багато ліпідних включень, в мітохондріях визначаються везикули кристы. Які гормони виробляють ці клітини?

А. Глюкокортикоїдні

В. Мінералокортикоїдні

С. Андрогенстероїдний

D. Норадреналін і адреналін

Е. Кальцитонін і паратирін

 

10. На ЕМ-фотографії мозкової речовини надниркових видно скупчення порівняно крупних клітин округлої форми, між якими знаходяться кровоносні судини. Цитоплазма клітин густо заповнена электроннощільними гранулами, облямованими мембраною. Що секретують ці клітини?

А. Кортикостерон і гідрокортизон

В. Альдостерон

С. Андрогенстероїдний гормон

D. Норадреналін і адреналін

Е. Кальцитонін і паратирін

 

11. Після обробки мозкової речовини надниркових розчином біхромату калія на препараті виявлені клітини, забарвлені в бурий колір. Які речовини синтезують ці клітини?

А. Кортикостерон і гідрокортизон

В. Альдостерон

С. Андрогенстероїдний гормон

D. Норадреналін і адреналін

Е. Кальцитонін і паратирін

 

12. При обстеженні хворого в його крові виявлений понижений вміст натрію. З дисбалансом якого гормону кори надниркових це може бути зв'язано?

А. Гідрокортизона

В. Альдостерона

С. Андрогенстероїдного гормону

D. Адреналіну

Е. Кортикостерона

 

13. Окрім андрогенстероїдного гормону, близького по хімічній природі і фізіологічних властивостях до тестостерону сім’яників, в надниркових утворюються в невеликій кількості і жіночі статеві гормони (естроген і прогестерон). У якій зоні вони продукуються?

А. Пучковій

В. Сітчатій

С. Суданофобній

D. Х -зоне

Е. Клубочковій

 

14. В результаті безконтрольного прийому великих доз глюкокортикоїдів у хворого в крові виявлена деструкція і розпад лімфоцитів і еозинофілів. У якій зоні надниркових виробляються ці гормони?

А. Пучковій

В. Сітчатій

С. Суданофобній

D. Х -зоне

Е. Клубочковій

 

15. У хворого виявлена пухлина аденогіпофіза. Результатом цього з'явилося порушення гормоноутворюючої діяльності певних зон надниркової. Назвіть ці зони.

А. Пучкова і сітчаста

В. Мозкова речовина

С. Суданофобна і сітчаста

D. Х – зона

Е. Клубочкова і суданофобна

 

16. По хімічній природі гормони підрозділяються на декілька класів: пептиди, глікопротеїди, стероїди, катехоламіни. Які клітини якого органу виробляють гормони стероїдної природи?

А. Хромафинні - мозковій частині надниркових

В. Ацидофильні - аденогіпофіза

С. Фоллікулярні - щитовидної залози

Д. Пучкової зони - кора надниркових

Е. b-клетки - острівців Лангерханса

 

17. Активність периферичних ендокринних залоз регулюється ЦНС, або аденогіпофізарними гормонами, або за принципом зворотного зв'язку. Вироблення яких гормонів є гіпофіз-залежним?

А. Глюкокортикоїды

В. Окситоцин

С. Паратирін

Д. Катехоламіны

Е. Тірокальцитонін

 

18. Під дією ушкоджувальних чинників в тироцитах порушується нормальне утворення лізосом. Який етап гормонопродукції щитовидної залози буде порушений?

А. Протеоліз фагоцитованого з фолікулів колоїду

В. Синтез колоїду

С. Йодування колоїду

D. Резорбція колоїду

Е. Синтез тіреоглобуліну

 

19. Тварині в продовж місяця вводили високі дози тіроксина. Як зміниться при цьому стан тироцитів?

А. Не зміниться

В. Висота тироцитів зменшиться

С. Висота тироцитів збільшиться

D. Активізується білковий синтез

Е. Посилиться регенерація

 

20. На гістологічному препараті щитовидної залози видно один шар клітин кубічної форми, розташований в стінці фолікула. Який гормон виробляють ці клітини?

А. Тироксин

В. Тиреотропін

С. Кальцитонін

D. Паратірін

Е. Альдостерон

 

21. На гістологічному препараті ендокринної залози видно замкнуті кулясті утворення, стінка яких утворена одним шаром клітин. Ці структури заповнені однорідною оксифільною масою. Назвіть цю залозу.

А. Наднирник

В. Аденогіпофіз

С. Нейрогіпофіз

D. Паращитовидна залоза

Е. Щитовидна залоза

 

22. На ЕМ-фотографії щитовидної залози видно клітини, розташовані в стінці фолікула між підставами сусідніх тироцитів. У їх цитоплазмі добре розвинені гранулярні ЭПС, комплекс Гольджі, визначаються численні секреторні гранули. Що містять гранули цих клітин?

А. Трийодтиронін

В. Тироксин

С. Кальцитонін

D. Паратірін

Е. Тирозін

 

23. У хворого після видалення щитовидної залози з'явилися судоми, які припинилися після введення препаратів кальцію. При порушенні функції яких залоз виникає дана картина?

А. Наднирників

В. Щитовидної залози

С. Гіпофіза

D. Епіфізу

Е. Паращитовидних залоз

 

24. У препараті ендокринної залози в стінці фолікула визначаються крупні клітини округлої або незграбної форми, що не досягають просвіту фолікула. Які це клітини?

А. Кальцитоніноцити

В. Тіроцити

С. Головні паратироцити

Д. Оксифильні паратироцити

Е. Фолликулярні ендокриноцити.

 

25. У препараті ендокринної залози при обробці солями срібла виявлені крупні аргирофильні клітини, округлої або незграбної форми, розташовані в стінці фолікула. Які це клітини?

