Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вказівки до виконання заняття. 1. Розрахувати коефіцієнт безпеки руху при швидкості руху на вхідній ділянці йЧитайте также:
  1. II. Організаційно-методичні вказівки
  2. IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. Алгоритм виконання практичної навички
  4. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  5. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  6. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ
  7. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ НАВИЧКИ

 

1. Розрахувати коефіцієнт безпеки руху при швидкості руху на вхідній ділянці й припустимій швидкості на ділянці траси

,

де - припустима швидкість руху автомобіля на ділянці, км/год;

- швидкість руху автомобіля на вхідній ділянці км/год

Припустимі швидкості руху автомобілів на ділянці наведені в табл. 3.1.

Приклади випадків зниження швидкості руху автомобілів наведені на рисунку 3.1.


 

а – при проїзді населеного пункту; б – при проїзді пересічень в одному рівні; в – на кривій малого радіусу.

 

Рисунок 3.1 – Приклади випадків зниження швидкості руху автомобілів

 

2. Побудувати графік коефіцієнтів безпеки.

3. Визначити середню швидкість руху на всьому протягу даної траси.

, км/ч.

4. Оцінити небезпеку ДТП на різних ділянках дороги залежно від

Небезпека ділянки:


0.8-1.0 - безпечна ділянка

0.6-0.8 - малобезпечна ділянка

0.4-0.6 - небезпечна ділянка

<0.4 - дуже небезпечна ділянка

Приклад рішення.

1. = 60/80 = 0,75

= 50/80 = 0,625

=40/80 = 0,5

2. Побудувати графік коефіцієнтів безпеки.

3. Середня швидкість руху на даному відрізку траси:

 

=

 

 

4. = 0,75 – мало безпечна ділянка довжиною

= 0,625 - мало безпечна ділянка довжиною

= 0,5 - небезпечна ділянка довжиною

Висновок: Загальна довжина суміжних ділянок траси становить 3600 м.

Протягом 2400 м. (4∙600 м.) траса являє собою безпечні ділянки ( =1,0)

Ділянка №1 довжиною 200 м. при = 0,75 є малобезпечна для руху.

Ділянка №2 довжиною 400 м. при = 0,625 являє собою малобезпечну ділянку.


Ділянка №3 довжиною 600 м при = 0,5 небезпечна для руху.

Середня швидкість руху становить:

 

Контрольні питання

1. Який показник прийнято за критерій безпеки руху?

2. Як визначається коефіцієнт безпеки?

3. Як визначається рівень безпеки ділянки?

4. Засоби визначення швидкості руху?

5. Показник забезпеченості безпеки руху на дорозі.

 

Практичне заняття № 2


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 133 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)