Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Заняття № 11 (2 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 11 (2 години). Навчальні питання:

1. Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.

2. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.

3. АРК як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища.

4. Відповідальність за зобов’язаннями держави, АРК, територіальних громад.

Додаткові питання:

1. Правові форми участі держави у цивільних правовідносинах.

2. Законодавство України, що встановлює ряд особливостей щодо реалізації та припинення права власності держави (наприклад, ГК України, Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» тощо).

3. У чому полягає специфіка застосування процедур санації та визнання банкрутом підприємств комунальної власності?

Теми для рефератів:

1. Держава як учасник недоговірних зобов’язальних відносин.

2. Місцева державна адміністрація як орган, через який діє держава у цивільних відносинах.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах. Знати органи та представників, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)