А. Кальцитоніноцити

У. Тіроцити

С. Головні паратироцити

Д. Оксифільні паратироцити

Е. Фолікулярні ендокриноцити.

 

26. У препараті щитовидної залози парафолликулярні клітини локалізуються в стінці фолікула, залягаючи між підставами сусідніх тироцитів. Які гормони продукують ці клітини?

А. Йодтірозіни

У. Йодтіроніни

С. Кальцитонін і соматостатин

Д. Тироксин і серотонін

Е. Трийодтиронін і кальцитонін.

 

27. У експерименті у тварини проведена гіпофізектомия. Як зміниться функція парафолікулярних клітин щитовидної залози?

А. Не зміниться

В. Незначно знизиться

С. Незначно підвищиться

Д. Різко знизиться

Е. Різко підвищиться.

 

28. Під дією ушкоджувальних чинників в колоїді тироцитів відсутній фермент пероксидаза. Який етап гормонопродукції щитовидної залози буде порушений?

А. Протеоліз фагоцитованого з фолікулів колоїду

В. Синтез колоїду

С. Йодування колоїду

D. Резорбція колоїду

Е. Синтез тиреоглобуліну

 

29. До лікаря ендокринолога звернувся хворий з скаргами на млявий, апатичний, сонливий стан, набряклість кистей і стоп. Голос став глухим і грубий. Встановлено захворювання щитовидної залози – мікседему. Продукція якого гормону порушена?

А. Альдостерону

У. Тироксина

С. Кортикостерона

Д. Паратіріна

Е. Гідрокортизону.

 

30. До лікаря ендокринолога звернувся хворий з скаргами на тахікардію, витрішкуватість, дратівливість, дрібне тремтіння пальців рук. Поставлений діагноз – тиреотоксикоз (розлади, пов'язані з гіперфункцією щитовидної залози). Продукція якого гормону порушена?

А. Альдостерону

У. Тироксина

С. Кортикостерона

Д. Паратіріна

Е. Гідрокортизон.

 

31. Порушення йодного балансу різко відбивається на гормональній діяльності щитовидної залози. Який етап гормонопродукції щитовидної залози буде порушений?

А. Протеоліз фагоцитованого з фолікулів колоїду

В. Синтез колоїду

С. Йодування колоїду

D. Резорбція колоїду

Е. Синтез тиреоглобуліну.

 

32. У крові хворого виявлений низький рівень кальцію. Недостатність якого гормону може викликати порушення кальцієвого гомеостазу організму?

А. Паратирина

В. Кальцитоніна

С. Соматостатина

Д. Серотоніна

Е. Тироксина

 

33. У експерименті у тварини видалена околощитовидна залоза. Як зміниться рівень кальцію в крові?

А. Не порушиться

В. Незначно знизиться

С. Незначно підвищиться

Д. Різко знизиться

Е. Різко підвищиться.

 

34. Тварині тривалий час вводили гормон околощитовидної залози. Які зміни відбудуться в кістковій тканині?

А. Гіпермінералізація

В. Частична мінералізація

С. Без змін

Д. Частична демінералізація

Е. Висока демінералізація

 

35. У хворого виявлена аденома гіпофіза. Як це відіб'ється на секреторній активності околощитовидних залоз?

А. Не порушиться

В. Незначино знизиться

С. Незначино підвищиться

Д. Різко знизиться

Е. Резко підвищиться

 

36. У експерименті у тварини видалена одна з чотирьох околощитовидних залоз. В результаті відбулося випадання шерсті, зміна зубів і кісток скелета. Порушення продукції якого гормону спричинив цей стан?

А. Альдостерона

В. Тироксина

С. Кортикостерона

Д. Паратирина

Е. Гидрокортизона

37. Гіперфункція околощитовидних залоз лежить в основі захворювання кісткової системи і суглобів - так званій генерализованной фіброзній остеодистрофії. Порушення продукції якого гормону викликає цей стан?

А. Альдостерона

В. Тироксина

С. Кортикостерона

Д. Паратирина

Е. Гідрокортизона


Тема 37: «Серцево-судинна система. Серце. Артерії»

 

Зміст. Загальна характеристика. Джерела ембріонального розвитку. Класифікація судин. Залежність будови стінки судини від умов гемодинаміки. Вікові зміни.

Загальний план будови судинної стінки. Артерія. Типи артерій (еластична, м'язово-еластична, мышечна). Органні особливості артерій.

Серце. Ембріогенез. Загальна будова стінки серця. Ендокард, клапани серця. Міокард. Будова епікарду і перикарду.

Серце новонародженого. Пререстройка, розвиток і вікові зміни серця після народження

Контрольні питання

1. Класифікація артерій.

2. Загальний принцип взаємозалежності будови стренки судин і умов гемодинаміки.

3. Особливості будови артерій еластичного типу. Локалізація в організмі.

4. Особливості будови артерій змішаного типу, локалізація.

5. Особливості будови артерій м'язового типу, локалізація.

6. Будова ендокарду.

7. Будова міокарду.

8. Провідна система серця.

9. Будова епі- і перикарду.

 

Питання, винесені на СРС

10. Функції серцево-судинної системи.

11. Загальний план будови стінки судин.

12. Загальний план будови стінки серця.

13. Особливості будови клапанів серця.

14. Вікові зміни і регенерація судин і серця.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 26. Периферичний нерв. Спинномозкові і вегетативні ганглії. Спинний мозок. | Тестові завдання | D. 2-й нейрон, вставний | Додаткова література | E. Сітківка | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання| Мікропрепарати

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.038 сек.)