Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаткова література. 1.. Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум: Навч

Читайте также:
  1. Додаткова
  2. Додаткова
  3. Додаткова література
  4. Допоміжна література
  5. Книгодрукування І література.
  6. Література

1.. Спеціальна гістологія та ембріологія: Практикум: Навч. посібник / За ред.. В.К.Напханюка. – Одеса: Одес.жерж.мед.ун-т, 2001 – С. 19 - 26.

2. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму / Навчальній посібник-атлас. – Тернопіль: «Укрмедкніга», 1999. – С. 10-17.


Тестові завдання:

1. При мікроскопічному дослідженні органу ЦНС виявлена сіра речовина кори, в якій нейрони росташовуються трьома шарами. Середній шар утворений крупними нейронами, розташованими в один ряд на деякій відстані один від одного. Назвіть нейрони, що формують цей шар.

A. Грушовидні

B. Корзинчаті

C. Дрібні зірчасті

D. Крупні зірчасті

E. Клітини-зерна

 

2. Досліджується імпрегнований срібло препарат, в якому добре видно клітини різних розмірів пірамідної форми. Від їх верхівки і бічних поверхонь відходять короткі відростки, а від підстави – один довгий. Назвіть досліджуваний препарат.

A. Ядра мозочка

B. Ядра спинного мозку

C. Сітківка ока

D. Кора мозочка

E. Кора головного мозку

 

3. Досліджується імпрегнований срібло препарат одного з відділів НС з пошарово розташованими нейронами. У другому шарі видно клітини грушовидної форми з добре вираженими 2-3 дендритами, що піднімаються до поверхні. Назвіть досліджуваний препарат.

A. Сітківка ока

B. Спіральний ганглій

C. Кора мозочка

D. Кора головного мозку

E. Спинномозковий вузол

 

4. У хворого з пухлиною мозочка виникло порушення координації рухів. Відростками яких клітин формуються еферентні шляхи мозочків?

A. Великі зірчасті клітини Гольджі

B. Дрібні зірчасті клітини Гольджі

C. Клітини Пуркін’є

D. Корзинчаті клітини

E. Клітини-зерна

 

5. Алкогольна інтоксикація, як правило, супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в результаті пошкодження структурних елементів мозочка. Які клітини головним чином визначають функції мозочка?

A. Корзинчаті

B. Грушовидні

C. Клітини - зерна

D. Зірчасті

E. Веретеноподібні

 

6. У мікропрепараті орган нервової системи має пошарове розташування нейроцитів, серед яких є клітини різноманітних форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні. Який це орган?

A. Кора великих півкуль головного мозку

B. Мозочок

C. Спинномозковий вузол

D. Автономний вузол

E. Спинний мозок

 

7. На гістологічному препараті представлений зріз прецентральної звивини кори великого мозку. Вкажіть, які шари найбільш розвинені в цій області.

A. Молекулярний, пірамідний, гангліонарний

B. Молекулярний і гангліонарний

C. Зовнішній і внутрішній зернисті

D. Молекулярний і шар поліморфний

E. Пірамідний, гангліонарний, поліморфний

 

8. У хворого виникли дегенеративні зміни в клітинах ІІІ і V шарів кора великих півкуль, що приводить до демієлінізації і дегенерації волокон пірамідних шляхів. Функції якої эффекторної тканини порушуються у цього хворого?

А. Нервной тканини спинномозкових вузлів

B. Серцевої м'язової тканини

C. Гладкої м'язової тканини

D. Скелетної м'язової тканини

E. Сполучної тканини спинномозкових вузлів

 

9. У хворого в результаті крововиливу в мозок в лівій півкулі блокована функція ІІІ, V і VI шарів сірої речовини кори рухової зони. Функція яких провідних шляхів порушується?

А. Пірамидні

B. Парапірамідні

C. Руброспінальні

D. Тектоспінальні

E. Оливоспінальні

 

10. У хворого в результаті крововиливу в мозок в лівій півкулі блокована функція ІІІ, V і VI шарів сірої речовини кори рухової зони. Які органи якої половини тіла страждають?

А. Гладкі м'язи справа

B. Скелетні м'язи справа

C. Скелетні м'язи зліва

D. Гладкі м'язи зліва

Е. Сердечний м'яз

 

11. Електростимулятором дратували тіло грушовидного нейрона кори мозочка. При цьому було зареєстровано підвищення біоелектричної активності сусідніх нейронів в площині, розташованої упоперек звивини. Які клітини кори мозочка сприяли генерації імпульсу?

А. Клітини Гольджі з короткими нейритами

B. Клітини Гольджі з довгими нейритами

C. Клітини-зерна

D. Корзинчаті і зірчасті клітини

E. Веретеновидні нейрони

 

12. Електростимулятором дратували тіло грушовидного нейрона кори мозочка. При цьому було зареєстровано підвищення біоелектричної активності сусідніх нейронів в площині, розташованої уподовж звивини. Які клітини кори мозочка сприяли генерації імпульсу?

А. Клетки Гольджі з короткими відростками

B. Клітини Гольджі з довгими відростками

C. Клітини-зерна

D. Корзинчаті і зірчасті клітини

E. Веретеновидні нейрони

 

13. Центральна ланка кори мозочка представлена грушовидними клітинами, дендрити яких через численні синаптичні зв'язки отримують інформацію від пропріорецепторів про полягання рухового апарату і положення тіла в просторі. Назвіть асоціативні зв'язки, які не беруть участь у встановленні взаємодії між грушовидними нейронами.

