Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ

Читайте также:
  1. Відновлення радикальної преси. „Народ" офіційний орган радикалів. Програма. Співробітники. Передплата. Відгуки.
  2. Зв’язок роботи з науковими програмами.
  3. Літературно-Науковий Вістник". Початки, програма і характер часопису
  4. Ознайомлення з програмами-браузерами.
  5. Орієнтовна програма навчально-тренувального збору та Поїздки до румунії на EYOC 2015
  6. Програма діє КОЖНІ вихідні
  7. ПРОГРАМА КУРСУ

 

Задача. Виробнича задача по плануванню та використанню виробничої потужності.

 

Вихідні дані

 

Виріб А збирається з 8 видів різних деталей, що виробляються механічною дільницею. Кількість деталей на один виріб А і їхня трудомісткість наведені в таблиці 1.

На механічній дільниці в наявності наступний склад обладнання:

– токарних верстатів – 2,

– фрезерний – 1,

– свердлильний – 1,

– спеціальний – 1.

Режим роботи дільниці – 2 зміни. Коефіцієнт виконання норми Квн. =1,2.

Планується річний випуск виробів А – 1000 шт.

 

Завдання на рішення виробничої задачі

 

1. Визначити виробничу потужність механічної дільниці.

2. Проаналізувати можливість виконання планової виробничої програми.

3. Розробити міри для виконання виробничої програми.

 

Методичні вказівки до рішення

 

1. Виробнича потужність механічної дільниці визначається за видами обладнання з урахуванням її пропускної спроможності.

Пропускна спроможність i-го виду обладнання, ст. година:

Ti = Fdi × ni ,

Де Fdi – дійсний фонд часу роботи одиниці i-го виду обладнання в плановому періоді, год.; ni – кількість обладнання i-го виду, шт.

2. Можливість виконання планованої виробничої програми визначається на підставі планового завантаження обладнання.

Завантаження i-го вигляду обладнання, н.-год:

де Тпл i – планована сумарна трудомісткість i-го виду обробки, н.-година.

3. Для аналізу можливості виконання планового завдання побудувати графік завантаження обладнання за його видами, або графік виробничої потужності обладнання (відносно плану) за його видами.

 

 


Таблиця 4.1 – Вихідні дані для вирішення задачі

Найменування деталі та вигляд обробки Трудомісткість виготовлення деталі за видами обробки в н-год. на 100 шт. деталей Кількість деталей на один виріб, шт. (за варіантами)
1.13 2.14 3.15 4.16 5.17 6.18 7.19 8.20 9.21 10.22 11.23 12.24
№1 ток./фрез. 10/50
№2 ток.
№3 ток.
№4 ток./фрез./свер. 10/50/1
№5 ток.
№6 ток./фрез. 5/80
№7 ток./фрез./спец. 5/60/100
№8 ток../свер. 10/1

 


Коефіцієнт завантаження i-го вигляду обладнання

Коефіцієнт виробничої потужності i-го виду обладнання

4. При розробці заходів щодо виконання виробничої програми вказати засоби ліквідації "вузьких" і "широких" місць у виробничій потужності дільниці.

Задачі та питання для контрольованої самостійної роботи

 

Задача 1. Розрахувати обсяг валової продукції заводу.

У році, що планується завод повинен виготовити виробів, що випускалися раніше: А – 1200 шт., Б – 8000, В – 6000 та освоїти новий виріб Г в кількості 200 шт. Оптова ціна виробу А – 250 грн., Б – 180, В – 120 і Г – 450 грн. Зміна залишків незавершеного виробництва передбачається: за виробом А – в розмірі 200 тис. грн.; Б – 80 тис. грн.; В – 20 тис. грн. за виробом Г планується створити залишки в незавершеному виробництві на кінець року на суму 160 тис. грн.; залишки інвентарю і оснащення на кінець і початок року однакові.Задача 2. Визначити обсяг товарної та реалізованої продукції заводу.

Встановлене наступне планове завдання з випуску продукції.

 

Найменування План випуску на рік Оптова ціна за одиницю виробу, грн.
Виріб, шт.: – А – Б – В – Г    
Запасні частини, тис. грн.
Послуги власному капітальному будівництву, тис. Грн.         –

 

Сумарні залишки на складі з кожного виду продукції відповідно на початок і кінець року складають, тис. грн.: за виробом А – 300 і 240; Б – 30 і 36; В – 19,5 і 16; Г – 45 і 30. Обсяг відвантаженої продукції на початок і кінець року однакові.

Загрузка...

Задача 3. Визначити обсяг товарної, реалізованої та валової продукції.

Продукція Підприємства План Оптова ціна за одиницю виробу, тис. грн. Залишок готової продукції на складі, тис. грн. Залишок продукції відванта-женої, не оплаченої, тис. грн Залишок незакінче ного виробництва, тис. грн.
на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року на кінець року
Виріб, одиниць на рік: М-1 М-2 М-3 М-4     8.0 3.5 5.4 0.95            
Запасні частини для реалізації, тис. грн./р     –            
Інструменти і технологічне оснащення, тис. Грн./р         –             –     –     –     –
У тому числі для реалізації     –   –   –       –   –
Послуги капітальному будівництву, тис. грн./р         –     –     –     –     –     –     –

 

Задача 4. Визначити обсяг чистої продукції підприємства. Обсяг товарної продукції підприємства в оптових цінах склав 4.5 млн. грн., у тому числі вартість основних матеріалів, які використовуються при виготовленні продукції, – 1 млн. грн., покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, отриманих в порядку кооперованих постачань, – 0,5 млн. грн., амортизаційні відрахування – 0.135 млн. грн.

Задача 5. Визначити виробничу потужність складальної дільниці.

Площа дільниці по складанню виробу І-15 складає 360 м2, з них 16.5% відноситься до допоміжної. Площа, яку займає виріб на підлозі – 5 м2. Додаткова площа для організації робочого місця складальника складає 20% від попередньої. Цикл складання виробу – 24 г. Дійсний фонд робочого часу при роботі в одну зміну – 1960 г.

Задача 6 Визначити середньорічну виробничу потужність підприємства.

Виробнича потужність підприємства на початок планованого року при заданій номенклатурі та структурі продукції складає 4 млн. грн. На рік планується приріст потужності за рахунок реконструкції на 150 тис. грн. із введенням з 1 лютого і за рахунок введення нових потужностей на 300 тис. грн. з 1 травня. Внаслідок зносу обладнання частина виробничої потужності на суму 200 тис. грн. вибуває з 1 серпня і на 100 тис. грн. – з 1 листопада.

Задача 7. Розрахувати коефіцієнт завантаження по групах обладнання та середній коефіцієнт завантаження обладнання по дільниці, що працює в дві зміни по 8 г. Коефіцієнт виконання норм Кв. Н. =1, 15. Втрати часу на ПВР-2%. На дільниці по групах обладнання встановлена така кількість верстатів: фрезерних – 16, свердлильних – 13, токарних – 18.

 

Контрольні запитання

 

1. Поняття виробничої програми, її показники та методика розрахунку.

2. Поняття виробничої потужності.

3. Методика розрахунку виробничої потужності, показники її використання.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 279 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на гіпертонічну хворобу 1-ої стадії | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на виразку шлунка, хронічний гастрит і коліт | Зразковий комплексу спеціальних вправ при сколіозах | Аутогенне тренування | Список літератури | Методичні вказівки до рішення | САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Продовження таблиці 2.1 | Методичні вказівки до рішення | Продовження таблиці 3.1 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ| ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)