Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістовний модуль 4.

Читайте также:
  1. Ввод дат в модуль
  2. ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 4
  3. Задание 1. Построение орнаментальной композиции на базе модульного элемента, разработанного путем стилизации объектов флоры и фауны (растительный и зооморфный мотивы)
  4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
  5. Змістовний модуль 4: спеціальна гістологія і ембріологія регуляторних систем.
  6. Модуль 1

Спеціальна гістологія і ембріологія регуляторних систем (ендокринна, серцево-судинна, кровотворення і иммунногенеза)

Конкретні цілі:

- Пояснювати поняття про органи, морфологічні і функціональні системи.

- Трактувати особливості мікроскопічної будови органів ендокринної, серцево-судинної і кровотворної систем.

- Аналізувати джерела і особливості розвитку органів регуляторних систем.

- Оцінювати передумови формування пороків розвитку органів серцево-судинної системи.

- Інтерпретувати будову органів регуляторних систем людини в аспекті взаємин тканин, що входять в їх склад в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної і репаративной регенерації.

 

Тема 35: «Центральні органи ендокринної системи»

Зміст.Загальна морфофункціональна характеристика. Поняття про гормони і їх значення для організму. Клітини-цілі і рецептори гормонів. Механізм дії гормонів. Принцип зворотного зв'язку. Класифікація ендокринних залоз. Центральна і периферійна частина ендокринної системи.

Нейроендокринна система. Регуляції функцій організму. Гіпоталамус. Крупно- і дрібноклітинні ядра гіпоталамуса як центральна частина ендокринної системи. Будова і функції нейросекреторних клітин. Гіпоталамо-нейрогіпофізарна і гіпоталамо-аденогіпофізарна системи і їх нейрогемальні органи (нейрогіпофіз і медіальна еміненція). Ліберіни і статини.

Епіфіз. Будова, клітинний склад, зв'язок з іншими ендокринними залозами. Гормони і їх дія. Розвиток, вікові зміни.

Гіпофіз. Ембріогенез адено- і нейрогіпофізу. Будова, клітинний склад аденогіпофіза. Морфофункціональна характеристика ендокриноцитів, їх зміна при порушенні гормонального балансу. Гіпоталамо-аденогіпофізарна судинна система, її роль в транспорті гормонів. Будова і функції нейрогіпофізу, його роль у виведенні в кров гормонів переднього гіпоталамуса. Вікові зміни.

 

Контрольні питання

1. Будова і функції нейросекреторних ядер гіпоталамуса.

2. Гіпоталамо-гіпофізарний кровообіг, його роль в транспортуванні гормонів.

3. Клітинний склад аденогіпофіза (будова, функції).

4. Будова і функції нейрогіпофізу.

5. Функції, розвиток і будова епіфізу.

6. Регуляція гіпоталамусом периферичних ендокринних залоз.

Питання, винесені на СРС

1. Загальна характеристика ендокринної системи.

2. Класифікація органів ендокринної системи.

3. Джерела розвитку ендокринних залоз.

4. Морфофункціональна характеристика гіпофіза.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Спеціальна гістологія і ембріологія нейросенсорних і регуляторних систем | Тема 26. Периферичний нерв. Спинномозкові і вегетативні ганглії. Спинний мозок. | Тестові завдання | D. 2-й нейрон, вставний | Додаткова література | E. Сітківка | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Адреналін |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. Зміна форми клітин| Тестові завдання

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)