Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мікропрепарати

1. Стінка серця. Забарвлення гематоксиліном-еозином.

2. Артерія еластичного типу. Забарвлення резорцин-фуксином.

3. Артерія м'язового типу. Забарвлення гематоксиліном-еозином.

 

Електронні мікрофотографії

1. Фрагмент кардіоміоциту (подовжній розріз).

2. З'єднання кардіоміоцитів (вставний диск).

Основна література

1. Гістологія людини (підручник для студентів медичних інститутів) Луцик О. Д., Іванова А. Й., Шинок До. С. – Львів: Мир, 1992. – С. 175 – 176; 179 – 181; 184 – 190.

2. Гістологія: Підручник/Черінь ред.Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной – М: Медицина, 1989. – С. 367 – 374; 397 – 409.

Додаткова література

1. Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум: Навч. посібник / За ред.. В.К.Напханюка. – Одеса: Одес.жерж.мед.ун-т, 2001 – С. 70 – 72; 80 – 90.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму / Навчальній посібник-атлас. – Тернопіль: «Укрмедкніга», 1999. – С. 40-43.


Тестові завдання

1. Хворий 55 років звернувся до кардіолога з скаргами на порушення серцевого ритму. З пошкодженнями яких структур серця пов'язана ця патологія?

А. Скоротливих кардіоміоцитів

В. Секреторних кардіоміоцитів

С. Проводящих кардіоміоцитів

Д. Клапанів серця

Е. Коронарних судин

 

2. При розтині померлої жінки 75 років були знайдені глибокі зміни серцево-судинної системи. На гістологічному препараті судини з добре вираженими внутрішньою і зовнішньою еластичними мембранами і м'язовим шаром в середній оболонці, сильно порушена структура внутрішньої оболонки. Який це судина?

А. Артерія еластичного типу

В. Артерія змішаного типу

С. Артерія м'язового типу

Д. Вена з сильним розвитком м'язових елементів

Е. Лімфатична судина

 

3. На гістологічному препараті стінки серця між ендокардом і міокардом виявляються групи крупних клітин овальної форми з світлою гомогенною цитоплазмою і ексцентрично розташованим ядром. Для яких клітин характерні такі морфологічні ознаки?

А. Пейсмекерних

В. Типових кардіоміоцитів

С. Ендокринних клітин

Д. Клетин волокон Пуркінье

Е. Ліпоцитів

 

4. В результаті тромбозу лівої вінцевої артерії відбулася загибель групи скоротливих кардіоміоцитів (інфаркт міокарду). За рахунок проліферації яких елементів відбуватиметься регенерація в зоні пошкодження?

А. Збережених кардіоміоцитів

В. Гладких міоцитів

С. Міосімпласта

Д. Міосателітоцитів

Е. Фібробластів

На гістологічному препараті стінки серця під ендокардом можна побачити подовжені клітини, створюючі волокна, з темною, покресленою цитоплазмою, центрально розташованим ядром. Які це клітини?


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 209 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тестові завдання | D. 2-й нейрон, вставний | Додаткова література | E. Сітківка | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. | Тестові завдання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Адреналін| А. Волокна Пуркинье

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)