Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Нормативні актиЧитайте также:
  1. II. Спеціальна література
  2. X. ЛІТЕРАТУРА
  3. Використана література
  4. Давня українська література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

Нормативні акти

1. Конституція України http://rada.gov.ua/

2. Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

3. Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

4. Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

5. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

6. Закон України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

7. Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

8. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

9. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

10. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 № 2984 http://rada.gov.ua/

11. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 http://rada.gov.ua/

12. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

13. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489 http://rada.gov.ua/

14. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123\96 http://rada.gov.ua/

15. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 http://rada.gov.ua/

16. Закон України «Про інформацію» 1992, N 2657. http://rada.gov.ua/

17. Закон України вiд 19.09.1991 № 1576-XII Про господарські товариства http://rada.gov.ua/

18. Закон України вiд 21.02.2006 № 3447-IV Про захист тварин від жорстокого поводження http://rada.gov.ua/

19. Закон України вiд 13.12.2001 № 2894-III Про тваринний світ http://rada.gov.ua/

20. Верховна Рада України; Постанова вiд 17.06.1992 № 2471-XII Про право власності на окремі види майна http://rada.gov.ua/

21. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

22. Верховний Суд; Постанова вiд 01.11.1996 № 9 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя http://rada.gov.ua/

23. Вищий господарський Суд України; Р оз'яснення від 01.04.94 N 02-5/215 Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди http://rada.gov.ua/

24. Вищий господарський Суд України; Про стягнення збитків та моральної шкоди від 27.02.2007 № 10\81 http://rada.gov.ua/

25. Вищий господарський Суд України; Роз яснення від 01.04.1994 №02-5\215 Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди http://rada.gov.ua/

26. Вищий господарський суд України; Постанова від 26.09.2006 №12\189 Про спростування недостовірної інформації http://rada.gov.ua/

Основна література

1. Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

2. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c.

3. Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

4. Яковлев В. Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской цивилистики. 1925-1989. — М., 2001.

5. Сенчищев В. Й. Обьект гражданского правоотношения // Актуальные проблемм гражданского права. Сб. статей под ред. М. Й. Брагинского. — М., 1999.

6. Дудин А. П. Обтъект правоотношения: ВопросыІ теории. — Саратов, 1980.

7. Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Спорньіе вопросьі учения о правоотношении. Избранньїе трудьі по гражданскому праву. — М., 2000.

8. Слесарев В. Л. Обьект и результат гражданского правоотношения. — Томск, 1980.

9. Брагинский М. Й. К вопросу о соотношении вещевых й обязательствен-ньіх правоотношений //Гражданский кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сборник. — М., 1998. Тархов В. А. Гражданское правоотношение. — Уфа, 1993.

10. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c.

11. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. — 2003. — N 7. — С. 29-33.

12. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. — 2005. — N 7. — С. 109-112.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)