Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Заняття № 19 (2 години)



Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 19 (2 години). Навчальні питання:

1. Загальна характеристика особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (поняття та ознаки, види).

2. Поняття та зміст права особи на життя. Момент виникнення та припинення права особи на життя.

3. Загальна характеристика особистих немайнових прав об’єктом яких є здоров’я як особисте немайнове благо (право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я).

4. Особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб: права на свободу; права на особисту недоторканність; права на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Додаткові питання:

1. Самозахист як підстава позбавлення права на життя.

2. Право на смерть. Чи можна розглядати самогубство достатньою правовою підставою для припинення права на життя.

3. Права на донорство.

4. Права на сім'ю.

5. Права на опіку або піклування;

Теми для рефератів:

1. Особисті немайнові права, що забезпечують відтворюваність фізичних осіб (репродуктивні права): право на репродуктивний вибір та право на репродуктивне здоров’я.

2. Особисті немайнові права, що виникають у сфері сімейних відносин.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання система особистих немайнових прав. Детально вивчити групу прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Знати які права відносяться до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. Вміти здійснювати особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)