Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Заняття № 14-15 (4 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 14-15 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття і види правочинів.

2. Чинність правочину.

3. Тлумачення змісту правочину.

4. Недійсність правочину.

5. Правочини з вадами форми.

6. Правочини з вадами в суб’єктному складі.

7. Правочини з вадами волі.

8. Правочини з вадами змісту.

9. Правові наслідки фіктивного та удаваного правочину.

10. Оспорюванні та нікчемні правочини.

 

 

Додаткові питання:

1. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.

2. Правочини, які належить вчиняти в усній формі.

3. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі.

4. Загальна характеристика таких видів правочинів як: оплатні та безоплатні правочини; умовні правочини; консенсуальні та реальні правочини; каузальні та абстрактні правочини; еквівалентні та алеаторні правочини.

Теми для рефератів:

1. Державна реєстрація правочину.

2. Нотаріальне посвідчення правочину.

3. Правочини вчинені під впливом насильства, обману та помилки: поняття, особливості, правові наслідки.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види правочинів. Знати умови чинності правочину. Знати правове значення класифікації правочинів. Вміти з’ясовувати підстави недійсності правочинів. Розрізняти недійсний і нікчемний правочини.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)