А. Коллатералі нейритів грушовидних нейронів

B. Нейрити корзинчатих клітин

C. Нейрити клітин-зерен

D. Нейрити асоціативних клітин головного і спинного мозку (волокна, що лазять)

E. Нейрити пірамідних клітин

 

14. Для судово-медичної експертизи приготовані препарати мозку людини, що за життя страждала парезом кінцівок. Які шари кори великих півкуль в такому препараті з області прецентральной звивини будуть виражені слабо, з відносним збільшенням кількості гліальних елементів?

А. Пірамідні шари

B. Зернисті шари

C. Зовнішній зернистий і шар поліморфних клітин

D. Гангліонарний і молекулярний

E. Пірамідний і молекулярний

 

15. Для судово-медичної експертизи приготовані препарати мозку людини, що за життя страждала природженою сліпотою. Які шари кори великих півкуль в такому препараті з області потиличної частки будуть виражені слабо, з відносним збільшенням кількості гліальних елементів?

А. Пірамідні шари

B. Зернисті шари

C. Гангліонарний і молекулярний

D. Внутрішній зернистий і молекулярний

E. Зовнішній зернистий і шар поліморфних клітин

 

16. У область скроневої звивини в кірковий кінець слухового аналізатора введені електроди. Біопотенціал яких клітин буде вищий при звуковому роздратуванні?

А. Клітин молекулярного шару

B. Клітин зернистого шару

C. Клітин пірамідного шару

D. Клітин гангліонарного шару

E. Клітин поліморфного шару

 

17. У область передньої центральної звивини кори великих півкуль введені електроди. Біопотенціал яких клітин буде вищий при активних рухах кінцівок?

А. Клітин молекулярного шару

B. Клітин зовнішнього зернистого шару

C. Клітин пірамідного шару

D. Клітин внутрішнього зернистого шару

E. Клітин поліморфного шару

 

18. У хворого раптово виникло порушення рухової функції кінцівок правої половини тіла без порушення чутливості. У якій частині головного мозку слід припускати локалізацію патологічного процесу?

А. Права передня центральна звивина

B. Ліва передня центральна звивина

C. Ліва потилична частка

D. Права потилична частка

E. Ретикулярна формація

 

19. У експерименті перерізані єдині еферентні волокна, що виходять з кори мозочка і закінчуються на нейронах ядер мозочка. Назвіть ці волокна.

А. Моховидні волокна

B. Волокна, що лазять

C. Аксони клітин Пуркін’є

D. Аксони клітин-зерен

E. Аксони корзинчатих клітин

 

20. У експерименті перерізані аферентні волокна мозочка, що закінчуються в молекулярному шарі його кори на дендритах клітин Пуркін’є. Назвіть ці волокна.

А. Моховидні волокна

B. Волокна, що лазять

C. Аксони грушовидних нейронів

D. Нейрити клітин-зерен

E. Нейрити пірамідних клітин

 

21. У експерименті перерізані аферентні волокна мозочка, що закінчуються в зернистому шарі його кори на дендритах клітин-зерен у складі клубочків. Назвіть ці волокна.

А. Моховидні волокна

B. Волокна, що лазять

C. Аксони грушовидних нейронів

D. Нейрити клітин-зерен

E. Нейрити пірамідних клітин

 

22. Гігантські пірамідні нейрони кори великих півкуль (клітини Беца), на відміну від інших пірамідних клітин кори, характеризуються навністю крупних глибок хроматофільної речовини. Де вони локалізуються?

А. Молекулярний шар

B. Зернистий шар

C. Пірамідний шар

D. Гангліонарний шар

E. Шар поліморфних клітин

 

23. У препараті мозочка виявлені структури, утворені скупченням термінальних галужень відростків різних нейронів і моховидних волокон під гліальною капсулою. Що це за структури?

А. Клубочки мозочка

B. Ядра мозочка

C. Клітини Пуркін’є

D. Ганглії мозочка

E. Модулі мозочка

 

24. У хворого наголошується втрата довільних рухів і підвищення рефлекторних реакцій правої половини тіла. Пошкодженням якої структури ЦНС можна це пояснити?

А. Пірамидних нейронів лівої прецентральної звивини

B. Пірамідних нейронів правої прецентральной звивини

C. Грушовидних нейронів кори мозочка

D. Лівої половини спинного мозку

E. Правої половини спинного мозку


Тема 28. «Сенсорна система. Орган нюху. Орган смаку»

 

Зміст. Загальна характеристика органів чуття. Вчення про сенсорну систему. Класифікація органів чуття за походженням і структурі рецепторних клітин. Уявлення про аналізатори. Зміст.

Орган нюху. Загальна характеристика. Ембріогенез. Локалізація. Нюхові клітини. Підтримуючі і базальні клітини. Гістофізіологія органів нюху. Вомеро-назальний орган.

Орган смаку. Загальна морфофункціональна характеристика і ембріогенез. Смакові нирки, їх локалізація і будова. Смакові, підтримуючі і базальні клітини. Гистофізіология органу смаку.

Конрольниє питання:

1. Орган нюху. Загальна характеристика. Локалізація. Нюхові клітини. Підтримуючі і базальні клітини.

2. Орган смаку. Загальна морфофункціональна характеристика. Смакові нирки, їх локалізація і будова. Смакові, підтримуючі і базальні клітини.

Питання, винесені на СРС

1. Вчення про сенсорну систему.

2. Гістофізіологія органів нюху.

3. Вомеро-назальний орган.

4. Гистофізіология органу смаку.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 392 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Спеціальна гістологія і ембріологія нейросенсорних і регуляторних систем | Тема 26. Периферичний нерв. Спинномозкові і вегетативні ганглії. Спинний мозок. | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. | Тестові завдання | А. Адреналін |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. 2-й нейрон, вставний| E. Сітківка

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)