Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестові завдання. 1. В умовному експерименті у зародка на ранньому етапі ембріогенезу

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

 

1. В умовному експерименті у зародка на ранньому етапі ембріогенезу мікроманіпулятором зруйнована мезенхіма в стінці жовткового мішка. Порушення утворення яких структур відбудеться?

А. Кровоносних судин

В. М’язової тканини

С. Кишкової трубки

Д. Аллантоїса

Е. Амніона

 

2. Найбільш ранній розвиток серцево-судинної системи обумовлений необхідністю забезпечення трофіки організму, що розвивається. Назвіть джерело розвитку стінки судин.

А. Ектодерма

В. Вентральна мезодерма

С. Ентодерма

Д Мезенхіма

Е. Проміжна мезодерма

 

3. У стінці кровоносних судин і в стінці серця розрізняють декілька оболонок. Яка з оболонок серця по гістогенезу і тканинному складу схожа із стінкою судини?

А. Ендокард

В. Міокард

С. Епікард

Д. Перикард

Е. Міоепікард

 

4. Найбільш ранній розвиток серцево-судинної системи обумовлений необхідністю забезпечення трофіки організму, що розвивається. Якими судинами представлена венозна система зародка на ранніх стадіях ембріогенезу?

А. Кардинальними

В. Безимяними

С. Яремними

Д. Непарними

Е. Жаберними

 

5. Закладка серця людини відбувається на ранніх стадіях розвитку зародка. При цьому в розвитку серця беруть участь декілька джерел. Назвіть їх.

А. Вісцеральна мезодерма

В. Париєтальна мезодерма

С. Мезенхіма

Д. Целом

Е. Все перераховане

 

6. У розвитку серця беруть участь декілька джерел, що формують різні оболонки серця. Вкажіть джерело розвитку ендокарду.

А. Дорзальна мезодерма

В. Проміжна мезодерма

С. Вісцеральний листок мезодерми

Д. Парієтальний листок мезодерми

Е. Мезенхіма

 

7. У розвитку серця беруть участь декілька джерел, що формують різні оболонки серця. Вкажіть джерело розвитку епікарду.

А. Дорзальна мезодерма

В. Проміжна мезодерма

С. Вісцеральний листок мезодерми

Д. Парієтальний листок мезодерми

Е. Мезенхіма

 

8. У розвитку серця беруть участь декілька джерел, що формують різні оболонки серця. Вкажіть джерело розвитку міокарду.

А. Дорзальна мезодерма

В. Проміжна мезодерма

С. Вісцеральний листок мезодерми

Д. Парієтальний листок мезодерми

Е. Мезенхіма

 

9. У розвитку серця беруть участь декілька джерел, що формують різні оболонки серця. Вкажіть джерело розвитку перикарду.

А. Дорзальна мезодерма

В. Проміжна мезодерма

С. Вісцеральний листок мезодерми

Д. Парієтальний листок мезодерми

Е. Мезенхіма

 

10. Кровообіг плоду людини має декілька відмінностей від кровообігу людини в постембріональному періоді. Вкажіть, за допомогою якої судини сполучується аорта з легеневим стовбуром.

А. Боталовим протоком

В. Аранцевим протоком

С. Кюверовим протоком

Д. Воротним протоком

Е. Непарним протоком

 

11. Кровообіг плоду людини має декілька відмінностей від кровообігу людини в постембріональному періоді. Вкажіть, за допомогою якої судини кров відводиться з комірної системи печінки в нижню порожнисту вену.А. Боталова

В. Аранцева

С. Кюверова

Д. Воротного

Е. Непарного

 

12. Кровообіг плоду людини має декілька відмінностей від кровообігу людини в постембріональному періоді. Вкажіть, за допомогою якої структури сполучується передсердя між собою.

А. Боталова протока

В. Кюверова протока

С. Овального вікна

Д. Круглого вікна

Е. Ушкового каналу

 

13. На ранніх етапах ембріогенезу артеріальна система людини представлена системою зябрових анастомозів. Яка артерія утворюється з четвертого анастомозу зліва?

А. Ниркова

В. Аорта

С. Легенева

Д. Сонна

Е. Підключична

 

14. На ранніх етапах ембріогенезу артеріальна система людини представлена системою зябрових анастомозів. Яка артерія утворюється з четвертого анастомозу справа?

А. Ниркова

В. Аорта

С. Легенева

Д. Сонна

Е. Підключична

 

15. На ранніх етапах ембріогенезу артеріальна система людини представлена системою зябрових анастомозів. Яка артерія утворюється з шостого анастомозу справа?

Загрузка...

