Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Заняття № 6 (2 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 6 (2 години). Навчальні питання:

1. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

2. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.

3. Особливості цивільно-правової відповідальності малолітніх та неповнолітніх дітей.

4. Індивідуалізація фізичної особи.

5. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

6. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.

7. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

8. Оголошення фізичної особи померлою.

9. Акти цивільного стану.

10. Фізична особа-підприємець.

Додаткові питання:

1. Початок та кінець правоздатності фізичної особи.

2. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи.

3. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

4. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

5. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною.

6. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

7. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.

8. Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.

9. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.

10. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Теми для рефератів:

1. Здійснення фізичною особою підприємницької діяльності.

2. Банкрутство фізичної особи-підприємця. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця.

3. Обставини (дії та події), що визнаються актами цивільного стану.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття фізичної особи як учасника цивільних правовідносин. Знати визначення правоздатності та дієздатності фізичної особи. Знати як співвідносяться правоздатність та суб’єктивне цивільне право. Засвоїти питання визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення фізичної особи померлою.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)