Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Продовження таблиці 3.1

Читайте также:
  1. Групування стрічок таблиці
  2. ДОДАТОК В Таблиці настроювання гітар зубофрезерного верстата 5К301
  3. Обрамлення таблиці
  4. Приклад побудови таблиці
  5. Приклад. На основі періодичної таблиці охарактеризуйте х.е. з порядковими номерами 21 и 34.
  6. Продовження ,, Правди". Допомога східньоукраїнських земель
  7. Продовження На першу сторінку
Показник Познач-ка Варіант
7, 19 8, 20 9, 21 10, 22 11, 23 12, 24
Звітний (базисний) період
Чисельність усього персоналу, чол.   R            
З них: промислово-виробничий персонал   RПВПб            
У тому числі робітники. З них: Rрб
– основні виробничі робітники   Rорб            
Непромисловий персонал Rн п
Валова продукція, тис.грн. ВПб
Питома вага кооперованих поставок,%   Укб   49.8   49.3   43.3   48.4   45.8   59.2
Питома вага внутрішньозмінних простоїв,%   КПВБ   3.6   3.7   3.8   3.2   3.3   2.7
Затрати на виробництво, тис. грн.   До            
З них:   – сировина, основні і допоміжні матеріали – вироби і напівфабрикати, що купуються – паливо і енергія ззовні – амортизаційні відрахування від основних фондів     Сом   ПИ   ТЕ     A                                                                        
Період, що планується
Зростання обсягу виробництва,% DКнпл 7.5 7.8 7.4 7.1 7.3 7.4
Зниження виробничої трудомісткості,%   DТпл   2.4   1.8   2.1   2.1   2.4   1.9
Питома вага внутрішньозмінних простоїв,%   Квнпл   1.9   1.7   1.8   2.2   2.3   1.9
Питома вага кооперованих поставок,%   Укпл   51.2   49.9   46.1   49.2   46.9   60.1
Зростання чисельності ПВП (без основних виробничих робітників) у зв'язку зі зростанням обсягу виробництва,%   DКR   1.1   1.6   2.0   1.6   1.7   1.8
                           

 

 


 

У тому числі робітників

З них основних (виробничих) робітників

4). Економію чисельності робітників за рахунок впровадження механізації та автоматизації виробництва

5). Економію чисельності промислово-виробничого персоналу за рахунок зміни обсягу і структури виробництва

де

Rпб= Rпппб– Rорб;

6). Економію чисельності за рахунок зміни питомої ваги кооперованих поставок

7). Економію чисельності за рахунок скорочення внутрішніх простоїв

де економія чисельності за всіма попередніми чинниками.

 

8). Можливе зменшення чисельності промислово-виробничого персоналу за рахунок усіх чинників

де n – число чинників, що впливають на зміну продуктивності праці;

9). Чисельність промислово-виробничого персоналу в році, що планується

10). Рівень продуктивності праці в році, що плануєтьсяII. Показник продуктивності праці аналізують визначенням ступеня впливу найважливіших техніко-економічних чинників на його зростання. Крім того, аналізують приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності праці.

З цією метою розраховують:

1). Зміну продуктивності праці за рахунок кожного техніко-економічного фактору,%

2). Загальне зростання продуктивності праці як суму по факторних змін,%

Результати розрахунку зміни продуктивності праці заносять до табл. 3.2. Тут же розраховують ступінь впливу кожного чинника на зростання продуктивності праці.

Таблиця 3.2 – Зміна продуктивності праці за чинниками

Фактор зростання продуктивності праці Економія (перевитрата) чисельності, чол. Зміна продуктив-ності праці,% Ступінь впливу факторів, %
1. Підвищення технічного рівня      
2. Зміна обсягу і структури виробництва      
3. Скорочення внутрішньозміних простоїв      
4. Зміна обсягу кооперованих поставок      
 

 

Загрузка...

3). Приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності,%

4). Приріст обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності,%

В кінці роблять висновки.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Плавання | Вправи у положенні лежачи | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на гіпертонічну хворобу 1-ої стадії | Зразок комплексу фізичних вправ для хворих на виразку шлунка, хронічний гастрит і коліт | Зразковий комплексу спеціальних вправ при сколіозах | Аутогенне тренування | Список літератури | Методичні вказівки до рішення | САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Продовження таблиці 2.1 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні вказівки до рішення| ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.01 сек.)