А. Ниркова

В. Аорта

С. Легенева

Д. Сонна

Е. Редукується

 

16. На ранніх етапах ембріогенезу артеріальна система людини представлена системою зябрових анастомозів. Яка артерія утворюється з шостого анастомозу зліва?

А. Ниркова

В. Аорта

С. Легенева

Д. Сонна

Е. Боталова протока

17. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з правої кювьерова протоки?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Безимяна

Д. Непарна

Е. Полунепарна

 

18. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з верхнього косого анастомозу?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Плечеголовна

Д. Непарна

Е. Полунепарна

 

19. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з другого нижнього анастомозу?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Ліва ниркова

Д. Непарна

Е. Полунепарна

 

20. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з верхньої ділянки правої нижньої кардинальної вени до 2-го анастомозу?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Безимяна

Д. Непарна

Е. Полунепарна

 

21. У дитини першого року життя виявляється загальний ціаноз, тахікардія. При обстеженні виявлена атрезія тристулкового клапана. Що служить джерелом утворення клапанів?

А. Ендокардіальні подушки

В. Вирости міжпередсердної перегородки

С. Вирости міжшлуночкової перегородки

D. Мезенхіма синоатриального вузла

Е. Мезенхіма атріовентрикулярного вузла

 

22. На ранніх етапах ембріогенезу артеріальна система людини представлена системою зябрових анастомозів. Яка артерія утворюється з третьої пари зябрових артерій?

А. Редукується

В. Аорта

С. Легенева

Д. Внутрішні сонні

Е. Підключична

 

23. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з першого нижнього анастомозу?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Полунепарна

Д. Права загальна клубова

Е. Ліва загальна клубова

 

24. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з нижнього кінця правої нижньої кардинальної вени?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Полунепарна

Д. Права загальна клубова

Е. Ліва загальна клубова

 

25. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з ділянки правої нижньої кардинальної вени між 2-м і 3-м анастомозами і самостійного вирощування венозного синуса?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Полунепарна

Д. Права загальна клубова

Е. Ліва загальна клубова

 

26. На ранніх етапах ембріогенезу венозна система людини представлена системою кардинальних вен. Яка вена утворюється з ділянки лівої нижньої кардинальної вени і третього анастомозу?

А. Верхня порожниста

В. Нижня порожниста

С. Полунепарна

Д. Права загальна клубова

Е. Ліва загальна клубова

 

 

27. Закладка серця людини відбувається на ранніх стадіях розвитку зародка. При цьому різні відділи серця мають різне походження. Зокрема, перикардіальна порожнина є похідною:

А. Парієтального листка спланхнотома

В. Вісцерального листка спланхнотома

С. Целома

D. Бластоцелі

Е. Проміжної мезодерми

 

28. У експерименті провели повне видалення ентодерми у зародка амфібії. При цьому мезодерма, похідним якої є серце, залишалося непошкодженим. Яке порушення розвитку найімовірніше може виникнути?

А. Не відбувається розвиток серця

В. Порушиться утворення кровоносних судин

С. Утвориться загальний артеріальний стовбур

D. Порушиться утворення амніона

Е. відбудеться утворення двох сердець

 

29. У експерименті провели повне видалення ентодерми у зародка амфібії. При цьому мезодерма, похідним якої є серце, залишалося непошкодженим. Яке функціональне значення має ентодерма в розвитку серця?

А. Детермінуюче

В. Комітуюче

С. Гуморальне

D. Що індукує

Е. Регулююче

 

30. У дитини першого року життя виявляється загальний ціаноз, тахікардія. При обстеженні виявлена відсутність повідомлення між правим передсердям і правим шлуночком. Яким чином відбувається скидання крові в ліве передсердя?

А. Через дефект в міжшлуночковій перегородці

В. Через дефект в міжпередсердній перегородці

С. Через артеріальну протоку

D. Через венозну протоку

Е. Через Кюверов проток

 

31. У дитини першого року життя виявляється загальний ціаноз, тахікардія. При обстеженні виявлена атрезія тристулкового клапана, розташованого на рівні правого атріовентрикулярного отвору. У якій області закладки серця формується атріовентрикулярний отвір?

А. В області артеріального конуса

У. В області венозного синуса

С. В області овального вікна

D. В області ушкового каналу

Е. У місці впадання правої кюверова протокиДата добавления: 2015-07-07; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: E. Сітківка | Тестові завдання | Тестові завдання | Тестові завдання | А. Зміна форми клітин | Змістовний модуль 4. | Тестові завдання | А. Адреналін | Мікропрепарати | А. Волокна Пуркинье |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання| Тестові завдання

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.021 сек.)